Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Mellt: Rhaffu Celwyddau
Gwenno Hughes
ISBN: 9781847716477 (1847716474)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2013
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3 Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm, 144 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Un o nofelau ar gyfer 12-15 oed. Mae'n adrodd hanes Non sy'n gorfod dod i delerau â newyddion syfrdanol am ei thad. Nofel sensitif, gyfoes, sy'n codi nifer o gwestiynau.

A contemporary, sensitive novel portraying Non, a young girl coming to terms with astounding news about her father, for 12-15 year old readers.
Does dim yn waeth na theimlo bod y byd i gyd wedi cefnu arnat ti, wedi dy fradychu, wedi cadw cyfrinachau. Dynan union sydd yn digwydd i Non yn y nofel hon. Un o Gyfres Mellt yw Rhaffu Celwyddau ac mae hi wedi ei hanelu at ddarllenwyr 1114 oed.

Ar ddiwrnod ei phen-blwydd mae damwain drasig yn digwydd ac yn sgil y ddamwain hon, mae digwyddiadau dryslyd or gorffennol yn cael eu codi fel crachen. Mae Bryn Parry, tad Non, yn cael ei ruthro ir ysbyty ac yn derbyn llawdriniaeth hegar, ond fel petai hynny ddim yn ddigon, daw cyfrinachau di-ri ir fei, un ar l y llall, ac mae Non yn teimlo bod pawb wedi ei bradychu trwy gydol ei bywyd. Does dim modd dibynnu ar Adam, ei chariad, hyd yn oed. Mae hwnnw i fod yn gefn iddi hi ynghanol y storm deuluol yma.

Ond yn y pendraw, ydy pawb yn cau eu cegau er lles Non? Neu ydyn nhw wir yn ei thwyllo? Wrth godi nyth cacwn a cheisio datrys y dirgelwch sydd yn dod iw rhan, mae Non yn sylweddoli mai dim ond un teulu sydd ganddi, ac mae hwnnw angen ei drysori.

Mae Gwenno Hughes, yr awdures, wedi delio chymlethdodau Non mewn modd sensitif dros ben. Gwylltio, cymodi, digalonni, rhesymu darllena hon os am dipyn o ddrama afaelgar.

Tydi bywyd ddim yn hawdd, ond pan mae popeth ar ben ar Non, a oes modd iddi ddod drwyddi go iawn?

Llinos Griffin

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llinyn Trôns
Bethan Gwanas
£4.95
 
Prynwch
Sgôr (Nofel T)
Bethan Gwanas
£3.95
 
Prynwch
Calon y Gwir
Judy Waite
£6.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch