Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Gair yn ei Le
Gwyn Thomas
ISBN: 9781847716279 (184771627X)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2012
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Darluniwyd gan Geraint ThomasFformat: Clawr Caled, 220x245 mm, 228 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £24.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr lliw llawn sy'n gyfuniad o luniau hyfryd ac ysgrifau difyr wrth i'r academydd Gwyn Thomas a'r ffotograffydd Geraint Thomas deithio o gwmpas Cymru yn chwilio am y 50 lle sydd â'r arwyddocad llenyddol mwyaf iddyn nhw.

The poet and academic Gwyn Thomas and the photographer Geraint Thomas select 50 locations throughout Wales which have inspired them.
Maer broliant ar gefn y gyfrol yn cydnabod yn agored mai gwaith arall yn arddull 100 Lle iw Gweld Cyn Marw John Davies a Marian Delyth yw hon. Fel 100 Lle, cyfrol ydyw sydd yn cyfuno gair a llun. Mae Gwyn Thomas yn ei ragair yn cydnabod ei fod yn gosod ei hun mewn safle i gael fy lambastio, onid fy llabyddio gan gefnogwyr awduron oherwydd y mae dewis hanner cant o lefydd yn siŵr o godi gwrychyn rhywrai. Mae hanner y llefydd, bron, yn yr hen Wynedd ac nid oes unrhyw fan yng nghymoedd y de-ddwyrain wedi'i ddewis heb os, mae Gwyn Thomas yn ŵr dewr!

Gosodir patrwm clir ir hanner can pennod. Ceir llun y lle, ac y mae rhai or lluniau yn drawiadol iawn megis cymylau dramatig uwchben bedd Morgan Llwyd a chartref Ellis Wynne, llonyddwch y dŵr yn Aberffraw ac yn Llyn y Fan, a drama beiciwr unig yn pasio heibio cartref T. Rowland Hughes neu ddau gerddwr ar y stryd yn Rhosllannerchrugog. Yna ceir teitl, lleoliad a chyfeirnod map wrth ochr bob llun. O droir ddalen ceir dwy neu dair tudalen o ysgrifennu diwastraff Gwyn Thomas yn nodi cefndir yr awduron, gan gynnwys dyfyniadau ou gwaith, a phwyso a mesur eu harwyddocd.

Maer gyfrol yn cyflawnir nod y mae Gwyn Thomas wedi ei osod iddoi hun, sef codi archwaeth ar rywun nid yn unig i ymweld r lle ond hefyd i ddarllen y gweithiau llenyddol yn ogystal. Mae ei ysgrif fer am Huw Llwyd yn enghraifft dda oi allu i gyflwyno person lled ddieithr i ddarllenydd. Gwna hynny trwy adrodd ambell chwedl am ei wrthrych a thrwy ddyfynnu cerdd Huw Machno am ystafell oi eiddo. Ceir yma hefyd drawiadau ysgafn a digon doniol, megis y darlun o frawd-yng-nghyfraith Huw Llwyd yn ceisio codi ofn arno drwy wisgo fel ysbryd. Mae yma hanner cant o bortreadau bychan cyflawn a rhwydd iw darllen au deall.

Nodir nifer o wahanol lefydd, nifer helaeth o gartrefi awduron, ambell le fel Cwm Pennant a gysylltir gwaith arbennig, ambell fan hanesyddol megis Cilmeri a Sycharth ac ambell fan a gysylltir chwedlau megis bedd Branwen neu Lyn y Fan, er rhaid holi a yw derwen Caerfyrddin yn lle fel y cyfryw. Ond nid wyf eto wedi datrys un dirgelwch, sef pam eu gosod yn y drefn sydd i'w gweld yn y gyfrol. Nid ywn drefn ddaearyddol, nid ywn dilyn yr wyddor na threfn amser. Ymddengys yn hynod fympwyol, ond efallai fod hynnyn llesol hefyd.

Dyma gyfrol iw bodio a'i darllen gydag afiaith, ond cyfrol sydd hefyd yn gwahodd rhywun i ymweld r llefydd ac i ddarllen y gweithiau.

Sarah Down-Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Tabl Cynnwys:
1 Y Lasynys Fawr

2 Bedd Branwen

3 Pulpud Huw Llwyd

4 Yr Ysgwrn

5 Llech Ronw

6 Eglwys Llanbadarn

7 Tŷ Mawr, Wybrnant

8 Y Dref Wen

9 Cwm Pennant

10 Plas y Scudamoriaid

11 Tal-y-Sarn

12 Fferm Aberwiel

13 Heol Ninian, Caerdydd

14 Sgwr Caerwys

15 Eglwys Gadeiriol Tyddewi

16 Derwen Caerfyrddin

17 Llyn Tegid

18 Y Rhagynys, Dinbych-y-pysgod

19 Betws-yn-Rhos

20 Castell Maenorbŷr

21 Yr Wyddgrug

22 Cofeb Morgan Llwyd

23 Aberffraw

24 Llwyn Onn

25 Trefynwy

26 Dinas Emrys

27 Llyn y Fan Fach

28 Sycharth

29 Porth Clais

30 Yr Hendre

31 6 Wilton Street, Liscard

32 Penrhiw

33 Cofeb Waldo Williams

34 Arberth

35 Abaty Cwm Hir

36 Pont Llanrwst

37 Angorfa

38 Pantycelyn

39 Dolwar Fach

40 Rhosgadfan

41 Pontardawe

42 Tŷr Ysgol

43 Creigiau Aberdaron

44 Y Dafarn Goch

45 Y Tŷ Coch, Llanfair-Pwll

46 Eglwys Llandeiniolen

47 Victoria House, Stryd y Farchnad

48 Coed y Pry

49 20 Goodman Street

50 Carreg Fedd Ceiriog
Bywgraffiad Awdur:
Daw'r athro Gwyn Thomas o Flaenau Ffestiniog ond mae bellach yn byw ym Mangor, lle bu'n bennaeth y Gymraeg yn y Brifysgol. Awdur Y Mabingoi, Stori Dafydd ap Gwilym a Llywelyn ein Llyw Olaf hefyd i'r Lolfa a'r Gododdin i Wasg Gomer.
Gwybodaeth Bellach:
O'r gymuned yn Rhosgadfan a ysbrydolodd Kate Roberts, meistres ein llen, i gartref Seisnig Saunders Lewis yn Wallasey, Lerpwl. Beth am ymuno a'r daith gofiadwy ac annisgwyl o dro i dro?

Ble mae Bedd y Dywysoges Branwen a dorrodd ei chalon yn y Mabinogi? Sut le yw Ty'r Ysgol, cartref T.H. Parry-Williams bellach? Ym mhle roddwyd trefn ar y beirdd cynnar? Beth oedd yr olygfa a ysbrydolodd Cynan i ganu am 'Greigiau Aberdaron'? Mae'r atebion i'r cwestiynau hyn a mwy yn Gair yn ei le, cyfuniad o luniau bendigedig Geraint Thomas a geiriau awdurdodol Gwyn Thomas. Mae'r llyfr llawn lluniau lliw godidog hwn yn anrheg Nadolig perffaith wrth i chi bori yn hanes ein llen ni fel Cymru, a chael ambell ateb annisgwyl hefyd.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Elystan - Atgofion Oes
Elystan Morgan
£12.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch