Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres yr Hebog: Taro'r Targed
John Townsend
ISBN: 9781848510005 (1848510004)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Pulsar StudiosAddaswyd/Cyfieithwyd gan Elin Meek.Addas i oed 9-11. Fformat: Clawr Meddal, 197x128 mm, 72 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £4.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae Bleddyn, bachgen 13 oed yn dod i wybod am gynllwyn gan derfysgwyr i ffrwydro awyren yn llawn o bobl, ond does neb yn ei gredu. Fedr o rwystro'r terfysgwyr mewn pryd? Addas ar gyfer darllenwyr anfoddog 8-12 oed. Addasiad Cymraeg o Deadline.

Bleddyn uncovers a terrorist plot, but nobody will believe him. Can he stop the killers in time? A thrilling up-to-the-minute boys' adventure. A Welsh adaptation of Deadline (Barrington Stoke). Suitable for reluctant readers age 8-12.
Fe wnes i fwynhau darllen y llyfr hwn yn fawr iawn. Roedd yn stori gyffrous, ac roeddwn i'n cael trafferth i roi'r llyfr i lawr! Y prif gymeriadau oedd y ddau blentyn ysgol, Bleddyn a Lowri, Mrs Prys eu hathrawes flin ac anodd ei phlesio, a'r ddau ddyn drwg – Dyn y Sandalau a Mr Dim Bawd. Ar ddamwain, wrth chwarae cuddio, fe wnaeth Bleddyn ddod o hyd i gynllun i geisio ffrwydro awyren (drwy ddefnyddio gwn saethu taflegau) oedd yn mynd i hedfan i Washington. Ond nid yw Mrs Prys yn credu'r stori, felly mae'n rhaid i Bleddyn a Lowri geisio stopio'r dynion drwg eu hunain.

Roedd nifer o luniau da iawn (rhai lluniau cartŵn du a gwyn) yn ychwanegu at y stori. Yr unig beth gwael am y llyfr hwn oedd fy mod wedi ei orffen mewn dim ond dwy noson. Rydw i'n edrych ymlaen yn fawr at gael darllen mwy o lyfrau yn y gyfres hon.

Ifan Llywelyn

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
20:30 Mae Bleddyn yn clywed rhywbeth nad oes neb eisiau iddo ei glywed.
21:15 Maen dod i wybod y gyfrinach.
22:00 Nawr mae taflegryn yn barod i ffrwydro awyren yn llawn o bobl. A dim ond bachgen 13 oed syn gallu eu hachub nhw.
22:43 TAROR TARGED
Maer cloc yn tician, Bleddyn.

Hedfanwch gydar Hebog

Ydych rhieni chin normal?
Beth petaech chin perthyn i rywun enwog?
Fyddech chin hoffi cael estrys yn anifail anwes?
Beth syn achosir naws anghysurus yn y tŷ dienw?
Beth petair byd i gyd yn cael ei droi ben i waered mewn un diwrnod?
Beth petaech chin dod ar draws cynllwyn dieflig?

Dyma rai or cwestiynau syn cael eu holi mewn cyfres o lyfrau at ddant plant 9-12 oed a gyhoeddir gan Wasg Gomer. Mae deg llyfr cyntaf Cyfres yr Hebog, yn cynnig amrywiaeth o ddeunydd mewn iaith syn addas i blant gydag oed darllen is na hynny. Gyda phenodau byrion, lluniau du a gwyn a stori syn cydio or cychwyn, fe fydd hyd yn oed y darllenwyr mwyaf anfoddog yn siwr o hedfan gydar hebog drwyr llyfrau!

O fewn y gyfres ceir llyfrau hanesyddol, doniol, dirgelwch, storau am anifeiliaid, chwaraeon ar berthynas rhwng pobl 'i gilydd.

Fe fydd yr arlwy hwn yn cynnig ystod eang o brofiadau darllen i fechgyn a merched.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llofrudd y Camera
Alan Gibbons
£5.99
 
Prynwch
Cyfres ar Wib: Ffion a'r ...
Elin Meek
£3.99
 
Prynwch
Artemis Gwarth a ...
Eoin Colfer
£2.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch