Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Anweledig, Yr
Llion Iwan
ISBN: 9781848510302 (1848510306)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2008
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 195x127 mm, 190 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £7.99 
Ein Pris: £3.00 
Rydych yn Arbed: £4.99 (62.5%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel afaelgar am Hani o Affganistan a Jon, milwr Americanaidd, a'r ddau fywyd sy'n eu rhannu ac yn eu huno. Yng nghysgod mynyddoedd yr Hindu Kush mae teulu'r bugail ifanc Hani yn ofni bod storm ar gyrraedd. Draw yn anialwch Saudi Arabia mae Jon, peilot Americanaidd, yn dioddef hunllefau yn sgil y cyrchoedd bomio. Mae llwybrau'r ddau ar fin croesi, gan chwalu dau fyd am byth.

A gripping novel set in Afghanistan. In the Hindu Kusk mountains, members of Hani the shepherd's family are afraid of the storm that's brewing up. Over in the Saudi Arabian desert, Jon, an American pilot, suffers from nightmares following the bombing raids. Both men's paths are about to cross, shattering lives for ever.
Daeth y nofel hon yn agos at ennill y Fedal Ryddiaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Yn wir, yng ngolwg un or beirniaid y nofelydd Aled Islwyn fe ddylsai fod wedi ennill. A rhaid cytuno ar unwaith fod ir gyfrol nifer o rinweddau clir. Nid yn unig y mae Llion Iwan yn deall gofynion ffurf y nofel ac yn gwybod sut i hoelio sylwr darllenydd or bennod gyntaf un drwy greu dirgelwch a disgwylgarwch, maen amlwg hefyd iddo wneud gwaith ymchwil gofalus ir dulliau milwrol ar ffordd o fyw a bortreedir. Ac eto, maen awdur rhy brofiadol yn ormod o grefftwr ac yn storwr rhy ddeallus i orlwythoi stori gyda manylion diangen.

Maer nofel yn ymdrin thema gyfoes a pherthnasol sydd yn dod ni wyneb yn wyneb byd Bin Laden yn y dwyrain a Bush yn y gorllewin. Yn y bennod agoriadol cyflwynir dau gymeriad nad oes cysylltiad amlwg rhyngddynt o gwbl Hani yr hunanfomiwr yn Dubai a Jon y milwr meddw yn America. Ond cyn hir bydd llwybraur ddau gymeriad hyn yn croesi gan arwain at chwalfa enbydus. Yma ac acw drwyr nofel cawn ddisgrifiadau graffig a thrawiadol o ryfel ai ganlyniadau ond ar yr un pryd hefyd cawn ddarluniau sensitif a thyner or bobl gyffredin, ddiamddiffyn syn cael eu dal yng nghanol y rhyfel hwnnw yr anweledig y cyfeirir atynt yn y teitl.

Un peth arall syn drawiadol ynglŷn r nofel yw ei bod hi am y tro cyntaf yn hanes y nofel Gymraeg hyd y gwn i yn delio sefyllfa ryngwladol ond heb geisio rhoi iddi wedd Gymreig na chreu ynddi gysylltiad Cymreig o unrhyw fath. Cyfrwng yn unig ywr Gymraeg ac yn yr ystyr yna maer nofel yn gyfraniad gwreiddiol i lenyddiaeth Gymraeg.

Byddain anodd beirniadu nofelydd sydd yn ymdrin themu cyfoes a fedr gyffroi teimladau cryf am beidio thyrchun ormodol i achosion ac egwyddorion. Ar yr un pryd gallai mwy o ddadansoddi or math hwn fod wedi cyfoethogir nofel. Pe bair awdur wedi mentro ymhellach, yn hytrach na glynu at ei arddull syml ac uniongyrchol wrth adrodd ei stori, efallai y byddai wedi bod yn deilwng or Fedal Ryddiaith yng ngolwg mwy nag un or beirniaid.

Dafydd Andrews

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Changing Railway Scene, ...
Laurence Waters
£16.99
 
Prynwch
Symudliw - Enillydd Medal ...
Annes Glynn
£4.95
 
Prynwch
Cyfres Cymêrs Cymru: ...
 
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch