Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Cip ar Gymru/Wonder Wales: Clawdd Offa/Offa's Dyke
Alun Wyn Bevan
ISBN: 9781848510616 (1848510616)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Jim SaundersFformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 24 tudalen Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Ar gael Ein Pris: £3.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyflwyniad dwyieithog yn llawn ffeithiau difyr a lluniau lliw am Glawdd Offa. Adeiladwyd y clawdd gwreiddiol nôl yn yr wythfed ganrif allan o fwd, baw, pridd, coed a cherrig gan Frenin oedd â chryn dipyn o bŵer ac awdurdod. Ers canrifoedd, mae Clawdd Offa wedi cadw Cymru a Lloegr ar wahân - dwy wlad, dwy iaith, dau ddiwylliant a dwy ffordd o fyw.

A bilingual introduction to the 8th century earthwork on the border between Wales and England. Constructed from a mixture of earth, mud, stones and branches and extending from the Dee Estuary in the north to the Severn Estuary in the south, Offa's Dyke has proved to be a physical, geographical and cultural boundary between England and Wales.
English review follows

Y peth cynta ddaeth im meddwl wrth weld y llyfr hwn oedd mai llyfr handi i gario yn eich sach ydyw. Mae mor ysgafn, ac wrth gerdded taith hir fel llwybr Clawdd Offa, mae pob owns yn y sach yn gorfod haeddu ei lle!

Ond wedi ei ddarllen, gwelaf mai llyfr i godi awydd ar y darllenydd i gyflawnir daith ywr gyfrol hon ac maen gyfrol iw hailddarllen dro ar l tro. Maer awdur yn sgrifennun ddifyr ac yn ganmoliaethus am lwybr syn haeddu pob clod. Llwydda i gyfosod darnau o werthfawrogiad o fyd natur fel y coed collddail yn wead o brydferthwch ar draws y pedwar tymor gyda phytiau o wybodaeth megis y ffaith fod cartre Syr John Hunt, Bryndrinog, ger y clawdd yn Nhrefyclawdd.

Ymhellach, braf oedd cael gwybod ffeithiau, e.e. bod arweinydd taith Everest wedi'i gyfareddu cymaint gan rannau o Glawdd Offa fel yr arferai drefnu teithiau i arddangos darnau or Clawdd i ymwelwyr. Synnwn i ddim, cofiwch, fod yr ymwelwyr yn dewis mynd ar y daith er mwyn gweld ei harweinydd yn ogystal gweld y Clawdd! Prynwch y llyfr i ddod o hyd i fwy o ffeithiau diddorol ac i gael arweiniad difyr a defnyddiol i un o lwybrau cerdded gorau Prydain a thu hwnt.

Gwen Aaron

**************************

The author has helpfully written an English version of the text which runs side-by-side with the Welsh. This always strikes me as an useful aid to those learning Welsh but I myself enjoyed it here as it was so easy to compare place-names in both languages. Im glad that Offa, for instance, maintains his double f in English but Abaty Nant Hondu presumably the Abbey of the Hondu stream becomes Llanthony Abbey. One vaguely starts to think that there must have been a Welsh saint called Thony, or even Anthony!

Then the defining place-name Trefyclawdd, literally the Town of the Dyke, disappointingly becomes Knighton. Maybe they thought Offa was a knight rather than the eighth-century king of Mercia.

However this is an extremely useful guide to Offas Dyke full of interesting tales and facts, and light enough to fit in a ramblers rucksack. All the pictures in this booklet are beautiful and can be appreciated by all, whatever their language. They make me, like the author, proud of being Welsh, living in a paradise which is defended by such a splendid dyke.

Gwen Aaron

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Clawdd Offa yw un o ryfeddodau mawr Cymru; nid ffin yn unig ydyw syn gwahanu Cymru a Lloegr ond gwir gampwaith o ran ei adeiladwaith rhyfeddol. Er bod dros 1,200 o flynyddoedd ers ir clawdd gael ei osod, gellir ei weld hyd at y dydd heddiw yn rhedeg or gogledd ir de. Mae llwybr yn cydredeg r clawdd, a chaiff y cerddwyd brwd eu harwain at gyfoeth hanes, harddwch byd natur a thirlun gogoneddus.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Geiriadur Mawr, Y
H. Meurig Evans
£19.99
 
Prynwch
Cyfres Cip ar Gymru / ...
Rhian A. Davies
£1.95
 
Prynwch
Cyfres Cip ar Gymru / ...
Aeres Twigg
£3.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch