Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
100 o Ganeuon Gwerin
ISBN: 9781847715999 (1847715990)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2012
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Golygwyd gan Meinir Wyn Edwards Fformat: Clawr Meddal, 250x187 mm, 108 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £14.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Yn dilyn llwyddiant 100 o Ganeuon Pop, dyma gasgliad o gant o ganeuon gwerin mwyaf poblogaidd Cymru, yn cynnwys yr alawon, y geiriau, cordiau gitâr a sol-ffa.

Following the succcess of 100 o Ganeuon Pop, this is a collection of 100 of Wales's most popular folk songs, including words, music, guitar chords and sol-ffa.
Dyma lyfr perffaith ar gyfer canu gwerin cymdeithasol. Maen cynnwys rhan helaeth or repertoire o ganeuon gwerin poblogaidd mewn un gyfrol gyfleus. Maen rhoi cipolwg ar nifer fawr o draddodiadau canu seciwlar, caneuon serch a chaneuon morwrol Cymru, a hynny mewn ffordd ffres ac anacademaidd.

Cyfrol ymarferol yw hon, a bydd yn apelio at unrhyw un sydd yn mwynhau canu neu chwarae offeryn, yn enwedig y gitr. Maer cordiau wedi'u nodi'n amlwg; mae siart ddefnyddiol or cordiau yng nghefn y llyfr ac maer hen nodiant ar sol-ffa yn glir. Efallai fod ambell un or caneuon mewn cyweirnod braidd yn isel at fy nant i.

Er bod y llyfr hwn yn gyflwyniad arbennig o addas ir traddodiad ac yn llawn clasuron fel 'Y Ferch o Blwy Penderyn',, ar 'Deryn Pur', mae sawl cn lai adnabyddus ynddi hefyd, e.e. 'Ambell i Gn', a fydd yn cyfareddu cantorion mwy profiadol. Maer gyfrol hon yn gam at gael mwy a mwy o bobl i ddod at ei gilydd i ganu mewn sesiynau gwerin a dangos mai trysor iw ddefnyddio ai fwynhau yw ein traddodiad canu gwerin.

Meinir Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Tabl Cynnwys:
Adar mn y mynydd

Aderyn du a'i blufyn sidan

Ambell i gn

Ar ben waun Tredeger

Ar lan y mr

Ar y ffordd wrth fynd i Rymni

Bachgen bach o dincer

Beth wneir merch benchwiban?

Beth yw'r haf i mi?

Ble'r ei di?

Ble rwyt ti'n myned?

Blewyn glas

Boneddwr mawr o'r Bala

Bugeilio'r gwenith gwyn

Bwmba

Bwthyn fy nain

Cadi ha!

Cainc yr aradwr

Cn crwtyn y gwartheg

Cn y Cardi

Cn y melinydd

Cariad cyntaf

Cariad cywir

Cerdd Dy' Calan

Cob Malltraeth

Cwyd dy galon

Cwyn mam-yng-nghyfraith

Cyfri'r geifr

Cysga di, fy mhlentyn tlws

Dacw Dadi'n mynd i'r ffair

Dacw 'nghariad

Dacw Mam yn dwad

Dadl dau

Deryn y bwn

Fuoch chi 'rioed yn morio?

Ffair Henfeddau

Ffarwl fo i Langyfelach lon

Ffarwl i Aberystwyth

Ffarwl i blwy' Llangywer

Ffarwl i ddociau Lerpwl

Fflat Huw Puw

Gwenno Penygelli

Gwn Dafydd Ifan

Gyrru'r ychen

Harbwr Corc

Hen fenyw fach Cydweli

Hen ferchetan

Hen wraig fach

Hiraeth

Hob y deri dando

Lisa Ln

Lliw gwyn rhosyn yr haf

Lliw'r heulwen

Llongau Caernarfon

Mab annwyl dy fam

Mae 'nghariad i'n Fenws

Mae Robin yn swil

Mae'n gystal gen i swllt

Maen nhw'n dwedyd

Marwnad yr ehedydd

Melinydd oedd fy nhaid

Merch y melinydd

Migldi magldi

Mil harddach

Modryb Neli

O, felly'n wir!

Os daw fy nghariad

Os gwelwch chi'n dda, ga' i grempog?

Paid deud

Rew di ranno

Robin ddiog

Robin goch

Rownd yr Horn

Rwy'n caru merch o blwy' Penderyn

Si hei lwli 'mabi

Sianti Gymraeg

Suo gn

Titrwm tatrwm

Tiwn sol-ffa

Torth o fara

Tra bo dau

Trafaeliais y byd

Twll bach y clo

Wrth fynd efo Deio i Dywyn

Y bore glas

Y broga bach

Y cobler du bach

Y deryn bach syw

Y deryn pur

Y ddafad gorniog

Y ddau farch

Y fasged wye

Y glomen

Y gog lwydlas

Y gwydyr glas

Y march glas

Y pren ar y bryn

Ym Mhontypridd mae 'nghariad

Yr eneth ga'dd ei gwrthod

Yr eneth glaf
Bywgraffiad Awdur:
Magwyd Meinir Wyn Edwards yn ardal y Preseli ac ar l graddio o Brifysgol Bangor, bun athrawes am 18 mlynedd. Erbyn hyn, maen byw yn Llandre, Bow Street ac yn Olygydd i wasg y Lolfa.
Gwybodaeth Bellach:
Cyhoeddir Casgliad Mwyaf Cynhwysfawr o Ganeuon Gwerin Cymru

Yn dilyn llwyddiant ysgubol 100 o Ganeuon Pop, maer Lolfa yn rhyddhau ail gasgliad o ganeuon poblogaidd Cymru, sef 100 o Ganeuon Gwerin. Wedii olygu gan Meinir Wyn Edwards, credir mai hwn ywr casgliad mwyaf cynhwysfawr o ganeuon gwerin yn y Gymraeg.

Or caneuon adnabyddus fel Ar lan y mr, Beth ywr haf i mi? a Hen Ferchetan ir rhai llai amlwg fel Ffair Henfeddau, O, fellyn wir! ac Y deryn bach syw, ceir ystod eang o ganeuon rhwng cloriau ail Feibl y Bysgwyr.

Fel 100 o Ganeuon Pop, maer casgliad yn addas i gerddorion ifanc yn ogystal cherddorion profiadol, ar gyfer unigolion a phawb syn mwynhau dod ynghyd i ganun anffurfiol. Ac ir rhai sydd awydd creu cyfeiliant ir caneuon, mae cyfarwyddiadau defnyddiol dros ben yn cynnig pa gordiau y gellwch eu defnyddio, a darperir siart or cordiau gitr yn ogystal.

Rydyn ni mor lwcus yng Nghymru fod gennym draddodiad gwerin mor gyfoethog, meddai golygydd y gyfrol, Meinir Wyn Edwards. Ac mae canu gwerin wedi cael adfywiad yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae to newydd yn ymddiddori yn y traddodiad gwerin Gymreig, gyda grwpiau megis Calan, Cowbois Rhos Botwnnog a 9Bach yn gwneud y sin werin yn cŵl ac yn cyflawni gwaith gwych wrth hybu a lledaenur traddodiad canu gwerin Gymreig ar draws y byd.

Ychwanega Sin James, cantor gwerin amlycaf Cymru, Does dim byd gwell gen i na phorin hamddenol drwyr llyfrau hyn yn trio darganfod rhyw gn fach newydd, fel petai, i ymaflyd hi. Felly maen hyfryd iawn gen i weld llyfr fel hwn yn cael ei gyhoeddi, fel bod selogion fel finnau, yn ogystal r rhai sydd eisiau dysgu mwy am ein caneuon gwerin, yn medru cael mynediad rhwydd i fyd cyfoethog ein traddodiad. Yn sicr, mae llyfr fel hwn yn gaffaeliad mawr i unrhyw un sydd diddordeb ym myd y gn werin Gymraeg.

Maer casgliad yn cynnwys: Ar Lan y Mr, Bugeilior Gwenith Gwyn, Cysga Di Fy Mhlentyn Tlws, Dacw Nghariad, Hen Ferchetan, Hiraeth, Lisa Ln, Mil Harddach, Paid Deud, Suo Gn, Tra Bo Dau, Twll Bach y Clo, Y Gwydr Glas, Ym Mhontypridd Mae Nghariad, Yr Eneth Gadd ei Gwrthod ac 85 o ganeuon bendigedig eraill.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Peppa Pinc: Pyllau Mwdlyd ...
 
£5.99
 
Prynwch
Junior Scrabble yn Gymraeg
 
£19.99
 
Prynwch
Raplyfr Coll (DVD122)
 
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch