Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Dolenni Hud
Owen Martell
ISBN: 9781848510326 (1848510322)Publication Date November 2008
Publisher: Gwasg Gomer, Llandysul
Illustrated by Simon ProffittFormat: Paperback, 210x210 mm, 160 pages Language: Welsh Non-Stock Item - Ordered on request Our Price: £12.99   
Customers' average rating:
 
Write a Customer Review
 
Read Reviews...
A collection of prose based in American towns named after places in Wales, such as Llangollen, Llandaff, Cardiff, Bangor and Neath. Contains photographs of the various locations.

Casgliad o ryddiaith sydd wedi'i lleoli mewn ardaloedd gwahanol yn America a enwyd ar ôl enwau lleoedd yng Nghymru, megis Llangollen, Llandaff, Cardiff, Bangor a Neath. Yn cynnwys ffotograffau o'r gwahanol leoliadau.
Fel y nododd T. H. Parry-Williams sawl tro, mae na ryw hud arbennig yn perthyn i enwau. Mae iddyn nhw hanes a stori a sŵn unigryw. Fe gafodd y bardd ei swyno gan enwau ffermydd a phentrefi a thai ym mro ei febyd yn Eryri, ond hefyd fei swynwyd gan enwau gwledydd pell – Pica a Callao a Rio yn ne America, ac yng ngogledd America cyfaddefodd iddo wylo gan enw – Santa Fe.

Maer gyfrol hardd hon yn agor gyda dyfyniad o gerdd T. H. Parry-Williams i Chicago, lle bun troedio llwybrau rhyw berthynas pell iddo, ac mae yna berthynas rhwng pobol a llefydd, ac mewn sawl man maen hawdd teimlo bod y bobol a fun byw yno ar draws y canrifoedd wedi gadael eu stamp ar y lle. (Dyna pam mae hi mor drist gweld llawer or mewnfudwyr i Gymru yn newid hen enwau cynhenid yn Valley View neu'n Primrose Cottage!)

Rwyn cofio rhyfeddu y tro cyntaf y bm i draw yng ngogledd America a gweld yr holl enwau Cymreig ar fap y trn tanddaear yn ninas Philadelphia – Bryn Mawr, Gwynedd a Bala-Cynwyd. Does dim llawer o l y miloedd o Gymru a fudodd dros yr Iwerydd yng ngogledd America bellach, yn wahanol ir Gwyddelod ar Eidalwyr. Ond maer enwau yn atgof or bwrlwm Cymreig a fu yno unwaith. Chwarae r atgofion hynny, a cheisio dyfalu a chreu cysylltiadau rhyngddyn nhw y mae Owen Martell yn ei gyfrol ddiweddaraf. Mae o ei hun wrth gwrs wedi treulio cryn amser yng ngogledd America, ac mae l profiadau go iawn, ac ymwybyddiaeth o lefydd a phobol go iawn yn loyw drwyr straeon.

Weithiau maen anodd gwybod ai yng Nghymru neu America ydan ni. Dyma linellau agoriadol Y Rhwyd, stori r is-deitl Llangollen:

Roedd Llangollen yn cyfiawn gysgu. Roedd hin berfedd bore Sul ar
faestref wen wedi ildio unwaith yn rhagor i dywyllwch di-hidio.

Bur Sadwrn yn ddiwrnod ffair fach leol. Daethai rhai o drigolion y
stryd i werthu hen bethau anghofiedig eu cypyrddau au garejys.

Yn ei dro maer awdur yn creu darluniau o drigolion Llandaff a Bangor, Narberth, Cardiff a Llangollen ac maer chwe stori yn creu Cymru arall, ddieithr ond sydd eto'n gyfarwydd. Fel y maer enghraifft uchod yn dangos, maer rhyddiaith yn y gyfrol yn canu, yn creu darluniau byw o fywyd pentrefi a threfi bychain gogledd-ddwyrain America. Ac yn gyfeiliant ir geiriau mae lluniau lliwgar ac awgrymog Simon Proffitt yn dal darn or America wledig syn prysur ddiflannu.

Iwan Llwyd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Author Biography:
Mae Owen Martell yn awdur tair nofel - dwy yn Gymraeg ac un yn Saesneg. Enillodd ei lyfr cyntaf, Cadw dy ffydd, brawd, wobr Llyfr y Flwyddyn 2001. Enwyd ei ail, Dyn yr Eiliad, ar Restr Fer yr un gystadleuaeth yn 2004 ac, yn l un adolygydd, y mae'n "rhagorol, ymhob ffordd."

Ar l cwblhau cyfieithiad Saesneg o Dyn yr Eiliad, The Other Man, mae Owen erbyn hyn yn gweithio ar amrywiaeth o brosiectau - gan gynnwys nofel newydd.

Mae Owen hefyd yn chwarae gyda'r grŵp Traw ac yn ennill ei damaid fel cyfieithydd a thros-leisydd.
This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
Bethan Mair from Rhydaman rated this title and wrote:
"Llyfr gwirioneddol dda."
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Out of the Shadows - A ...
Deirdre Beddoe
£14.99
 
Buy Now
Ac Yna Clywodd Sŵn y Mr
Alun Jones
£9.99
 
Buy Now
Martha, Jac a Sianco
Caryl Lewis
£7.95
 
Buy Now
Book of the Month
English
Robin Book, The
Jane Russ
£9.99
 
Buy Now
Welsh
Nadolig Pwy a Ŵyr 2
Amrywiol/Various
£8.00
 
Buy Now
Children
Gwyn y Carw Cloff
Tudur Dylan Jones
£6.99
 
Buy Now