Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Madamrygbi - Y Briodas
Rhian Madamrygbi Davies
ISBN: 9781847716255 (1847716253)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2012
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 210x200 mm, 144 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £7.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Comedi llawn lluniau lliw sy'n dilyn hanes y gefnogwraig rygbi chwedlonol Rhian Madamrygbi Davies a'i hymdrechion i briodi ei harwr Jamie Roberts.

A hilarious romp which follows the adventures of intrepid rugby fanatic, Rhian Madamrygbi Davies, and her efforts to drag her hero, Jamie Roberts, to the altar.
Rygbi + rhyw = rhemp.

Pa ferch sydd ddim yn breuddwydio am briodi un o fois tm rygbi Cymru? Er hynny, mae yna freuddwydio ... a breuddwydio! Un peth syn sicr, dydy Rhian Madamrygbi Davies ddim hanner call.

Dyma hwyl. Dyma hafoc. Dyma hyncs.

Ferched, agorwch botel o win pinc, ewch i nl y siocledi, rhowch eich traed i fyny a pharatowch at y chwerthin. Rydym nin hen gyfarwydd r ferch fywiog hon wrth iddi ddilyn ei bezzers bois Cymru i gemau rygbi rhyngwladol fel rhan oi xhyfraniad at sioer J-Dog ei hun, Jonathan ar S4C a hynny mewn cawodydd, cyfweliadau, ac ar y cae.

Ceir yma hefyd hanes Rhian wrth iddi fynd ati i drefnu priodas ei breuddwydion yn Stadiwm y Mileniwm ac ydy, mae hi wedi bachu dyn ei breuddwydion, Jamie Roberts. Ie, Y Jamie Roberts. HOT.

Ers i Jamie ei hachub yn dilyn cwymp poenus, maen nhwn made for each other, fel Adam Jones ai affro! Ond dydy pethau ddim mor syml hynny; mae yna bobl iw darbwyllo, a phethau iw trefnu, ac wrth gwrs gemau rygbi iw hennill. A yw Rhian yn cyrraedd yr allor, neu a ddyliwn i ddweud y pyst?

Mae'r gyfrol hon wedi ei hysgrifennu yn y Wenglish gorau syn bodoli ac mae'n llawn cymeriad. Wrth i Rhian ruthro o un lle ir llall gan milltir yr awr, yn trydar, yn anfon negeseuon Facebook, yn ffonio Jamie fil (a mwy) o weithiau, rydyn ninnau'n byrlymu trwyr llyfr yn ceisio gwneud ein gorau glas i ddal i fyny 'r holl helbul. Dyma chwyrligwgan o lyfr syn gwneud ich pen droi fel top erbyn y diwrnod mawr! Mae Rhian, er mor chwit-chwat, yn ferch hoffus dros ben, ac mae ei mam agroffobig, Deathrow John, Big Dave ar criw yn rhoi gwn fawr ar eich wyneb hefyd.

Dyma chwa sydyn o awyr iach!

Newsflash. Mae gan y ferch hon y job mwya 'awesome' yn y byd a Rygbi yw "religion" hi. Parch.

Llinos Griffin

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Mae Rhian yn trio cynllunio popeth ar gyfer ei phriodas Jamie Roberts: y dyddiad, y ffrog, y gwahoddiadau. Fel dywed Rhian: Roedd POPETH yn ei le... Heblaw am y dyn. Pan aeth e'n AWOL, beth nes i ar y diwrnod mawr? Cario mlaen...obvs. Pam dyla' fi, fy ffrindiau a fy nheulu colli mas ar noson wicked jyst achos mae Jamie yn "commitment intolerant"?

Cymysgwch fy BFFs...
- Sian, fy ffrind gorau (anferth, shoplifter proffesiynol)
- fy Mam agroffobic
- fy dau "Dad" (cwpwl hoyw Steve a Francois)
- a fy bridesmaid, well, bridesdog (y ci gwyllt, Hywel)

...Gyda celebs y byd rygbi fel...
-Shane Williams
-Buck Shelford
-Scott Williams
-George North

...ac mae'n noson i'w gofio.
Diweddarwyd ar 03 Rhagfyr 2012
Oes unrhyw un syn fwy mad am rygbi na Rhian?

Maen debyg na fydd clywed Bread of Heaven yn Stadiwm y Mileniwm byth yr un fath ar l darllen helynt Rhian Madamrygbi Davies yn ei llyfr cyntaf Madamrygbi: Y Briodas. Maen wir i ddweud nad yw llyfr sydd yn cynnwys Jonathan Priest Jiffy Davies fel arweinydd seremoni briodasol yn mynd i gystadlu am y Man Booker Prize eleni.Ond os am lyfr sydd yn llond straeon doniol ac anhygoel yna does ond un dewis, diolch i hiwmor swrrealaidd Rhian Davies aka yr actores ar digrifwr Eirlys Bellin. Fe fydd Rhian yn arwyddo copau oi llyfr yn WH Smith, Caerdydd ar ddydd Sadwrn 1af o Ragfyr rhwng 11am a 1pm.

Mae Rhian, ffan fwyaf rygbi Cymru, a ddaeth yn enwog i bawb diolch i raglen teledu Jonathan ar S4C, wedi cyfweld nid yn unig enwogion y byd rygbi ond hefyd VIPs fel Prif Weinidog Seland Newydd, John Key, a Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru.

Wrth ddarllen y llyfr cawn clywed am sut y bu i Rhian a Jamie gyfarfod am y tro cyntaf, gyda hin syllu i wyneb ei chariad tragwyddol yn yr ysbyty, ar l cael cyfergyd wrth ddawnsio a chael damwain near death by disco ball.

I roi blas or hyn sydd yn digwydd yn y llyfr, does ond angen meddwl am Sam Warburton fel best man, Lloyd Williams, Rhys Priestland a Shane Williams fel yr ushers, Gethin Jenkins fel y DJ, ar gweision bychain George North a Harry Robinsona barddoniaeth yn cael ei ddarllen gan Mike Phillips ei hun!

Mae Eirlys Bellin, o Colwinston ym Mro Morgannwg, wedi ymddangos yn Dr Who, Pobol y Cwm a High Hopes ond yn 2006 dechreuodd hi berfformio cymeriadau ar lwyfannau clybiau comedi yn Llundain, a dyma yn wir lle crwyd Rhian Madamrygbi am y tro cyntaf. Datblygwyd y rl ymhellach ar gyfer rhaglen deledu Jonathan.

A beth maer person tu l ir alter-ego, Eirlys Bellin, yn dweud am y pethau hurt mae Rhian yn barod iw gwneud er mwyn cael modrwy briodas ar ei bys gan Jamie Roberts, Na i gyd nai ddweud amdani yw fod Rhian yn Gymraes angerddol, optimistig a phositif a dynar unig nodweddion dan nin rhannu!

Ychwanegodd Eirlys: I mi, roedd rygbi yn rhywbeth iw fwynhau, ond nawr ar l gweithio ar sioe Jonathan, maen passion. Rwyf wedi dysgu gymaint am y rheolau, syn bendant yn bwysig er mwyn cyfweld chwaraewyr goraur byd, hyd yn oed pan fod rhan fwyaf or cyfweliadaun llawn hwyl a ddim o ddifri.

Mae uchafbwyntiau ac iselbwyntiau o fod yn ffan o dm rygbi Cymru. Mae fel taith rollercoaster! Mae rhaid i bob tm golli weithiau, dyna natur rygbi, yn enwedig yng Nghymru, dan ni di bod ma or blaen. Wrth gwrs mae Gmaur Hydref wedi bod yn siomedig hyd yn hyn ond wrth deithio gyda nhw dwi wedi cael y cyfle i wylio pa mor galed maent yn gweithio, a sylweddoli pa mor galed maen nhw trio dros Gymru Dwi ddim yn poeni!

On in awyddus i ysgrifennu llyfr ysgafn, llawn hwyl a sbri yn ymwneud rygbi a chariad! Dwi di bod yn ffodus i ddilyn y tm i bob man dros y ddwy flynedd ddiwetha, dwi wedi bod yna, ar y cae, yng Nghwpan y Byd, y Gamp Lawn ar daith haf i Awstralia. Yn y llyfr, dwin ail-fyw fy mhrofiadau hynod o gyffrous o safbwynt Rhian ac yn agor y drysau mewn i fyd Rhian ei ffrindiau ai theulu lliwgar, ac wrth gwrs ei hiraeth am gariad pur!

Amserlen sesiynau arwyddo

Sadwrn, 1 Rhagfyr
Rhwng 11am a 1pm: WH Smith, Caerdydd

Nos Fercher, 5 Rhagfyr

Rhwng 6.30 a 8pm: Siop Iago, Castell Newydd Emlyn


Dydd Sadwrn, 8 Rhagfyr

Rhwng 11 a 12pm: Awen Teifi, Aberteifi

Rhwng 1 a 2pm: Jac-Do, Aberaeron

Rhwng 3 a 4pm: Siop Inc, Aberystwyth

Dydd Sul, 9 Rhagfyr

Rhwng 12.30 a 1.30pm: Siop y Pentan, Caerfyrddin

Rhwng 2.30 a 3.30pm: WH Smith, Llanelli (Trostre)
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Hwyl yr Ŵyl (CD) ...
 
£10.00
 
Prynwch
Modryb
Amrywiol
£6.95
 
Prynwch
Nes ei Gael yn Euog
Nigel Hinton
£6.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch