Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ffowc o Flwyddyn
David Ffowc
ISBN: 9781847715234 (1847715230)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2012
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Darluniwyd gan Huw AaronFformat: Clawr Meddal, 183x122 mm, 96 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn ôl y galw Ein Pris: £4.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae Ffarmwr Ffowc wedi bod yn cadw dyddiadur dros y flwyddyn hon eto ac mae wedi bod yn flwyddyn a hanner iddo - ei ymweliad â Llundain i gwrdd â'r Cwîn yn goron ar y cwbwl!

What a year it's been for Ffarmwr Ffowc over the last twelve months! Since the phenomenal success of his first book, Dyddiadur Ffarmwr Ffowc, some incredible offers have come his way. He was invited to Buckingham Palace to meet the Queen and he received a phone call from an American film company who were keen to make a blockbuster biopic of his life.
Yr ydym ni’n hynod ffodus i gael llyfr mor dda â hwn yn y Gymraeg. Dyna farn yr awdur beth bynnag. ‘Diolchwch, myn uffar i, ’ych bod chi wedi cael cystal llyfr, uffen,’ meddai. Ail lyfr rhagorol, yn wir, i ddilynwyr creadigaeth yr actor, y sgriptiwr a'r comedïwr Eilir Jones.

Dros y blynyddoedd daeth Ffarmwr Ffowc, ym marn llawer, yn drysor cenedlaethol. Disgrifiodd Lyn Ebenezer ef yn daclus iawn fel uniad o Eirwyn Pontshân ac Ifas y Tryc. Cyhoeddodd ei lyfr cyntaf, Dyddiadur Ffarmwr Ffowc, y llynedd a dilyniant i hwnnw yw'r gyfrol hon a’i theitl beiddgar, Ffowc o Flwyddyn. Casgliad ydyw o eitemau stand-yp, ac i’w mwynhau i’w heithaf byddai'n well o lawer bod yn yr un stafell â’r cymeriad er mwyn ei glywed a'i weld yn mynd trwy’i bethau, gan fod y dafodiaith yn llai o dreth ar y glust nag ar y llygad.

Yr hyn a gawn yw rhagair, hanes tri helynt a gair o ffarwél i gloi, ac fe fydd y cyfan yn siŵr o siwtio’r ffyddloniaid. Gwreiddyn y stori gyntaf yw’r hen syniad o ddiniweityn Cymraeg, gwladaidd, yn ymweld â'r ddinas fawr soffistigedig, wrth i David Ffowc gael ei alw i Balas Buckingham gyda’i fam i dderbyn OBE gan ‘Cwîn Elizabeth nymbar tw’. Mae eu trafferthion yn cychwyn wrth iddynt fethu dod o hyd i ddrws cefn y palas a chael mynediad!

Yn yr ail stori mae Ffarmwr Ffowc yn rhan o ymosodiad ar Swyddfa Bost y Llan wrth iddo fynd yno ar ddiwrnod talu pensiwn er mwyn rhoi treth ar ei ‘Mitsubishi Open Top Pick-Up Truck’.

Yn y drydedd stori, mae Ffowc o flaen ei well yn llys y goron wedi'i gyhuddo o yrru ei dractor Massey coch, a fedyddiwyd ganddo yn Shirley Bassey am ei fod ‘yn hen, yn swnio’n uffernol ac wedi gweld dyddia gwell’, yn ddiofal.

Traddodiadol – byddai rhai’n dweud ‘ystrydebol’ – ydi’r hiwmor. Henffasiwn hyd yn oed. Mae'r straeon weithiau’n amrwd, weithiau’n lled ryfygus. Slapstig yw’r cywair gyda chryn gamynganu geiriau yn null Ifas y Tryc, ond rhaid cyfaddef nad ydi Ffowc yn ddim ond cysgod o greadigaeth Ifas o safbwynt dyfnder dychanol.

Mae ambell hen gaseg megis S4C yn cael proc. Hefyd, bywgraffiad Kate Roberts efo ‘rwbath am lesbians yn’o fo’, ac medda Ffowc mewn rhan arall o'r gyfrol, ‘Mi fydd pobol yn gneud petha gwirion am flynyddoedd mawr i ddod. Os na dach chi’n fy nghoelio i, drychwch ar y rhai ddewisodd arweinydd newydd y Blaid!’ At ei gilydd, sefyllfaoedd a chymeriadau cartwnaidd dros ben llestri sy’n mynd â hi.

Mae’r lluniau cartŵn yn apelio hefyd gan eu bod wedi cael y Ffowc ei hun i’r dim. Mae bygythiad – neu addewid – mai hon, yr ail, fydd cyfrol olaf y ffermwr dawnus. ‘Fydd ’na ddim llyfr arall mae arna i ofn,’ meddai, ac yn siŵr i chi, mi fydd hynny’n siom i’r llu o edmygwyr sydd gan Ffarmwr Ffowc. I'r rhai hynny sy’n chwilio am rywbeth bach doniol i’w stwffio i sanau Nadolig eich anwyliaid, mae hwn yn ‘uffen o beth, wa’.

Glyn Evans

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Ffowc o Flwyddyn i Ffarmwr Enwocaf Cymru

Yn sgil ymateb gwych i Dyddiadur Ffarmwr Ffowc a gyhoeddwyd flwyddyn yn ôl, mae’r Lolfa newydd ryddhau ail offrwm ffarmwr enwocaf Cymru, sef Ffowc o Flwyddyn.

Mae’r ail ddyddiadur yn adrodd hanes blwyddyn arbennig iawn iddo. Aeth i ymweld â Bycinham Palas i gwrdd â’r Cwin, a chafodd alwad gan gwmni ffilmiau o “Standffryntdisco” oedd am wneud blocbystar am ei fywyd... ond cafodd siom o ddarganfod na fu ei lyfr cyntaf yn llwyddiannus yng ngwobr Llyfr y Flwyddyn.

“Be ges i Dolig dwetha?” gofynna’r awdur. “Tewch â sôn. Blwmin llyfr oedd Mam wedi ennill yng nghyngerdd Nadolig yr ysgol gynradd leol - llyfr 450 tudalen am Kate Roberts. Ella bod o ddim wedi ennill gwobr Llyfr y Flwyddyn ond mae’n haeddu clap am fod y llyfr ora i ddal oergell ar ei draed.”

Gobaith Ffarmwr Ffowc yw y bydd ei lyfr newydd yn llenwi tipyn o hosanau'r Nadolig yma, ac y bydd yn cipio gwobr y flwyddyn nesaf. “Mi glywais gan ambell un ma’r peth gora gafon nhw gan Siôn Corn Nadolig dwetha oedd fy llyfr i,” meddai’r dyddiadurwr. “Ambell un yn deud ma’ deffro a gweld fy wyneb ar waelod y gwely oedd y peth gora ddigwyddodd iddyn nhw ers blynyddoedd, felly dwi’n ymddiheuro.”
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Anglesey Then and Now in ...
Mark Youlden
£12.99
 
Prynwch
Elystan - Atgofion Oes
Elystan Morgan
£12.95
 
Prynwch
Mab y Mynydd
Gareth Wyn Jones
£9.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch