Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Afallon - Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2012
Robat Gruffudd
ISBN: 9781847715265 (1847715265)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2012
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 194x130 mm, 336 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £9.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae Rhys John yn dychwelyd i Abertawe ac yn edrych ymlaen at ymddeoliad hir ar ôl gweithio am ugain mlynedd yn Berlin. Ond un pnawn ar draeth Langland, mae Rhys yn cwrdd ag Americanes sy'n peri iddo newid ei gynlluniau. Dyma stori gyffrous ac afaelgar o gefndir rhyngwladol. Nofel arobryn Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg, 2012.

Rhys John returns to Swansea and looks forward to a long retirement, having worked for twenty years in Berlin. But an unusual encounter on Langland beach has unexpected consequences for Rhys. Here is a fascinating story with an international background. Winner of the Daniel Owen Memorial Prize at the 2012 National Eisteddfod.
Fel gŵr busnes da, dywed Robat Gruffudd mai ei brif symbyliad dros gystadlu yng nghystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen eleni oedd bod y nofelau buddugol ymhlith y gwerthwyr gorau bob blwyddyn. Ir awdur sydd hefyd yn berchennog y wasg syn cyhoeddir gyfrol felly, bu elenin flwyddyn dda dros ben.

Dros y pedair blynedd y bun ysgrifennu Afallon, cafodd Robat Gruffudd ddigon o gyfle i ystyried pa elfennau syn angenrheidiol i greu nofel llinyn storol cryf, fel syn ofynnol yn y gystadleuaeth, a dywed ei hun iddo gynnwys 'elfennau gwleidyddol, elfennau o ramant ac elfennau iasoer' er mwyn taro ar y cyfuniad cywir.

Cwch yw Afallon, syn cael ei gadw ym marina Abertawe. Maen eiddo i Rhys, prif gymeriad y nofel, dyn yn ei bumdegau hwyr sydd wedi dychwelyd i Gymru ar l gyrfa lwyddiannus yn ninas Berlin, yn y gobaith o ymddeoliad cysurus a bywyd braf yn ei fflat yn y marina, gydai gwch ai dŷ bwyta Thai yn y Mwmbwls.

Dawr elfen ramantaidd ir amlwg ar y dudalen gyntaf, wrth i Rhys gyfarfod ag Americanes ddeniadol, ac mae ei berthynas hi yn rhedeg drwyr nofel, gan gynhesu ac oeri, a chymhlethu wrth ir gyfrol fynd rhagddi. Ond yr hyn syn gyrrur stori yw digwyddiad digon annifyr rai misoedd ynghynt, pan glywodd Rhys ryw sŵn y tu allan iw fflat ar noson oer ym mis Ionawr. Maer digwyddiad yn tyfun obsesiwn ganddo, ac mae ei ymchwiliad i farwolaeth llanc ifanc yn ei arwain at rymoedd go sinistr, ac awgrym o gynllwyn ar lefel ryngwladol.

Ond nid thriller yn rhedeg ar ras o un argyfwng ir nesaf sydd yma. Cawn hefyd weld sut mae breuddwyd Rhys o ymddeoliad cysurus yn llawer anoddach ei gwireddu nag yr oedd wedi ei ddychmygu. Dyma ŵr sydd 'fel adyn ar gyfeiliorn', wedi gadael gwlad ei febyd, cael gyrfa lwyddiannus dramor ac yna dychwelyd a gweld nad gwlad y menig gwynion yw Cymru wedir cyfan.

Er bod yma gyfeiriadau mynych at ddinas Berlin, Iwerddon ac ynysoedd Groeg, nofel wedii gwreiddion ddwfn yn ninas Abertawe yw hon. Maer disgrifiadau or bobl ar lleoliadau yn taro deuddeg bron na allwch chi arogli gwynt y mr a phrofi cyffro bariau a thafarnaur ddinas. Llwydda Robat Gruffudd i wneud i chi deimlo eich bod chin troedio palmentydd y ddinas gyda Rhys, ac mae rhai or cymeriadau hefyd wediu darlunion gelfydd; rwyn siŵr fod sawl Sheena ar hyd a lled y wlad, heb sn am Frank a Hywel.

Gydag un llygad ar werthiant ganol haf, does dim dadlau y bydd clawr y nofel yn apelio at bobl syn chwilio am lyfr i fynd ar eu gwyliau. Ond fel yr awgryma beirniaid cystadleuaeth Daniel Owen, er bod modd ei darllen yn arwynebol fel nofel ddigon difyr, mae haenau mwy soffistigedig yn y gwaith. Dydw i ddim wedi fy argyhoeddin llwyr gan y dirgelwch sydd wrth wraidd y stori, am nad oeddwn in gallu credu y byddai cymeriad Rhys yn poeni gymaint am y digwyddiad, ond o dderbyn ei fod yn poeni, maer gwahanol elfennaun cydblethun llwyddiannus. Mae digon yma i apelio at amrywiaeth eang o ddarllenwyr, ac yn hynny o beth, mae hon yn nofel iw chroesawu ai chanmol.

Catrin Beard

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llwch yn yr Haul
Marlyn Samuel
£8.95
 
Prynwch
Dan Gadarn Goncrit
Mihangel Morgan
£7.95
 
Prynwch
Ffydd, Gobaith, Cariad
Llwyd Owen
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch