Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres y Dderwen: Rhywle yn yr Haul
Sonia Edwards
ISBN: 9781847716460 (1847716466)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2013
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 4/5 Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm, 112 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Mai 2013
Nofel iasol am Nel yn dod o hyd i'w theulu gwaed a thrwy hynny cael ei thynnu i mewn i hanes llongddrylliad y 'Royal Charter' 150 o flynyddoedd cynt. Mae Ela'n cwrdd â'i gorffennol ac mae ysbrydion ar wahân i ysbryd Nel i'w herlid a'u rhoi i orffwys, ac nid yn unig mewn llefydd oer fel môr Moelfre a'r llongddrylliad erchyll, chwaith.

Thrilling novel about Nel who discovers her blood roots when she is drawn to the history of the Royal Charter, that was shipwrecked 150 years before.
Nofel hanesyddol yn adleisio cefndir boddir llong The Royal Charter oddi ar arfordir Sir Fn ym 1859, a nofel amserol yn dilyn y gyfres deledu ddiweddar ar yr un pwnc. Maer stori yn ymagor yn fedrus a deheuig trwy wau rhwng dau gyfnod 1859 ar unfed ganrif ar hugain gyda dwy arwres yn eu harddegau, Nel ac Ela. Gresyn fod yma cyn lleied o hanes Nel; hoffwn fod wedi cael mwy oddi wrthi hi.

Or dechrau cyntaf caiff y darllenydd ei sugno'n gelfydd ir stori. Cafodd Ela ei mabwysiadu. Mae hin gymeriad cymhleth ac yn dipyn o rebel: wedir cyfan doedd fy nheulu i fy hun ddim fy isio i. Pam fasa pobl eraill yn teimlon wahanol?

Wrth i Ela olrhain ei theulu go-iawn cyfyd cysgodion a dirgelion ir wyneb, rhai ohonynt or gorffennol ac o fyd gwahanol iawn. Mi aiff Sonia Edwards yn gelfydd dan groen y cymeriad ai hemosiynau arddegol wrth iddi brofi nifer o ddigwyddiadau cignoeth. Mae hin delion sensitif iawn gyda phroblemau fel beichiogrwydd arddegol.

Mae ir nofel iaith goeth syn sicr o ehangu geirfar darllenwyr ifainc. Mae hin trin y darllenydd, y stori ar cymeriadau mewn dull aeddfed heb sentiment. Dyma lyfr syn anodd iw roi o'r neilltu maer storin gafael ac yn cadwr diddorodeb. Efallai fod rhai elfennau braidd yn rhy gymhleth ar adegau ac y gellid eu hepgor heb ddifethar diddordeb e.e. stori Elin. Oes yma efallai ormod o feichiogrwydd arddegol, ac o gyd-ddigwyddiadau?

Eiry Palfrey

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ddraig Goch, Y
Emlyn Roberts
£6.95
 
Prynwch
Gwreiddyn Chwerw
Jerry Hunter
£6.95
 
Prynwch
Pry ar y Wal
Eigra Lewis Roberts
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch