Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cwm Tecaf, Y - Cwm Pennant Ddoe a Heddiw
David Williams
ISBN: 9781848510227 (1848510225)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Caled, 226x248 mm, 168 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £19.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dathliad gwefreiddiol mewn gair a llun o gwm tecaf y cymoedd, Cwm Pennant. Ers cyhoeddi telyneg Eifion Wyn ym 1927 mae lle yng nghalon y genedl i Gwm Pennant, a theimla amryw na fu erioed ar ei gyfyl eu bod yn ei adnabod. Yn ddi-os bydd y gyfrol hyfryd hon yn ychwanegu at y teimlad cynnes hwnnw ond bydd hefyd yn sicrhau lle canolog i drigolion y cwm tecaf.

A striking celebration of Cwm Pennant, often called the most beautiful valley in Wales.
Cwm Pennant yw un o ddyffrynnoedd mwyaf hudolus a rhamantus Cymru. Pwy, wedi'r cyfan, sydd heb ymdeimlad o'r fro arbennig hon a anfarwolwyd yn nhelyneg atgofus ac adnabyddus Eifion Wyn? Mae'r gerdd a'r cwm bellach yn perthyn yn annatod i'w gilydd ac mae i'r gerdd le amlwg yng ngwead y llyfr hwn. Ac onid yw effaith y tirlun arnom fel unigolion yn creu perthynas cls a chymhleth? Mae'n ddiddorol fel mae ein hardaloedd genedigol a mannau gwyliau rhithiol ein plentyndod, er enghraifft, yn gyfrifol am greu storfa o atgofion ac emosiynau sy'n aros gyda ni ar hyd ein hoes.

Yn y gyfrol hon cawn wledd o ddarluniau trawiadol o law profiadol David Williams, awdur a ffotograffydd syn arbenigo yn niwylliant, treftadaeth a thirlun Cymru. Ac er mor rhyfeddol ywr lluniau o un o frydd hynotaf ein gwlad, a bydd rhai yn sicr o weld lleoedd cyfarwydd mewn rhyw newydd wedd, maer gyfrol yn llawer iawn mwy na hynny.

Rhennir y llyfr yn bum rhan: Y Cwm ei hun, y Gymuned, Ffermio, Y Gorffennol ar Dyfodol. A da fod yr awdur yn cynnwys yr heddiw yn ogystal r ddoe. Mae yn llwyddo in harwain i bob pwrpas trwyr dyffryn ar draws yr oesoedd. Cawn gyflwyniad ir ffordd o fyw, portreadau or bobl syn byw, gweithio ac yn gysylltiedig r lle, y diwydiannau a fu, yr atgofion ynghyd dyheadau pobl.

Ceir manylion defnyddiol yn y gyfrol fydd yn sicr yn ysbrydoli darllenwyr i ymweld 'r fro. Mae Gwasg Gomer iw chanmol am ei gwaith destlus. Camp yw cadwr pris o dan 20 am gyfrol clawr caled swmpus. Mae David Williams, yn y gyfrol odidog hon wedi llwyddo i ddal peth o gyfaredd a naturioldeb y Cwm a'i bobl, gan greu ar yr un pryd arweinlyfr darluniadol i un o ardaloedd mwyaf cyfareddol Cymru.

Merfyn Wyn Tomos

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Stephen Jones - A ...
Stephen Jones
£7.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch