Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Mellt: Pedwar
Lleucu Roberts
ISBN: 9781847716484 (1847716482)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2013
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3 Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm, 144 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel gyffrous yn dilyn pedwar yn ffoi o'u cartref sy'n llawn problemau ond yn darganfod bod bywyd oddi cartref yn eu gorfodi i wynebu problemau gwaeth.

An exciting novel about four youngsters who run away from a troubled home, only to discover that they are forced to face greater problems.
Dyma nofel ddarllenadwy iawn yn y gyfres Mellt, sef cyfres sydd wedi cael ei hanelu at Gyfnod Allweddol 3, sef disgyblion rhwng 11 a 14 oed.

Hanes pedwar plentyn a geir yma: Mags (14 oed), Ari (13 oed), Nel (10 oed) a Cai (8 oed), a dyw bywyd ddim yn hawdd ir pedwar. Does yna ddim sn am dad ar yr aelwyd ac nid yr un tad sydd gan bob un or plant. Digon caled, felly, yw bywyd y fam ar unig ffordd y mae hin medru dygymod 'r sefyllfa yw drwy yfed. Droeon maer pedwar yn gorfod edrych ar eu hl eu hunain a hynny yn aml pan nad oes bwyd yn y tŷ na llawer o arian i dalu amdano.

Dyma nofel ddigon cignoeth am bedwar syn crafu byw. Ari syn cymryd y cyfrifoldeb mae gan Mags fwy o ddiddordeb mewn siarad ar y ffn gydai ffrindiau a choluro, mae Nel yn bictiwr o ddiniweidrwydd a Cai yn medru bod yn hynod o ddrwg. Er bod yna wahaniaethau mawr rhyngddynt maer pedwar yn gytn na ddylid sn wrth neb eu bywyd yn y cartref, er bod y ddynes drws nesaf ar bigaur drain eisiau cael gwybod eu hynt au helynt.

Un diwrnod, ar l disgwyl a disgwyl, does na ddim sn am y fam yn dod adre ac maer bwyd yn hynod brin. Yn waeth byth, mae'r afr yn sl a rhaid galwr milfeddyg, er nad oes arian iw dalu. Beth petai rhywun yn dod i wybod yn union sut mae pethau ar y plant ac yn adrodd yr holl hanes ir gwasanaethau cymdeithasol? Wrth i'r sefyllfa waethygu, doedd dim amdani ond mynd liw nos i Gaerdydd. Cofiai Ari, druan, fod ei fam, yn ystod rhyw gyfnod o feddwdod, wedi sn am Wncwl Jeremy yng Nghaerdydd. Ond amser a ddengys a yw en gallu helpur pedwar. Maer digwyddiadau yng Nghaerdydd yn llawn cyffro ac ofn fedrwch chi ddim roir nofel i'r naill ochr!

Mae yna nifer o themu yn y nofel hon. Ffyddlondeb ywr un pennaf ac mae gweld y pedwar plentyn mor driw iw gilydd ac iw mam yn dod deigryn ir llygad. Dyma nofel sydd wedii hysgrifennu yn gelfydd ac y maen sicr o ysgogi sawl trafodaeth yn yr ystafell ddosbarth.

Sarah Down-Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
David Roberts of ...
D. Ben Rees
£10.00
 
Prynwch
Cyfres Ar Bigau: Deri ...
Pete Johnson
£4.99
 
Prynwch
Nesa Peth i Ddim
Meic Povey
£7.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch