Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Amddiffyn fy Hun – Hunangofiant Mark Aizlewood
Mark Aizlewood, Ioan Kidd
ISBN: 9781848510067 (1848510063)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 216x139 mm, 104 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant Mark Aizlewood, y pêl-droediwr rhyngwladol o Gymro a enillodd 39 o gapiau dros ei wlad. Dadlennir yn ddiffuant iawn yn y gyfrol hon fywyd stormus ac anodd y dyn caled o Gasnewydd. Mae stori Mark yn un ddirdynnol, stori drasig bywyd alcoholig, stori un sy'n goresgyn ei broblemau. Gyda rhagair gan Ian Rush.

The autobiography of the former Wales international footballer, Mark Aizlewood. It reveals the stormy and hard life of the native of Newport. Mark's story is excruciating - it is the tragic story of an alcoholic, but also the story of a survivor who has overcome his problems. With a foreword by Ian Rush.
Go lew, ar y cyfan, ydi hunangofiannau pl-droedwyr. Dyw'r ffaith fod rhywun yn medru trafod pl yn gelfydd wrth redeg yn gyflym ddim, o reidrwydd, yn eu gwneud nhw'n bobl ddifyr. Y peth gorau am amryw gyfrolau or fath yw'r gair amwys yn y teitl. Yn aml, mae eu darllen mor ddifyr gwylio creosot yn sychu ar ffens. Ond mae na eithriadau, wrth gwrs. Yn wir, does dim yn well na darllen hanesion gafaelgar sy'n codi uwchlaw'r pl-droed, syn cynnig golwg ar gymeriadau arbennig a'u bywydau'n gwegian, neu'n chwalu, dan bwysau. Gellir dadlau mai cyfrol gynta'r alcoholig Jimmy Greaves, This One's On Me, oedd un o'r hunangofiannau dadlennol cyntaf gan bl-droediwr. Roedd hanes Tony Adams, Addicted, yn ysgytwad bychan i'r sefydliad pl-droed, ac mae atgofion diweddar cyn-reolwr Cymru, Terry Yorath, Hard Man, Hard Knocks, yn parhau 'r traddodiad.

Heb os, mae hunangofiant Mark Aizlewood yn perthyn i'r un dosbarth 'r hunangofiannau dadlennol. Does ganddo ddim prinder deunydd i'w rannu, ac mae'n dweud ei ddweud yn ddiflewyn-ar-dafod. Does na ddim llawer all gyfaddef, Mae pawb sy'n agos ata i wedi teimlo'r angen rywbryd neu'i gilydd yn ystod fy mywyd . . . i ddweud, Rwy'n dy gasu di. Ond dyna'r hyn sydd gan Mark Aizlewood i'w ddweud. Mae'r llyfr, meddai, yn ymgais i geisio egluro i'w deulu, ac iw ffrindiau, pam y bu'n ymddwyn mor wael cyhyd. A pham, ar yr union adeg pan oedd ganddo'r cyfan yn sylwebydd ar y BBC, gyda phensiwn swmpus yn dilyn gyrfa ddisglair ar y cae, a swydd ddylanwadol o fewn Cymdeithas Bl-droed Cymru - iddo deimlo mai fo oedd y person mwya isel ar wyneb y ddaear. Wedi ugain mlynedd o yfed caled roedd Mark Aizlewood ganiad corn i ffwrdd o daflu ei hun oddi ar bont uchel yn Rhufain. Dynar trobwynt yn ei fywyd. Does dim rhaid caru'r bl gron i ddeall yr hanes am yr hyn a ddigwyddodd cyn, ac ar l, cwymp Mark Aizlewood er mwyn llwyr werthfawrogir gyfrol hon.

Telor Iwan

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Mark Aizlewood - pl-droediwr rhyngwladol, hyfforddwr a sylwebydd pl-droed, rhyfelwr ar y maes chwarae (ac yn ei fywyd personol, alcoholig, Dysgwr y Flwyddyn, Athro.

Yn Amddiffyn fy Hun: Hunangofiant Mark Aizlewood dadlennir yn ddiffuant iawn bywyd stormus ac anodd y dyn caled o Gasnewydd.

Meddai: Hyd yn oed nawr, flynyddoedd ar l i fi roir gorau i chwarae pl-droed, bydd gan lawer o bobl farn am Mark Aizlewood. Ac o blith y 99% fydd barn bydd gan 98% farn negyddol. A fi syn gyfrifol am hynny. Nid dweud ydw i fod popeth yn hollol rong achos allwch chi ddim treulioch bywyd yn becso am beth mae pobl eraill yn ei feddwl. Fe ddes in gynnyrch yr hyn roedd angen imi ei wneud er mwyn bod yn llwyddiannus mewn maes arbennig ond doeddwn i ddim yn gallu gwahanu hynny rhag pethau eraill yn fy mywyd.

Mae stori Mark yn un ddirdynnol, stori drasig bywyd alcoholig, stori un syn goresgyn ei broblemau. Meddai: Yr hyn a geir rhwng y cloriau yma yw taith person ar daith honno wedii lapion llac o gwmpas pl-droediwr. Maen bwysig dweud hynny, dwin credu.

Ysgrifennodd ei hunangofiant mewn cydweithrediad Ioan Kidd.

********************************
Taclo problemau personol ar ac oddi ar y cae

Heddiw mae digon o bobl yn cadw llygad ar yrfaoedd ein chwaraewyr proffesiynol, or rheolwyr, ir wasg, ir dynion arian. Nid yw cambihafio yn cael ei ganiatu gymaint ag oedd pan fur chwaraewr rhyngwladol, hyfforddwr a sylwebydd pl-droed Mark Aizlewood yn ei anterth. Fel un or enwau mwyaf adnabyddus ym myd pl-droed yng Nghymru, maen datgelu am y tro cyntaf yn ei hunangofiant personol y problemau roedd en gorfod wynebu yn ystod ei yrfa pl-droed, ei frwydr ag alcohol ai ymgais i ladd ei hun yn Rhufain.

Maer dyn caled o Gasnewydd yn datgelur cyfan am ei fywyd stormus yn Amddiffyn fy Hun: Hunangofiant Mark Aizlewood. Mae hunangofiant Aizlewood ymhell o fod yn llyfr am ystadegau pl-droed. Yr hyn a geir rhwng y cloriau yma yw taith person ar daith honno wedii lapion llac o gwmpas pl-droediwr. Yn ei gyfrol, mae Aizlewood yn sn am ei uchafbwyntiau - o gynrychioli Cymru yn y crys coch iw lwyddiant yn dysgu Cymraeg ac ennill Dysgwr y Flwyddyn ir amseroedd caled gan gynnwys ei ddibyniaeth ar alcohol dros gyfnod o ugain mlynedd arweiniodd iddo fod yn sefyll ar bont yn Rhufain ar benwythnos San Ffolant yn 2003 yn ystyried cymryd ei fywyd.

Ysgrifennodd Mark ei hunangofiant mewn cydweithrediad Ioan Kidd ac maen cychwyn gyda rhagair gan ei ffrind da Ian Rush. Oi ddyddiau cynnar yng Nghasnewydd i Leeds United a nl i Gymru, mae ei straeon yn cynnwys ffraeo ar y cae gydar blaenwr or Almaen, Jurgen Klinsmann i frwydrau oddi ar y cae gyda rheolwr Leeds Howard Wilkinson a Eddie May o glwb pl-droed Caerdydd. Cawn ddarllen hefyd am ei amser caled yn cydbwyso gyrfa gyhoeddus iawn fel sylwebydd pl-droed tran gyfarwyddwr technegol Ymddiriedolaeth Pl-droed Cymru.
Er gwaethaf ei broblemau, mae stori Mark yn un ddirdynnol, stori un syn goresgyn ei broblemau, cymryd cyfrifoldeb, gwneud yn iawn a chroesawu cyfleoedd newydd.

Meddai Mark Aizlewood, Hyd yn oed nawr, flynyddoedd ar l i fi roir gorau i chwarae pl-droed, bydd gan lawer o bobl farn am Mark Aizlewood. Ac o blith y 99% fydd barn bydd gan 98% farn negyddol. A fi syn gyfrifol am hynny. Nid dweud ydw i fod popeth yn hollol rong achos allwch chi ddim treulioch bywyd yn becso am beth mae pobl eraill yn ei feddwl. Fe ddes in gynnyrch yr hyn roedd angen imi ei wneud er mwyn bod yn llwyddiannus mewn maes arbennig ond doeddwn i ddim yn gallu gwahanu hynny rhag pethau eraill yn fy mywyd. Dyna yn y bn dwin ceisioi ddweud fan hyn. Dwin gofyn y cwestiwn: Allwch chi fod yn llwyddiannus a chael yr ochr arall hefyd? Methu wnes i. Dwin teimlo y gallwn i fod wedi cael hynny o wybod beth dwin ei wybod nawr.

Pan oedd gen i swyddi cyhoeddus, ces ir cyfle lawer gwaith i ysgrifennu fy hunangofiant. Ers bod allan or byd cyhoeddus am dair blynedd, ces i fy ngofyn unwaith eto a bun rhaid i mi feddwl am y peth am hir. Rwyf wedi penderfynu dweud fy stori oherwydd roedd rhaid i mi wneud hyn er fy lles fy hun ac er lles y rhai hynny syn agos i mi wnes i frifo dros y blynyddoedd. Alla i gyfri ar un llaw'r bobl syn gwybod am y digwyddiad yn Rhufain ond nawr wedi ysgrifennu fy hunangofiant, gall bawb gan gynnwys y 98% ddarllen yr hanes cyfan.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Pigion 2000: Islwyn Ffowc ...
Islwyn Ffowc Elis
£1.99
 
Prynwch
Bachgen Mewn Pyjamas, Y
John Boyne
£6.95
 
Prynwch
Banerog
Hywel Griffiths
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch