Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cynnal y Fflam - Golwg ar Weithgareddau Annibynwyr Cymraeg Sir Benfro
Eirwyn George
ISBN: 9781847714718 (1847714714)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2012
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol amrywiol sy'n bwrw golwg dros rai o weithgareddau Annibynwyr Sir Benfro. Mae yma bortreadau o gyn-lywyddion yr Undeb a oedd yn hanu o'r sir, y rhai a anrhydeddwyd â'r Fedal Gee, y prifeirdd, y cantorion, y cyfansoddwyr tonau a'r awduron nodedig. Cynhwysir nifer o gerddi ac emynau, pigion o anerchiadau, atgofion, hanesion, ysgrifau comisiwn a llawer mwy.

A volume which paints a picture of the varied activities of the Congregationalist churches of Pembrokeshire.
Cyfrol o bytiau amrywiol a geir yn y gyfrol hon a gyhoeddwyd i nodi ymweliad cyfarfodydd blynyddol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg sir Benfro yn 2012. Y gŵr a fu'n lloffa ei chynnwys yw'r prifardd Eirwyn George, ac rwy'n cymryd hefyd taw ef yw awdur y darnau hynny nad ydynt yn cario enw awdur penodol. Er y gellid darllen y gyfrol drwyddi o glawr i glawr, mae natur amryfal y cynnwys yn golygu ei bod yn berffaith i'r darllenydd sydd am bori fan hyn a man draw.

I'r rhai sy'n ymddiddori mewn pobl, ceir yma nifer o fywgraffiadau o unigolion sydd wedi cyfrannu mewn rhyw ffordd neu'i gilydd i gynnal fflam yr achos cynulleidfaol yn yr ardal hon. Dyna ichi hanes cyn-lywyddion Undeb yr Annibynwyr, enillwyr Medal Gee sy'n dod o'r ardal, prifeirdd, cerddorion ac awduron nodedig. Er taw hanesyddol yw'r rhan fwyaf o'r portreadau, ceir yma rai sy'n fyw o hyd ac mae cael busnesa yn eu storau hwy yn ddifyr.

Ond er bod 'na gyffwrdd 'r cyfoes o bryd i'w gilydd, ar y cyfan naws hiraethus sydd i'r gyfrol, ac edrych yn l i oes a fu neu sydd ar fin diflannu a wneir. Nid oes esiampl well o hyn na chyfraniad Eiry Rochford yn adrodd hanes Dan Thomas, gweinidog yn ardal Tyddewi o 1939 tan 1972. Deuai o Flaenhowel, ger Llandysul, yn wreiddiol. Bu'n gweithio ym musnes llaeth un o'i dylwyth yn Llundain am ddeng mlynedd er mwyn cynilo digon o arian i hyfforddi ar gyfer y weinidogaeth. Wedi dod i eglwysi Rehoboth a Berea, yno y bu am weddill ei yrfa. Yn y cwrdd ordeinio pregethodd yr Athro J. Oliver Stephen i gannoedd ar ben gambo wair tu fas i'r capel. Sefydlodd Thomas gangen o'r Urdd yn yr ardal a chynnal nosweithiau llawen a dramu. Yn ogystal hynny troes ei law at ffermio yn rhan amser, ac yntau hefyd yn bugeilio dwy eglwys am dros ddeng mlynedd ar hugain.

Ochr yn ochr 'r portreadau o unigolion ceir atgofion, cerddi ac emynau. Ceir dau bwt difyr yn ymwneud thraddodiad cerddorol yr Annibynwyr yn yr ardal, sef atgofion D. Gerald Jones am sefydlu'r Gymanfa Fodern ym Maenclochog yn 1976 a phwt am gysylltiad yr emyn-dn 'Blaenwern' 'r ardal. Y cyfansoddwr oedd William Penfro Williams a aned yn 1860 mewn fferm yn agos at safle cronfa ddŵr Llys-y-frn heddiw. Enw ar fferm gyfagos ym mhentref Tufton oedd Blaenwern, a rhoes Williams yr enw hwnnw ar y dn i ddiolch i'r teulu a oedd yn byw yno am y gofal a gawsai ganddynt pan oedd yn ddifrifol wael. Bellach mae'r emyn-dn wedi dod yn boblogaidd dros y byd.

Mae'n siŵr y gall nifer ddod i hyd i rywbeth diddorol ar dudalennau'r gyfrol ond mae'n rhaid dweud taw'r rhai chysylltiad Chynulleidfaoliaeth neu sir Benfro mewn rhyw fodd neu'i gilydd a gaiff y pleser mwyaf o'i darllen.

Lyn Lwis Dafis

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Brodor o ardal y Preseli yw'r awdur, y Prifardd Eirwyn George.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llyfr Bwrdd Sali Mali: ...
Dylan Williams
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Nadolig Pwy a Ŵyr 2
Amrywiol/Various
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Robin Book, The
Jane Russ
£9.99
 
Prynwch
Plant
Gwyn y Carw Cloff
Tudur Dylan Jones
£6.99
 
Prynwch