Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Diawl y Wasg
Geraint Evans
ISBN: 9781847716712 (1847716717)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2013
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 195x129 mm, 272 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Mehefin 2013
Y noson ar ôl traddodi beirniadaeth cystadleuaeth y Gadair o lwyfan y Brifwyl, mae Meurig Selwyn - bardd a phennaeth Gwasg Gwenddwr - yn cael ei lofruddio. Dyma gychwyn achos dyrys arall i Gareth Prior a'i dîm o dditectifs. Cawn ein harwain o Aberystwyth i strydoedd cefn Napoli, i fyd gamblo ar-lein ac i bentref bach tawel yn ardal Brycheiniog.

The night after adjudicating the Chair competition at the National Eisteddfod, Meurig Selwyn, poet and owner of Gwasg Gwenddwr, is murdered. So begins another case for Gareth Prior and his team of detectives. We are led from Aberystwyth to the back streets of Naples, to the world of on-line gambling, and to a small, quiet village in Brecon.
Does dim byd yn well mewn nofel ddirgelwch a datrys na dihiryn da. A does neb yn well (neun hytrach yn waeth) na Meurig Selwyn, pennaeth Gwasg Gwenddwr. Mae er math o ddyn na allai ond mam ei garu. Dymar union fath o ddihiryn syn haeddu cael ei lofruddio. Fe gaiff. Ac mae yna giw o elynion oedd ond yn rhy barod i wneud hynny.

Na, does yna ddim prinder llofruddion posib pob un oi gyd-weithwyr gan gynnwys ei chwaer, ac yn ogystal mae yna feirdd a beirniaid llenyddol fyddain hoffi bod u cyllyll ynddo yn llythrennol. Mae en fwli a shfinist diegwyddor ac yn lln-leidr, pechod anfaddeuol yng Nghymru.

Nofel dditectif draddodiadol yw Diawl Y Wasg heb unrhyw ffrils nac unrhyw fwriad ymhongar. Fei seiliwyd ar y fformiwla ddiguro honno a brofodd mor llwyddiannus ar hyd y blynyddoedd sef dull, cymhelliad a chyfle. Mae yma lofruddiaeth (dwy, yn wir), digon o gymeriadau iw hamau a digon hefyd o sgwarnogod.

Lleolir y nofel, fel dwy nofel flaenorol yr awdur, yn ardal Aberystwyth. Cymeradwyaf y syniad o osod nofel or fath mewn man penodol. Os oedd Rhydychen yn ddigon da i Morse, Glasgown ddigon da i Taggart a Chaeredin yn ddigon da i Rebus pam ddim Aber i Gareth Prior? Nl yn 1994 seiliwyd y ffilm Noson yr Heliwr yn Aber ar gobaith oedd seilior cyfresi dilynol yno. Ond na, gorfodwyd yr hen Noel Bain, druan, i grwydro o ardal i ardal fel gweinidog yr Hen Gorff.

Ond ni chyfyngir Gareth Prior i Aber. Caiff orig yn Napoli. Yna caiff ymweld Rhydychen. (Na, nid i ymgynghori Morse). Ac yna aiff i ardal y ffin, ller oedd gwreiddiau Meurig Selwyn a gwraidd y gwirionedd. Ac mae Ynys Alderneyn ganolog ir stori hefyd.

Maer nofel yn agor gyda Prior yn dal i alaru am ei gariad, Mel, a laddwyd yn y nofel flaenorol. Ar wyliau yn yr Eidal caiff fwynhau perthynas unnos cyn dychwelyd i Aber lle caiff ei gyflwyno i olynydd Mel, sef Teri Owen, ditectif gwnstabl anghonfensiynol syn haeddu cael ei hatgyfodi ar gyfer nofel nesaf yr awdur.

Cryfder y nofel i mi yw llithrigrwydd y stori ar arddull hynod ddarllenadwy. Gall ambell nofel syn frith o gymeriadau wylltio rhywun wrth ir darllenydd byth a hefyd orfod troin l i'w atgoffai hun o bwy yw pwy. Ond yma maer tudalennaun troi un ffordd yn unig, ac yn troin gwbl ddidrafferth.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
DIRGELWCH I DDITECTIFS ABERYSTWYTH

Yn nofel newydd Geraint Evans, y nofelydd ffuglen hynod lwyddiannus o Geredigion, gwelwn yr awdur beiddgar yn ail-ymuno a thm y CID yn Aberystwyth sydd unwaith eton delio llofruddiaeth yn y dref.

Mae Diawl y Wasg, trydedd nofel yr awdur o Dal-y-bont, yn dilyn y Ditectif Gareth Prior ai dm o Heddlu Dyfed-Powys wrth iddynt geisio datrys y dirgelwch o lofruddiaeth perchennog un o brif weisg Cymru.

Y llenor Meurig Selwyn yw perchennog Gwasg Gwenddwr, sydd, yn l pob tebyg mewn trafferthion ariannol, ac mae Meurig yn awyddus i werthur cwmni.

At hynny, mae gan Meurig nifer o elynion, ac yn fuan ar l iddo draddodi beirniadaeth cystadleuaeth y Gadair yn yr Eisteddfod Genedlaethol caiff ei lofruddio yn ei gartref.

Yn y nofel mae llofruddiaeth Meurig yn profin dipyn o her i dm CID Aberystwyth, Gareth Prior, Clive Akers (sydd eisoes yn gyfarwydd i ddarllenwyr drwy nofelau cyntaf Geraint Evans, Y Llwybr a Llafnau) a Teri Owen.

Mae Meurig yn fflangellwr llenyddol ac nid ywn poeni taten am hyn. Yn ben feirniad ar bawb a phopeth mae ganddo fyddin o elynion a rhaid i Inspector Prior ai dm ddyfalbarhau a chwynnur rhestr hir o syspects i ganfod y llofrudd, meddair awdur, Geraint Evans.

Wrth ir ymchwiliad ir llofruddiaeth gael ei gynnal, mae nifer o gyfrinachau yn dod ir wyneb, cyfrinachau ymysg cyd-weithwyr yn ogystal rhai teuluol. Fe ddaw ir amlwg bod gan nifer o bobl gymhellion i lofruddio Meurig, gan gynnwys ei chwaer Susan a gweddill staff y wasg - sydd yn eu tro yn dod o dan y chwyddwydr.

Mae ardal Aberystwyth yn cael sylw blaenllaw yn nofelaur awdur oedd yn arfer bod yn warden ar y neuadd breswyl i fyfyrwyr Cymraeg, Pantycelyn, yn Aberystwyth rhwng 1997 a 2003.

Darllenais am Rydychen Morse a Chaeredin Rebus a meddwl pam na gewn ni dditectif syn gweithion Aber? Maer dref ar ardal yn gyfoethog o ran cymeriadau a golygfeydd ac rwyn mwynhau arwain y darllenydd i wahanol fannau. Ond rhaid bod yn ofalus gofynnodd rhywun i mi am gymeriad a greais i, a dweud bod dynes debyg yn byw drws nesa iddi!! meddai.

Bellach wedi ymddeol oi swydd fel darlithydd yn yr adran Astudiaethau Gwybodaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae gwaith Geraint yn gysylltiedig r genre dditectif. Dywed Geraint: Rwyf wedi darllen cannoedd o nofelau ditectif ac yn parhau i wneud. Drychwch ar yr ystadegau benthyciadau o lyfrgelloedd cyhoeddus a ffigyrau gwerthiant a dymar genre sydd ar y brig ond prin iawn ywr awduron Cymraeg.

Maer nofel hefyd yn ein harwain o fyd llenyddol Aberystwyth i fyd y Mafia yn strydoedd cefn Napoli, ac i fyd gamblo ar-lein. Dywed Geraint Evans: Maen rhoi cyfle ir cymeriadau ddianc bob hyn a hyn gan arwain wedyn at bosibliadau i ehangur stori. Mae Diawl y Wasg yn bwrpasol am dywys darllenwyr drwy siwrne ddyrys a thywyll ond gan arwain at y golau yn y diwedd!
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Oxford Children's Welsh ...
 
£10.99
 
Prynwch
Dylanwadau
Dylan Jones
£6.95
 
Prynwch
Nid yr A470
Ian Parri
£8.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch