Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Capeli/Chapels
Tim Rushton
ISBN: 9781847714657 (184771465X)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2012
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 144 tudalen Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Allan o Stoc Ein Pris: £14.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Ers y nawdegau cynnar bu Tim Rushton yn tynnu lluniau o gapeli anghydffurfiol Cymru, capeli mawreddog a rhai cyffredin. Maent yn cynnig cyfleoedd diderfyn yn sgil eu pensaernïaeth amrywiol, ac mae tynnu ffotograffau ohonynt wedi datblygu'n weithgaredd sy'n hudo'r awdur fwyfwy.

Since the early nineties Tim Rushton has been taking pictures of Welsh nonconformist chapels, be they grand or humble. They present limitless architectural opportunities for variations on a theme and photographing them has become an increasingly captivating activity for the author.
English review follows

Er y bedwaredd ganrif ar bymtheg mae capeli yn adeiladau amlwg ac eiconig ym mhob tref a phentref yng Nghymru, ond yn ystod y 30 mlynedd diwethaf mae wedi dod yn fwyfwy amlwg eu bod yn diflannu a'r adeiladau'n dirywio o flaen ein llygaid. Er y 1980au ar gyfartaledd mae un capel wedi cau ei ddrysau bob wythnos.

A yw hyn yn bwysig? A yw ein capeli'n haeddu sylw o safbwynt adeiladwaith a phensaernïaeth? Mae’r llyfr hwn yn rhoi ateb cadarnhaol i’r cwestiwn hwn. Dyma 120 o ffotograffau godidog o gapeli Cymru, o’r mwyaf syml, diymhongar i’r mwyaf ysblennydd, a phob un llun â rhyw apêl gweledol. Mae’n anodd edrych trwy’r casgliad hwn heb deimlo rhyw dristwch bod llawer o'n capeli wedi diflannu eisoes a llawer mwy yn debyg o’u dilyn cyn bo hir.

Mae’r lluniau wedi’u tynnu yn ystod yr ugain mlynedd diwethaf. Ac yntau'n arlunydd ac yn ddylunydd yn gweithio ym Manceinion, mae Tim Rushton wedi canolbwyntio'n bennaf ar gapeli siroedd y gogledd er, yn annisgwyl, nid oes yn y gyfrol yr un llun o gapeli sir y Fflint. Ceir ychydig o’r canolbarth ond dim un i’r de o ogledd sir Benfro na gogledd sir Gaerfyrddin. Felly, nid yw’r llyfr yn cynnig sampl o gapeli ledled Cymru. Ceisiodd Rushton gynnwys y capeli hynny sy'n parhau i gael eu defnyddio fel lleoedd addoli, ond gan fod cymaint o gapeli'n cau, nid oedd hyn yn bosibl bob tro.

Mae ansawdd y delweddau yn drawiadol iawn ac mae’r ffordd y dewisodd Rushton eu trefnu'n pwysleisio mai golwg ac nid hanes neu ffydd y capeli yw prif ddiddordeb y ffotograffydd. Ar bob tudalen ddwbl mae wedi gosod pâr o luniau. Dewiswyd pob pâr ganddo oherwydd y bensaernïaeth, y golygfeydd, cynllun y capel, neu debygrwydd patrwm y lliwiau.

Mae’r llyfr yn cynnwys hanes byr a defnyddiol am yr anghydffurfwyr a phensaernïaeth eu capeli gan Susan Fielding o Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru. Yn ei ragair, mae Huw Edwards, sydd ei hun yn ddadleuwr huawdl a brwd dros achos capeli yng Nghymru, yn annog yr awdurdodau i wneud mwy i ddiogelu’r adeiladau arbennig hyn.

Lionel Madden

*********************

Since the nineteenth century chapels have been taken for granted as buildings that were present in virtually every town and village in Wales, but during the last thirty years it has become increasingly obvious that they are fast disappearing. It is estimated that since the 1980s they have been closing at the alarming rate of one per week.

Does this matter? Do chapels deserve serious notice as buildings? This book answers that question with a resounding ‘Yes’. Here are 120 magnificent photographs of chapel exteriors, from the humblest to the most splendid and none is devoid of visual appeal. It is difficult to look through this collection without feeling a pang that many similar buildings have already been lost and many more seem certain to follow.

The chapels have been photographed during the last twenty years by Tim Rushton. As an artist and designer based in Manchester he has concentrated mainly on the northern counties, though strangely there are no entries for Flintshire. There are a few from mid-Wales but none at all south of north Pembrokeshire and north Carmarthenshire, so this is not a representative sample across Wales. Rushton has attempted to include only chapels still used for worship though the rate of closure has made this impossible to achieve completely.

The quality of the images is striking. The photographer is chiefly interested in the appearance of chapels rather than their history or beliefs and the method chosen to display them emphasises this. The photographs on each double page spread are paired. Rushton describes his criteria for pairing as architectural, scenic, compositional or merely similarity of colour scheme.

The book includes a useful background essay on the history and architecture of chapels by Susan Fielding of the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales. In his foreword Huw Edwards, himself an eloquent and frequent advocate for chapels, urges the case for greater protection for these remarkable buildings.

Lionel Madden

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Mae Pawb yn Cyfrif
Gareth Ffowc Roberts
£9.99
 
Prynwch
Cyfrolau Cenedl: 6. ...
 
£15.00
 
Prynwch
Good, The Bad and the ...
Nick Bishop
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch