Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Moch Bach Mewn Basged Ddillad - Aeryn Llangwm
Aeryn Jones, Elfyn Pritchard
ISBN: 9781847716699 (1847716695)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2013
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £7.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Prinhau medden nhw y mae cymeriadau cefn gwlad, ond mae rhai ar ôl o hyd, a dyma gyfrol yn adrodd hanes un ohonyn nhw, un o hen yd y wlad a gwerinwr go iawn. Dyn ei filltir sgwâr yn sicr, yn ymwneud â phob agwedd ar ddiwylliant a chymdeithas yn lleol, crefftwr medrus yn ogystal, yn waliwr a phlygwr gwrych tan gamp, a chanddo ddiddordeb arbennig mewn hen gelfi a hen offer.

They say that rural characters are becoming a scarcity, but a few remain and this book tells the story of one of them. He is a man who enjoys being involved in all aspects of local culture and community, an accomplished craftsman, a talented dry-stone-waller and hedge layer, with a keen interest in antique furniture and old machinery.
Un or llyfrau hynny nad oes angen adolygiad ffurfiol arno i sicrhau gwerthiant da yw Moch Bach mewn Basged Ddillad. Bydd poblogrwydd yr awdur fel adroddwr, perfformiwr a chymwynaswr yn sicrhau llwyddiant y gyfrol hon.

Rhaid dweud i mi gael blas rhyfeddol ar y cofiant hwn. Oi eni yn 1939 yn un o chwech o blant, fe gafodd yr awdur gyfle i weld i lygaid ei hun y newidiadau mawr wrth ir gymdeithas newid ac wrth ir ceffyl gael ei ddisodli gan y tractor ac wrth i beiriannau gymryd lle y gweision ffermydd.

Maen cofnodin ofalus hen arferion fel diwrnod cneifio, diwrnod dyrnu a diwrnod lladd mochyn. Sonia am gorddi, gwneud menyn a chario dŵr or ffynnon, heb sn am hynt a helynt y cynhaeaf gwair. Byd y capel yw hwn lle disgwylir ir plant ddysgu adnodau ar gyfer gwasanaethaur Sul ar seiat.

Dilynwn ei hanes yn was ffarm, tenant a beiliff cyn mynd i weithio mewn cartref preswyl, a chan ei fod yn dod o ardal Llangwm yr ydym bob amser yn ymdeimlo phresenoldeb Jac Glan-y-gors a Merthyron y Degwm.

Enillodd Aeryn Wobr Goffa Llwyd or Bryn yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2008 ac fe neilltuir rhan dda or llyfr i drafod ei ran mewn eisteddfodau a chyngherddau. Mae hyn yn werthfawr gan fod y traddodiad eisteddfodol yn ei chadarnleoedd gwledig yn wynebu cryn her ar hyn o bryd. Cwbl gymwys, rywsut, ywr sylw mai mewn eisteddfod y cyfarfu ef i wraig!

Mae ganddo ddiddordebau eraill, wrth gwrs snwcer yn un ohonynt. Ond yr hyn syn rhoi blas arbennig ar y gyfrol ywr adrannau syn ymwneud chodi waliau, plygu gwrych a chasglu hen bethau (mae gennyf frawd yng nghyfraith syn dioddef yn ddrwg iawn or clefyd olaf hwn!).

Bu Robin Gwyndaf, brawd yr awdur, yn gweithio yn yr Amgueddfa Werin. Siawns nad yw yntau wrth ei fodd gydar llyfr hwn gan fod yma gofnod gwerthfawr o fywyd ac arferion cefn gwlad.

Yn wir, mae yna ambell stori reit ddoniol am Robin Gwyndaf ei hun. Maen gyfrol lawn hiwmor a'm hunig feirniadaeth yw na fyddai damed yn hwy.

Dafydd Morgan Lewis

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Fe adnabyddir Aeryn Llangwm ar hyd a lled Cymru fel digrifwr, storwr, comedwr, gwladwr, llwyfannwr, adroddwr, casglwr, garddwr a limrigwr. Ymhlith yr hanesion difyr yn ei hunangofiant ceir ei atgofion di-ri o amryw eisteddfodau, cyngherddau a nosweithiau llawen, ar troeon digri ddaeth iw ran yn ystod yr holl fwrlwm.

Adrodd, dweud stori, ac actio ar lwyfan; casglu hen offer fferm a sgwrsio amdanyn nhw; plygu gwrych a chodi wal sych dyna fy mhethe i, eglura Aeryn. Dyn fy milltir sgwr ydw i, yn sicr - mab ffarm Rhafod, Llangwm.

Bu Aeryn yn hwsmon ar fferm Llwyn Dedwydd, Tŷ Nant am bron i ugain mlynedd cyn mynd yn arddwr i gartref Cysgod y Gaer, Corwen hyd nes ei ymddeoliad. Y maen waliwr a phlygwr gwrych tan gamp, ac yn cynnig ei wasanaeth fel gyrrwr tacsi rhan amser i gwmni Goddard, Cerrigydrudion.

Yn ogystal bod yn ddyn ei filltir sgwr, serch hynny, mae Aeryn hefyd yn ffigwr cenedlaethol, ac yn enillydd Gwobr Goffa Llwyd or Bryn ym maes llefaru. Teithiodd yn helaeth dros Gymru i eisteddfodau a chyngherddau, gan ennill ugeiniau o gwpanau a medalau, a chasglu nifer o hanesion difyr a doniol wrth ddiddanu.

Beth ywr stori syn llechu y tu l i deitl ei hunangofiant, Moch Bach mewn Basged Ddillad? Beth oedd achos y dŵr yn disgyn ar wyneb Aeryn pan oedd o'n adrodd mewn steddfod yng Ngheredigion? Beth ddigwyddodd pan gollwyd cwpaned o de ar ei drywsus glas golau, a hynny funudau cyn iddo gael ei alw i'r llwyfan i adrodd? A pam fod pobol Mn yn ei alw'n Hen Deciall? Dyma gip ar yr amryw hanesion a ddatgelir rhwng cloriau llyfr y cymeriad hynod hwn.

Prinhau medden nhw y mae cymeriadau cefn gwlad, ond y mae rhai ar l o hyd. Dyma gyfrol syn adrodd hanes un ohonyn nhw, ac syn peri ir darllenydd ymfalcho fod Cymru yn parhau i gynhyrchu cymeriadau diddorol syn addurn iw bro au gwlad.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Little Book of Wales, The
Mark Lawson-Jones
£9.99
 
Prynwch
Giggsy - The Biography of ...
Frank Worrall
£7.99
 
Prynwch
Newidiadau Ym Maes Iechyd ...
Colin P. F. Hughes
£5.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch