Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres yr Hebog: Dilys Ddwl
Jeremy Strong
ISBN: 9781848510180 (1848510187)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Scoular AndersonAddaswyd/Cyfieithwyd gan Meleri Wyn James.Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 197x128 mm, 72 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae Huw yn ceisio achub estrys sy'n brasgamu ar hyd iard yr ysgol rhag dynion sy'n ceisio ei ladd. Tybed beth yw'r rheswm mae Sara â'i thraed yn sownd yn nhoiled y bechgyn? Addas ar gyfer darllenwyr anfoddog 8-12 oed. Addasiad Cymraeg o Mad Iris.

Would you like to have an ostrich for a pet? Huw has big problems when one turns up in the school playground. How can he save her from the men in black who want to kill her? And why is Sara stuck in the boys' toilets? A Welsh adaptation of Mad Iris (Barrington Stoke). Suitable for reluctant readers age 8-12.
Dyma stori ddoniol tu hwnt am fachgen or enw Huw ac estrys.

Maer storin dechrau gyda Huw yn darllen nodyn gan ferch yn gofyn iddo fod yn gariad iddi hi. S. J. ywr ddwy lythyren ar waelod y nodyn ac mae Huw yn meddwl ac yn gobeithio mai merch ddel, newydd yn yr ysgol or enw Siwan James sydd wedi anfon y llythyr ac nid Sara, y ferch gyffredin gyda brychni haul ar ei hwyneb.

Yn nes ymlaen yn y stori mae Siwan yn dweud wrth Huw na fuasai hin cytuno i fod yn gariad iddo fo ar unrhyw gyfrif.

Dw in credu fod yr awdur wedi drysur enwau ar waelod tudalen naw dydw i ddim yn credu y buasai Huw wedi cynhyrfu fel hyn wrth weld Sara o dan y goeden?

Yn sydyn mae estrys mawr tal a blewog yn ymddangos trwyr gwrych. Rydym yn dilyn hynt a helynt yr estrys sy'n achosi anhrefn llwyr yn yr ysgol wedyn a sn am hwyl ir plant!

Y llun doniolaf i mi ydyr un o Sara ai thraed yn sownd yn y tŷ bach ac yn methu symud oddi yno! Maer llyfr yma'n llawn hiwmor a doniolwch fydd yn apelio at blant ym mhobman. Doeddwn i ddim eisiau ir llyfr yma orffen, a dweud y gwir!

Maer stori yn dod i ben wrth i Huw sylweddoli bod Sara yn ffrind da ac yn well person o lawer na Siwan. Yr un hen stori sydd yma, sef yr hyn sydd y tu mewn i berson sy'n bwysig ac nid ei harddwch corfforol.

Mwynhewch y darllen!

Afryl Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Fyddech chin hoffi cael estrys yn anifail anwes? Wel, mae problemau mawr gan Huw pan mae estrys yn carlamu trwy glawdd yr ysgol un dydd ac yn brasgamu ar hyd yr iard. Sut yn y byd y gall ef ei hachub rhag y dynion mewn dillad duon sydd eisiau ei lladd? A pham yn y byd mae Sara ai thraed yn sownd yn nhoiled y bechgyn?

Hedfanwch gydar Hebog

Ydych rhieni chin normal?
Beth petaech chin perthyn i rywun enwog?
Fyddech chin hoffi cael estrys yn anifail anwes?
Beth syn achosir naws anghysurus yn y tŷ dienw?
Beth petair byd i gyd yn cael ei droi ben i waered mewn un diwrnod?
Beth petaech chin dod ar draws cynllwyn dieflig?

Dyma rai or cwestiynau syn cael eu holi mewn cyfres o lyfrau at ddant plant 9-12 oed a gyhoeddir gan Wasg Gomer. Mae deg llyfr cyntaf Cyfres yr Hebog, yn cynnig amrywiaeth o ddeunydd mewn iaith syn addas i blant gydag oed darllen is na hynny. Gyda phenodau byrion, lluniau du a gwyn a stori syn cydio or cychwyn, fe fydd hyd yn oed y darllenwyr mwyaf anfoddog yn siwr o hedfan gydar hebog drwyr llyfrau!

O fewn y gyfres ceir llyfrau hanesyddol, doniol, dirgelwch, storau am anifeiliaid, chwaraeon ar berthynas rhwng pobl 'i gilydd.

Fe fydd yr arlwy hwn yn cynnig ystod eang o brofiadau darllen i fechgyn a merched.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Hwrê! Mae 'Na Hipo'n ...
Sonia Edwards
£3.95
 
Prynwch
Cyfres Straeon Plant ...
Myrddin ap Dafydd
£4.50
 
Prynwch
Cyfres Straeon Plant ...
Myrddin ap Dafydd
£4.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch