Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Heulfan
Llwyd Owen
ISBN: 9781847715142 (1847715141)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2012
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm, 270 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel gyffrous gan Llwyd Owen. Yn y dyfodol agos mewn gwlad debyg iawn i'r Gymru gyfoes, mae lladron meistrolgar yn dwyn o dan drwynau crachach Gerddi Hwyan, gan gythruddo a drysu Aled Colwyn a Richard King, y ditectifs sydd ar eu trywydd. A fydd dihiryn go iawn y nofel yn cael ei haeddiant?

Two detectives. Two friends. Two brothers. One bad man. In the near future in a country very much like the Wales of today, thieves are stealing from under the noses of the snobs of Gerddi Hwyan, and aggravating Aled Colwyn and Richard King, the detectives who are on their trail.
Yn hon, ei seithfed nofel, aiff Llwyd Owen ni nl i faestref Gerddi Hwyan, lleoliad Mr Blaidd, rhyw fath o werddon o Gymreictod ar gyrion Bro Morgannwg. Ond maer tai crand ar gerddi twt yn cuddio trais a lladrad.

Mae Heulfan yn llawer mwy na brwydr rhwng y da a'r drwg. Yn wir, bron iawn nad ydyr ffin rhyngddynt yn bodoli. Darlun o gymdeithas gawn ni, a honno hefyd heb ffin amlwg rhwng y crach dosbarth canol ar dihirod. Yn wir, crach dosbarth canol ywr dihirod.

Er bod hon yn nofel swmpus maer broliant ar y cefn yn crynhoi craidd y stori afaelgar i naw gair: 'Dau dditectif. Dwy ffrind. Dau frawd. Un dyn drwg.' A dawn fawr yr awdur, un syn aeddfedu o nofel i nofel, yw ei allu i greu cymeriadau crwn yn eu holl gymhlethdod.

Y ddau dditectif yw DC Aled Colwyn ar DC Richard King, y naill yn ddyn teulu a'r llall yn mwynhau ei afradlonedd. Y ddwy ffrind yw Ceri a Catrin, y naill wedi'i dal mewn priodas dreisgar a'r llall yn ymddangos fel petai hi mewn perthynas sefydlog a hapus. Y ddau frawd yw Morgan a Prys Caradog, y naill yn briod Catrin a'r llall yn gyn-gariad i Ceri. Ac ynar dyn drwg, Mr C, ewythr ir ddau frawd a gŵr Ceri.

Llwyd Owen, yn bendifaddau, yw meistr y genre drygioni a thrais. Mae hon yn nofel syn gafael or dechrau ac yn parhau i gydio hyd y diwedd. Ac un o ddoniau digamsyniol yr awdur yw ei allu i wthior stori yn ei blaen. Mae honnon ddawn brin iawn. Or dechrau ir diwedd does dim llaesu na llacio. Mae rhywun yn ysu i droi ir dudalen nesaf ond hefyd am arafur darllen wrth fynd ymlaen er mwyn ceisio gohirior diwedd.

I mi, mewn nofel dditectif neu nofel gyffrous, maer dihiryn yn hollbwysig. Yn hon mae Mr C yn ddihiryn perffaith. Ond nid creadigaeth bapur mohono. Mae en gymeriad crwn o gig a gwaed. Angel pen ffordd ond diawl pen pentan, chwedl Mam.

Llwyddwyd i drin y trais cudd a orfodir ar Ceri mewn ffordd ddeallus, heb unrhyw bregethu na moesoli. Yn wir, mae pob un or cymeriadaun ddioddefwyr mewn ffyrdd gwahanol hyd yn oed Mr C yn y diwedd pob un wedi'i gaethiwo gan amgylchiadau.

Teyrngarwch a brad, cariad a thwyll. Dynar themu syn rhedeg drwyr cyfan. Anodd weithiau yw canfod y ffin. Ond onid dyna beth yw natur bywyd go iawn?

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Trais a Thywyllwch yng Ngwres yr Heulfan

Mae nofel dditectif gyfoes gan yr awdur Llwyd Owen, syn cael ei chyhoeddi gan wasg Y Lolfa, yn dilyn bywydau cythryblus dau dditectif go wahanol sydd ar drywydd criw o ladron cyfrwys fun dwyn o dair crach lleol am flynyddoedd. A all y ddau dditectif roi eu gwahaniaethau or neilltu a chydweithio er mwyn dal y dihirod?

Anghofiwch am eich Sherlock Holmes, Poirot ac Miss Marple; mae Heulfan, nofel dditectif newydd sbon syn dilyn hynt a helynt y ddau dditectif Aled Colwyn a Richard King, yn llawn cyffro or dudalen gyntaf ir olaf.

Yn wir, yn l un awdur adnabyddus fe ddylair nofel hon ddod ynghyd ag un rhybudd: unwaith i chi ddechrau ei darllen, fe fydd yn anodd iawn i chi roir gorau i ddilyn y stori gyffrous.

Dywed y nofelydd Dewi Prysor am Heulfan: Wrth gael fy hudo gan yr arddull gain a chynnil, cefais fy hun yn troir dalennaun awchus wrth ffroenir trosedd ar trais ar tywyllwch yn mudferwi yng ngwres yr heulfan.

Dyma seithfed nofel Llwyd Owen, ac ir rhai sydd wedi darllen ei Ffawd, Cywilydd a Chelwyddau (2006), Ffydd, Gobaith, Cariad (2006), Yr Ergyd Olaf (2007),
 Mr Blaidd (2009),
 Faith Hope & Love (2010), ac 
Un Ddinas Dau Fyd (2011), bydd ambell un or cymeriadaun gyfarwydd.

Mae Heulfan yn dychwelyd i dref ddychmygol Gerddi Hwyan (lleoliad Mr Blaidd) ac yn dilyn helyntion criw o adeiladwyr cynllwyngar a lladron cyfrwys sydd wedi bod yn dwyn o dan drwynau crachach y dref ers dros i ddegawd, heb adael yr un cliw ar eu hl.

Yn y cyfamser, mae Catrin yn poenin arw am ei ffrind gorau ai phartner busnes, Ceri, syn cael ei cham-drin gan ei gŵr; tra bod y brodyr Morgan a Prys Caradog yn lladd eu hunain ar ran busnes adeiladu eu hewythr, Mr C, heb dderbyn y clod ar wobr ariannol maen nhwn eu haeddu.

Ond wrth i fywydaur cymeriadau canolog blethu a chymhlethu y tu hwnt iw rheolaeth maer hanes yn cyrraedd uchafbwynt ysgytwol yn ucheldiroedd Eryri.

Dywed Llwyd Owen, a enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn yn 2007 gydai nofel Ffydd, Gobaith, Cariad: Stori dditectif gyfoes ac anghonfensiynol yw Heulfan syn drysur ffin rhwng da a drwg gan ddangos nad yw pob achos troseddol yn ddu a gwyn. Mae na themu cyfarwydd yn ganolog ir nofel brad a thwyll, teuluoedd ar chwl, brawdgarwch, teyrngarwch, colled, gobaith a llawer mwy.

Er bod ambell wyneb cyfarwydd yn dychwelyd, gyda DI Crandon, DS Clements a Dangerous Danny Finch yn eu plith, mae dihiryn newydd ar y sn. Gari Caradog (Mr C) ydi hwnnw - datblygwr tai lleol sydd wedi tyfun gyfoethog tu hwnt o ganlyniad i gynllwynio dan-din a gwaith caled ei neiaint, Prys a Morgan. Mae Mr C yn breuddwydio am fod yn gapten y clwb golff lleol, er fod pennaeth adran y ditectifs, DI Crandon, yn benderfynol o chwalu ei obeithion a hawlior gapteniaeth iddo fo ei hun.

DC Aled Colwyn a DC Richard King sydd r dasg anodd o ddal y lladron. Mae'r naill dditectif yn ddyn teulu a'r llall yn ferchetwr, ond er gwaethau gwahaniaethau maent yn ceisio cydweithio. Ond a fyddan nhwn llwyddo i ddal y dihiryn go iawn?

Wrth siarad am ei nofel ddiweddaraf, dywed Llwyd: Maer arddull yn adlewyrchur Gymru gyfoes yn ei defnydd o iaith; tra bod y lleoliadau trefol yn adlewyrchu fy nofelau blaenorol a fy magwraeth i ym mhrifddinas Cymru.

Magwyd Llwyd Owen yn ardal Cyncoed, Caerdydd ac ar l graddio o Brifysgol Bangor a theithior byd am gyfnod, dychwelodd ir ddinas yn 2001 lle mae bellach yn byw gydai wraig Annalisa Jn ai angylion, Elian Sgarlad a Syfi Nona, ac yn gweithio fel cyfieithydd pan nad ywn sgwennu ffuglen.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Sam Tn: Tn ar y Mynydd ...
 
£5.99
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 36 Hanas ...
Bethan Gwanas
£8.95
 
Prynwch
Rhag Pob Brad - Cofiant ...
Rhys Evans
£9.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch