Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Straeon Tafarn
Dewi Pws, Alun Gibbard
ISBN: 9781847715180 (1847715184)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2012
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 215x140 mm, 176 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr sy'n dilyn Dewi 'Pws' Morris a'r gyfres boblogaidd Straeon Tafarn ar S4C ar ei thaith o gwmpas rhai o dafarnau mwyaf diddorol Cymru gan gwrdd a rhai o'r cymeriadau a chlywed yr hanesion a'r straeon dwys a difyr ar y ffordd.

This book follows Dewi 'Pws' Morris around some of the most interesting public houses in Wales, while filming the popular S4C series . He meets local characters and hears their stories.
Dengys ystadegau fod tri chant o dafarndai cymunedol yn cau ledled gwledydd Prydain bob chwe mis. Yng nghefn gwlad bydd pedwar tafarndyn caun wythnosol. Newyddion da ir mudiad dirwest, hwyrach, ond newyddion gwael i gynheiliaid cymunedau bywiog.

Diddorol, felly, fyddai canfod a oes rhai o blith y tair tafarn ar ddeg y rhoddir sylw iddynt yn Straeon Tafarn wedi cau ers ffilmio eu hanes ar gyfer y gyfres deledu or un enw. Dewi Pws oedd cyflwynydd y gyfres, a chofnodir yr hanesion yn y gyfrol gynnes hon gan Alun Gibbard.

Mae Dewi, fel y dangosodd yng ngwahanol gyfresi teledu Byd Pws ac yn ddiweddarach yn Straeon Tafarn, yn gyflwynydd a holwr naturiol sydd bob amser yn parchu ei destun. Camp Alun Gibbard yw trosglwyddo arddull hamddenol a hynaws yr holwr i brint, gan wneud hynny'n hynod effeithiol.

Yn ddaearyddol llwyddwyd i ddewis tafarndai yn y gogledd, y canolbarth ar de. Ac ym mhob tafarn cawn hanesion bro gan haneswyr lleol.

Yng Ngwesty Penygwryd, Capel Curig, cawn wybod am y ddolen gref syn cysylltur lle mynydd uchar byd. Maer Pic yn Rhydaman yn mynd ni i fyd gwahanol, lle cewch chir peint rhataf yng Nghymru. Yma cewch hanes rhai o frwydraur werin dros ei hawliau.

Yn y Ship yn Abergwaun daw enwau Richard Burton a Dewi Emrys ir fei. Maer mr hefyd yn chwarae rhan bwysig yn rhai o hanesion y Black Boy yng Nghaernarfon. Ac mae yna gysylltiad rhwng y lle a Charles Dickens, o bawb.

Yn Tŷ Cornel, Llangynwyd, cawn hanes Ann a Wil mwy rhamantus o lawer na hanes Kate a Wil. Nl yn y gogledd yn y Douglas Arms, Bethesda, fe wnawn daro ar Telford ac ar Maffia Mr Huws.

Ymlaen yr r daith. Cawn hanes ffeit gyntaf Rocky Marciano yn y Ship yn Abertawe a chriw go eger yn y Llew Coch, Dinas Mawddwy, na fyddai'n meddwl ddwywaith am herio Rocky.

Galwch yn y Dyffryn Arms, Cwm Gwaun, gyda Bessie, syn chwedl o ddynes. A beth ywr pedwar esboniad gwahanol am darddiad enwr Ring, Llanfrothen? Beth ywr cysylltiad rhwng y Red Lion, Llangadog, a Top Gear? Glywsoch chi erioed am Alfred Centennial Johnson? Ewch ir Sloop yn Llan-gain ac fe gewch ei hanes.

A ble gwell i ddod r daith i ben nag yng Nglanyrafon, Talgarreg, ar drywydd raconteur mwyaf Cymru, Eirwyn Pontshn? Yn sicr fe fyddain brofiad 'Hyfryd Iawn'!

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Mae Alun Gibbard yn byw yng Nghaerdydd ac yn awdur a newyddiadurwr poblogaidd. Fe sgrifennodd gofiant Tony ac Aloma Nadolig y llynedd. Mae Dewi Pws sy'n byw yn Nhresaith yn gymeriad adnabyddus iawn ar S4C ac wrth ei fodd yn teithio Cymru yn rhannu straeon gyda locals yr amrywiol dafarndai.
Gwybodaeth Bellach:
Yn Straeon Tafarn bydd Dewi Pws yn darganfod bach o Hollywood yn y Ship Inn yn Abergwaun a chlywed straeon epig ser fel Gregory Peck a ddaeth i Abergwaun i ffilmio Moby Dick yn y 1950au. Straeon am ysbrydion a digwyddiadau anesboniadwy fydd yn y Ty Cornel yn Llangynwyd ger Measteg a chyrch llwyddiannus y Cymro Eric Jones i ben Everest fydd dan sylw ym Mhen-y-Gwryd yn ardal Eryri. Hanes hir o brotestio gwleidyddol sydd yn y Red Lion, Llangadog.
Diweddarwyd ar 04 Rhagfyr 2012
Straeon Tafarn yn Torri Syched


Ble fyddech chin clywed sŵn gang afreolus y Gwylliaid Cochion? Beth ddigwyddodd i forfil enwog y ffilm Moby Dick? Pwy oedd cariadon mwya rhamantus Cymru? A ble maer dafarn a ddefnyddiwyd gan y dringwyr oedd yn ymarfer i goncro Everest am y tro cynta?


Dilynwch Alun Gibbard, Dewi Pws Morris a chymeriadaur gyfres deledu boblogaidd Straeon Tafarn ar grwydr o amgylch rhai o dafarnau mwya poblogaidd Cymru wrth iddyn nhw gasglur straeon ar chwedlau gorau mewn cyfrol newydd sbon.


Or Pic yn Rhydaman ir Ship yn Abergwaun, y Ring yn Llanfrothen ar Black Boy yng Nghaernarfon, maer llyfr Straeon Tafarn yn darlunior hanesion lliwgar syn perthyn i 13 o dafarnau mwya difyr Cymru trwy eiriaur rheiny syn tynnu peints ar yfwyr lleol wrth y bar.


Maer tafarnau yn y llyfr hwn yn gymysgedd o ran eu daearyddiaeth, eu chwedlau au straeon ac yn brotread or cymeriadau ffyddlon syn pwyso ar bob un bar, meddai Alun Gibbard, cyd-awdur Straeon Tafarn. Mae tafarnaun fannau arbennig, a maer storau syn perthyn i dafarnau Cymrun adlewyrchu shwd mae hanes ein gwlad fach ni wedi newid a datblygu gyda llanw a thrai amser.


Mae cysylltiad uniongyrchol rhwng tafarnau fel y Douglas Arms, Bethesda ar Pic yn Rhydaman datblygiad diwydiant a chymunedaur dosbarth gweithiol, eglura Gibbard. Blas halen y mr sy i nifer or tafarnau eraill, or Black Boy yng Nghaernarfon ir Queens yn nociau Abertawe, y Sloop ym Mhorth-gain ar Ship yn Abergwaun maen nhwn agosach at lanw a thrai go iawn ac yn perthyn i hanes morwrol cyfoethog Cymru.


Mae rhai or tafarnaun mynd ni ymhellach fyth yn l. Mae cysgod arferion ein cyndeidiau Celtaidd dros y Dyffryn Arms, Cwm Gwaun ar Red Lion yn Llangadog, a sŵn y Gwylliaid Cochion sy yn ardal y Llew Coch, Dinas Mawddwy.


Mae gwasg Y Lolfan cyhoeddir gyfrol hon yn dilyn poblogrwydd y gyfres deledu or un enw. Pwrpas Straeon Tafarn yw diddanu, ychwanega Dewi Pws. Ond mae cymaint o bobl wedi dweud wrtha i eu bod nhw wedi joio a dysgu, a fi wedi dysgu lot fy hunan!
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Junior Scrabble yn Gymraeg
 
£19.99
 
Prynwch
Raplyfr Coll (DVD122)
 
£5.99
 
Prynwch
Ac Yna Clywodd Sŵn y Mr
Alun Jones
£9.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch