Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Stori Sydyn: George North
George North, Alun Gibbard
ISBN: 9781847716361 (1847716369)Dyddiad Cyhoeddi Ionawr 2013
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o Stoc Ein Pris: £1.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Teitl yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Hanes cyffrous y chwaraewr rygbi dawnus o Sir Fôn, George North - ei atgofion, ei gêmau cofiadwy a'r bobol a gafodd ddylanwad arno.

A title in the short and fast-paced series Quick Reads. A look at an exciting period in the life of the talented rygby player from Anglesey, George North - his recollections, memorable matches and the people who have influenced him.
George North yw un o chwaraewyr ifanc disgleiriar byd rygbi a chefais gryn bleser yn darllen am ei hynt ai helynt y Gamp Lawn, Cwpan y Byd a sgorior cais cyntaf dros Gymru. Mae hyn a llawer iawn mwy iw fwynhau yn y gyfrol hon. Cyflwynir yr wybodaeth yn ddiddorol ac un o nodweddion amlycar llyfr ywr sylwadau difyr. O ganlyniad ceir mwy o flas ar y cynnwys. Gwenais wrth ddarllen am ymateb Shane Williams ar l i George North sgorio cais ac am yr hwyl a gafwyd ar y trampoln yn Rhoscolyn.

Pam mae George North yn cyfeirio at Gastell Hogwarts yn ffilmiau Harry Potter? Maer ateb yn y llyfr i glawr trawiadol syn darlunior gwibiwr or gogledd. Sonnir am fan ei eni, gyrfa newydd ei dad ar gamp, ar wahn i rygbi, y penderfynodd ddal ati iw chwarae.

Cawn gip treiddgar ar fywyd y llanc cystadleuol wrth iddo geisio ymdopi disgwyliadau uchel meysydd addysg a rygbi. Yn naturiol, rhoddir sylw manwl i arwyddocd y sanau cochion yn ystod ei ddatblygiad fel chwaraewr rygbi. Pan grybwylla George North yr hyn a reolai pob perfformiad mewn gm, clywais adlais o feddylfryd yr hyfforddwr athrylithgar Carwyn James.

Mae meithrin disgyblaeth yn thema amlwg drwy'r gyfrol. Maen cynnwys darnau bachog am y camau a gymerodd George er mwyn cyflawnir gofynion. Ymddangosodd fel seren wib yn y ffurfafen rygbi yn 2010 a chafwyd sawl fflach wefreiddiol ganddo ers hynny. Gwireddodd freuddwydion yn ei arddegau a chofnodir y cymorth a gafodd.

Er y llwyddiant rhyfeddol, atgoffir y darllenydd nad yw bywyd yn fl i gyd. Datgelir manylion am awr araf yn ei fywyd a chyfnod hesb yr asgellwr. Gall y weniaith droin feirniadaeth lem a di-sail. Gobeithio mai tamaid i aros pryd ywr llyfr. Maen gyfraniad pwysig wrth geisio digonir archwaeth am ddeunydd difyr o fyd y campau.

Trefor Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Mar busnes sgori ceisiau ma yn rhwydd, ond yw e?

Dyma eiriau Shane Williams wrth longyfarch George North ar l ir asgellwr o Ynys Mn sgorioi gais cyntaf i Gymru yn ei gm gyntaf erioed dros ei wlad. Mae taith anhygoel y gŵr ifanc o Glwb Rygbi Llangefni i garfan tm rygbi Cymru yn cael ei holrhain yn George North, un o saith llyfr Stori Sydyn/Quick Reads 2013.
Cafodd George ei eni yn Kings Lynn, Swydd Norfolk, lle roedd ei dad yn beiriannydd yn yr RAF. Un elfen amlwg o fywyd rhywun yn yr RAF ydi gorfod symud cryn dipyn. Felly, pan oedd George yn ddim ond 15 wythnos oed, symudodd y teulu i Hong Kong. Wedyn aethon nhw i Singapore, i Katmandu ac yna nl i Hong Kong. Ar l ei ail gyfnod yn Hong Kong, cafodd ei dad ei anfon i weithio yng ngwersyll yr RAF yn y Fali, Ynys Mn. Newid byd go fawr ond doedd o ddim yn newid byd iw fam, gan iddi gael ei geni ai magu yn Llanfachraeth, rhyw ddeng munud or Fali.

Yn wir, maer teulu sydd wedi chwarae rl hanfodol yn natblygiad George nid yn unig fel person ond fel chwaraewr rygbi rhyngwladol o fri. Nhw syn gwneud yn siŵr ei fod yn cadwr cydbwysedd rhwng rygbi a bywyd bob dydd.

Mae George ai dad yn gystadleuol iawn ym myd chwaraeon, a fo ddysgodd George am ffitrwydd ac i beidio cerdded cyn cropian mewn bywyd. Dechreuodd ei ddiddordeb mewn rygbi pan ddechreuodd ei frawd chwarae i Glwb Rygbi Llangefni. Or eiliad yr aeth ir sesiwn gyntaf yng nghlwb Llangefni, newidiodd ei fywyd. Cafodd ei ddewis gan Academir Scarlets yn ifanc iawn cyn ennill ysgoloriaeth i Goleg Llanymddyfri. Y diwrnod y cyrhaeddodd y coleg, fe newidiodd ei fyd yn llwyr o'r bywyd sefydlog, cefn gwlad a gafodd am dros bymtheg mlynedd ar Ynys Mn.

Yn nhymor 2010/2011, fe ddechreuodd hyfforddi efo carfan y Scarlets. Yr adeg honno, yr Albanwr Sean Lamont oedd asgellwr profiadol y tm ond gan ei fod wedi ei anafu fe gafodd George y cyfle i chwarae i dm gyntaf y Scarlets yn erbyn Treviso yn yr Eidal. Fe sgoriodd George ddau gais yn yr Eidal y diwrnod hwnnw. Erbyn heddiw rydym yn adnabod George fel un o chwaraewyr ifanc mwyaf talentog Cymru a oedd yn rhan or tm enillodd y Gamp Lawn yn 2012. Ond cawn hefyd glywed pa mor anodd oedd dygymod chyflymder ei lwyddiant a'r sylw di-baid a ddaeth yn ei sgil.

Wrth gofioi gm gyntaf erioed i Gymru, dywedodd George North, Mae cyffwrdd yn y bl am y tro cynta mewn gm bob amser yn help i lacior tensiwn. Yn ffodus iawn, doedd dim rhaid i fi aros yn hir cyn i hynny ddigwydd. Daeth y bl allan i fin reit gyflym. Ar bl yn sicr yn fy ngafael, edryches i fyny a gweld nad oedd neb o mlaen, rhyngdda i ar llinell. Anghofia i byth sŵn y dorf wrth i fi redeg. Roedd yn fyddarol, ac yn fy sbarduno i fynd mor gyflym phosib a chroesi am gais. Gan fy mod yn hogyn ifanc, a minnau yn fy ngm gynta, wedi croesir llinell codes fy mraich yn yr awyr mewn ecstasi. Mi wnes i hynny heb feddwl o gwbl! Ar l codi wedi sgorio, a sŵn y dorf yn fy nghlustiau, mi drois rownd ac yno yn fy wynebu roedd yr hogia eraill i gyd: Alun Wyn Jones, Hookie, Steve, Lee Byrne a Shane Williams. Y rhain oedd fy arwyr i. Yn gynharach y flwyddyn honno, roeddwn yn un or dorf yn eu gwylio nhwn chwarae ac yn eu parchu am fod yn gymaint o sr, yn wir yn sr ar lwyfan byd rygbi hyd yn oed.

Er mai dim ond ers dwy flynedd rydw i wedi bod yn chwarae dros Gymru, rydw i wedi bod yn lwcus iawn i fod yn rhan o dm cenedlaethol yn un o gystadlaethau Cwpan y Byd ac wedi ennill y Gamp Lawn.

Un peth syn codi fy nghalon pan fydda in mynd nl i fyny ir gogledd ydi gweld sut mae rygbin datblygu yno. Maen grt gweld nid yn unig yr holl ddiddordeb ar brwdfrydedd ond hefyd bod safon y chwarae wedi gwella.
Diweddarwyd ar 28 Ionawr 2013
Diweddarwyd ar 10 Mehefin 2013
 
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Rhifo Efo'r Frân ...
Jenny Williams
£5.99
 
Prynwch
Stori Sydyn: Jamie – ...
Jamie Roberts
£1.99
 
Prynwch
Stori Sydyn: Hiwmor Nigel
Nigel Owens
£1.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch