Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Cawdel: Dirgelwch Gwersyll Glan-Llyn
Gareth Lloyd James
ISBN: 9781848510333 (1848510330)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 197x130 mm, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Helyntion criw o ffrindiau yng ngwersyll yr Urdd, Glan-llyn. Mae'r prif gymeriad, Glyn, a'i ffrindiau pennaf, Jac, Deian a Rhodri, y n fechgyn drygionus a direidus. Maent yn aml yn mynd o dan groen e u hathro, Mr Llwyd, sy'n ei chael yn anodd iawn i reoli'i ddisgyblion.

A story about a group of friends at the Urdd campsite, Glan-llyn. The main character, Glyn, and his best mates, Jac, Deian and Rhodri, are mischievous lads. They often get on Mr Llwyd's nerves, and he doesn't manage to control his pupils very well.
Dyma lyfr bendigedig un or llyfrau y mae bechgyn ifanc Cymru wedi bod yn aros amdano ers tro. Ond, heb os, fe fydd yn apelio hefyd at ferched a rhieni a fydd, efallai, yn anfon eu plant yno, neu sydd eisoes wedi bod yn gwersylla yno eu hunain ar ryw adeg. Dyma lyfr realistig sy'n cynnwys cymeriadau bywiog iawn gall pawb uniaethu chriw mor ddireidus Glyn, Deian, Rhodri, Jac au cyfeillion.

Mae profiadau megis bowlio deg a bwyta'r nifer mwyaf o wyau siocled yn dwyn llawer o atgofion yn l i nifer o blant a swogs, maen siŵr ond mae na ddirgelwch hefyd yn y nofel hon wrth i Glyn weld ysbryd ar y llyn. Darllenwch y llyfr er mwyn gweld sut mae pawb yn ymdopi Colin cymeriad lled fygythiol.

Dyma lyfr iw fwynhau mas draw ac edrychaf ymlaen at ddarllen nofelau eraill yn y gyfres.

Tegwen Morris

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council
Bywgraffiad Awdur:
Mae Gareth Lloyd James yn wreiddiol o Gwmann, Llanbed ac yn ddirprwy-brifathro Ysgol Gymraeg Aberystwyth.
Gwybodaeth Bellach:
Gwersyll yr Urdd, Glan-llyn yn Serennu
Mae mis Ebrill yn fis pwysig iawn i ddirprwy-brifathro Ysgol Gymraeg Aberystwyth eleni. Fe fydd Gareth Lloyd James, syn wreiddiol o Gwmann, Llanbed yn priodi, ac yn ogystal hynny, fe fydd yn cynnal ei sesiynau llofnodi cyntaf fel awdur. Mae Dirgelwch Gwersyll Glan-llyn, y teitl cyntaf yng nghyfres Cawdel, a llyfr cyntaf Gareth ei hun, yn stori ddirgelwch syn dilyn criw o blant ar daith breswyl i Wersyll yr Urdd, Glan-llyn. Lleolir tair nofel arall y gyfres yng ngwersylloedd Llangrannog, Caerdydd a Phentre Ifan. Gyda miloedd o blant Cymru yn gyfarwydd r lleoliadau ar gweithgareddau a gynigir yn y gwersylloedd, fe fyddan nhwn siwr o uniaethu rhai o brofiadaur plant yn y nofelau.

Maer Urdd yn chwarae rhan bwysig ym mywyd nifer o blant ysgol yng Nghymru ac maen agos iawn at galon yr awdur ifanc hwn hefyd. Gareth Lloyd James yw is-gadeirydd pwyllgor gwaith Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Ceredigion 2010 a bun llywydd y mudiad rhwng 2007-2008. Maen gwybod yn union beth sydd at ddant plant 9 -12 oed, yn enwedig y bechgyn, ac fe gafodd ei ddosbarth yn yr ysgol flas ar gynnwys y llyfr cyn ei gyhoeddi.

Fel maer teitl yn awgrymu, nofel ddirgelwch yw hon syn dilyn anturiaethau criw o blant ar daith breswyl i Wersyll yr Urdd, Glan-llyn. Maer prif gymeriad, sef Glyn, ai ffrindiau pennaf Jac, Deian a Rhodri, yn fechgyn drygionus a direidus dros ben, ac mae trwbwl yn eu dilyn nhw i bobman. Ar y llaw arall, maer merched yn ymddangos fel angylion. Maen nhwn dda am wneud popeth, ond maen nhw hefyd yn mynd dan groen y bechgyn gydau triciau twyllodrus! Wrth ir plant fwynhau tridiau yn y gwersyll, fe sylweddolwn nad ymweliad cyffredin r gwersyll yw hwn. O ddarllen y nofel, cewch weld pam!
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Pen Dafad: Mewn Limbo
Gwyneth Glyn
£2.95
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Sbinia
Bedwyr Rees
£2.95
 
Prynwch
Sgl!
Meinir Ebbsworth
£6.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Nadolig Pwy a Ŵyr 2
Amrywiol/Various
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Robin Book, The
Jane Russ
£9.99
 
Prynwch
Plant
Gwyn y Carw Cloff
Tudur Dylan Jones
£6.99
 
Prynwch