Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dwayne Peel - Hunangofiant
Dwayne Peel, Lynn Davies
ISBN: 9781847716002 (1847716008)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2012
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 214x141 mm, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £9.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant y mewnwr rhyngwladol, Dwayne Peel. Ar ôl ennill 76 cap rhyngwladol a chael ei ddewis i'r Llewod mae bellach yn chwarae ei rygbi gyda Sale Sharks.

The autobiography of the Welsh rugby international, Dwayne Peel. After winning 76 caps for Wales, and being selected for the Lions. he now plies his trade for Sale Sharks.
Byd od yw byd chwaraeon. Maen drist i weld chwaraewyr a fu gynt yn serennu yn pylu'n angof. I raddau mae hynnyn wir am Dwayne Peel, y mewnwr 'r sgiliau llyfn ar bas chwim a enillodd 76 o gapiau i Gymru, mwy nag unrhyw fewnwr arall o Gymro erioed. Hefyd fe chwaraeodd yn y tri phrawf ar daith y Llewod i Seland Newydd yn 2005. Record dda i unrhyw chwaraewr. Ond eto, pan benderfynodd adael y Scarlets a mynd i chwarae i Sale yn 2008 a dioddef cyfres o anafiadau fe lithrodd o sylw'r byd rygbi.

Er hynny fe fydd en ddigon ifanc i chwarae yng nghystadleuaeth Cwpan y Byd 2015, oherwydd dim ond 33 blwydd oed fydd e bryd hynny. Wrth i gynifer o brif chwaraewyr presennol Cymru fynd i Ffrainc a Lloegr maen debyg y bydd yn rhaid i Warren Gatland ailedrych ar ei bolisi o roi blaenoriaeth ir rhai a arhosodd yng Nghymru. Dyw chware yn Lloegr ddim yn y neud in llai o Gymro ac mar awydd i gynrychioli ngwlad mor fyw ag erioed, meddai Dwyane, ac yntau'n un o fechgyn ei filltir sgwr y Tymbl a Dre-fach, Ysgol Gyfun Gymraeg Maes yr Yrfa, a Chlwb Rygbi Llanelli. Roedd ei dad wedi chwarae i dm ieuenctid Llanelli ai ddad-cu oedd y ffisio Bert Peel y dyn 'r bwced a'r sbynj fyddain rhuthro ir maes pan fyddai un o chwaraewyr Llanelli'n cael niwed.

Chwaraeodd Dwayne i nifer o dimau Cymru gan gynnwys y tm dan 19 oed a gollodd yn rownd derfynol Cwpan y Byd i dm Seland Newydd oedd yn cynnwys Richie McCaw, Jerry Collins a Carl Hayman pan gynhaliwyd y gystadleuaeth yng Nghymru.

Mae ganddo sylwadau diddorol ar nifer o bynciau. Noda cyn lleied oi gyfoedion o Ysgol Gynradd y Tymbl 5 yn unig o'i ddosbarth o 25 a aeth ymlaen i gael addysg Gymraeg ym Maes yr Yrfa. Maen cyfeirio wedyn at dm dan 16 Cymru y bun aelod ohono gan synnu mai or pymtheg aelod, dim ond fe, Michael Owen (yr wythwr dawnus o Bontypridd, y Dreigiau a Chymru), a Kevin James (fu am gyfnod yn nhm Castell Nedd), aeth rhagddynt i chwarae ar y lefel uchaf yng Nghymru. Mae hyn yn wir am gynifer o chwaraeon a champau. Pam, tybed?

Diddorol a digon caredig yw ei sylwadau am y rhai a fun hyfforddi tm Cymru dros y blynyddoedd. Y maen fwy beirniadol or drefn yn Sale. Mae ganddo atgofion cynnes am Alastair Campbell, cyn-bennaeth cyfathrebu Tony Blair a fun swyddog y wasg i'r Llewod ar daith 2005 yn Seland Newydd. Ac o sn am y cyfryngau, mae'n rhoi'r Western Mail o dan y lach gan ddweud ei fod yn negyddol ar dadansoddin siomedig.

Pennod ddifyr ywr un am y diweddar Ray Gravell, gan fod Dwayne yn tynnu ar ei brofiadau ei hun a chysylltiad ei ddad-cu Grav. Roedd Grav yn dalp o nerfau cyn pob gm ac yn achwyn byth a beunydd fod pen tost ganddo fe. Mi fyddai Bert yn rhoi tabledi iddo cyn pob gm a mi fyddai rheinyn gweithion gampus. Flynyddoedd yn ddiweddarach, darganfyddodd Grav mai Smarties oedd y tabledi!

Dylwn nodi ir gyfrol gael ei hysgrifennu yn nhafodiaith Cwm Gwendraeth. Nid peth hawdd yw ysgrifennu mewn tafodiaith, oherwydd rhaid iddi fod yn gyson a dealladwy, a llwyddodd Dwayne a Lynn Davies yn ardderchog. Braf yw cael cyfrol syn frith o eiriau tafodieithol fel rhacsad a calchad.

Gwyn Griffiths

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Dymuniad Dwayne Peel : Eisiau Gwisgo Crys Cymru Eto

Mae Dwayne Peel wedi ennill 76 cap am chwarae rygbi dros ei wlad - mwy nag unrhyw fewnwr arall o Gymro. Mi fu hefyd yn ddewis cyntaf i dm y Llewod mewn Cyfres Brawf yn erbyn y Crysau Duon. Felly pam nad ywn agosach at frig y rhestr o fewnwyr i dm rygbi Cymru heddiw? Yn ei hunangofiant, a gyhoeddir yr wythnos hon gan wasg y Lolfa, mae Dwayne Peel yn mynegi ei siom o gael ei anwybyddu ar y lefel ryngwladol yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Dwin gwbod mod in ddigon da o hyd i gynrychioli ngwlad, a dwin teimlo y gallwn i fod wedi cal y nhrin yn well, meddair mewnwr. Ma rhai or farn mod i fallen cal yn anwybyddu gan y dewiswyr oherwydd bod llygaid Warren ar tm bellach ar y Cwpan y Byd nesa, pan fydda i, falle, yn rhy hen yn eu barn nhw.

Ond dim ond 33 oed fydda i bryd hynny - bydd Mike Phillips yn 32 oed ac mae na fewnwyr nodedig wedi chware yng Nghwpan y Byd pan on nhwn hŷn nag y bydda i yn 2015. Ychwanega: Dwi ddim wedi rhoir twls ar y bar o ran gwisgor crys coch unwaith eto. Maer tymor presennol yn un hollbwysig i fi a dwin mynd i roi un cynnig taer arall iddi ar adennill fy lle yng ngharfan Cymru.

Ar l gyrfa lwyddiannus ar Barc y Strade, lle y dechreuodd chwarae ir Scarlets pan oedd yn ddisgybl yn Ysgol Maes yr Yrfa, Cwm Gwendraeth, penderfynodd Dwayne symud i glwb Sale yn 2008. Ac er y sefyllfa rhyngddo a charfan Cymru ar hyn o bryd, nid ywr mewnwr yn difarur adeg adawodd Lanelli i wynebu her newydd gyda chlwb gwahanol.

Sdim amheuaeth ma clwb Llanelli dwin ei ystyried yn glwb cartre i fi, hyd heddiw, eglura Dwayne. Dyna le dechreuodd fy ngyrfa, yn grwt 17 oed, a finne newydd adael ysgol. Ond ar l chwarae ir Scarlets am flynyddoedd a chael fy newis i chwarae i Gymru ac i'r Llewod hefyd, roedd hin bryd i mi adael.

Ymhlith nifer o bethau eraill, mae Dwayne yn sn am ei brofiadau fel chwaraewr rygbi yng Nghymru, Lloegr ac ar draws y byd yn ei hunangofiant, a hefyd yn talu teyrnged i Ray Gravell, un o fawrion y byd, a oedd mor agos at ei daid, y ffisiotherapydd, Burt Peel.

Menter newydd i Dwayne Peel, y tu fas i fyd rygbi, oedd agor tŷ bwyta safonol gyda'i ffrind a'i gyd-chwaraewr rhyngwladol, Stephen Jones, a dau arall o ardal Llanelli. Yn ddiweddar, fe enillodd bwytyr Sosban teitl Bwyty Gorau'r Flwyddyn gan yr AA.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Peppa Pinc: Pyllau Mwdlyd ...
 
£5.99
 
Prynwch
Junior Scrabble yn Gymraeg
 
£19.99
 
Prynwch
Raplyfr Coll (DVD122)
 
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch