Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres yr Hebog: Dilys Ddwl ar Goll
Jeremy Strong
ISBN: 9781848510289 (1848510284)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2009
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Scoular AndersonAddaswyd/Cyfieithwyd gan Meleri Wyn James.Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 197x128 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Sawl estrys sydd ei hangen i ddifrodi ysgol? Un. A'i henw yw Dilys Ddwl. Mae Dilys Ddwl wedi diflannu. Mae Ysgol Pencnwc wedi herwgipio Dilys Ddwl, a dydy hi ddim yn hapus. Dydy Ysgol Pencnwc ddim yn hapus nawr chwaith. Doedden nhw ddim wedi sylweddoli cymaint o annibendod a difrod y gallai estrys chwe throedfedd ei achosi! Addasiad Cymraeg o Mad Iris Goes Missing.

As far as school mascots go there can be no contest - Dilys Ddwl is the winner! So much so that a rival school has kidnapped her! A Welsh adaptation of Mad Iris Goes Missing (Barrington Stoke). Suitable for reluctant readers age 8-12.
Mae gan rai ysgolion anifeiliaid anwes - pethau hawdd i ofalu amdanyn nhw, fel pysgod aur. Ond nid ysgol Ln Esmwyth. Estrys sydd gan yr ysgol honno, ac yn y llyfr hwn fe gewch hynt a helynt Dilys Ddwl a'r anhrefn sy'n ei dilyn! Sut llwyddodd yr ysgol i gael estrys yn anifail anwes? Rhaid i chi ddarllen y stori gynta yng nghyfres Dilys Ddwl i gael yr hanes hwnnw, ond dyw hyn ddim yn amharu o gwbl ar y mwynhad a geir o ddarllen y llyfr yma.

Y tro hwn, fel mae'r teitl yn ei awgrymu, mae Dilys yn mynd ar goll - wel, cael ei herwgipio gan ysgol arall – a rhaid i Huw yr arwr fentro i dir y gelyn i'w hachub. Er mai addasiad o'r llyfr Saesneg Mad Iris Goes Missing yw hwn, mae'n darllen yn naturiol yn Gymraeg. Mae'r disgrifiadau o Dilys yn rhedeg yn wyllt ar hyd yr ysgol, yn bwyta llyfrau ac yn cnoi pennau athrawon yn codi gwn. Mae'n fy atgoffa braidd o'r pyped anystywallt enwog hwnnw, Emu! Mae'r llyfr wedi'i ysgrifennu mewn brawddegau syml, wrth gynnal ar yr un pryd sioncrwydd a chyffro'r stori. Dyma lyfr addas iawn i blant sy falle ddim yn orhoff o ddarllen.

Gwenllian Grigg

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Tintin: Pecyn y Lleuad
Herge
£9.99
 
Prynwch
Cyfres yr Hebog: Gwarchae!
Ann Jungman
£4.99
 
Prynwch
Cyfres yr Hebog: Byw gyda ...
Jeremy Strong
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Merch y Gwyllt
Bethan Gwanas
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Green Bridge, The - ...
 
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sut Dwi'n Teimlo - Dysga ...
Elinor Greenwood
£6.99
 
Prynwch