Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Whap!: Mae'n Anodd Weithiau
Ioan Kidd
ISBN: 9781848510654 (1848510659)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3 Fformat: Clawr Meddal, 193x128 mm, 112 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Ebrill 2009
Perthynas pobl â'i gilydd ac ymdrechion pobl i gynnal y berthynas yw prif thema'r nofel gyfoes hon. Mae Ems yn cyfaddef wrth ei ffrind, Angharad, ei fod yn hoyw a thrwy ei llygaid hi cawn wybod mwy am fywyd ysgol a bywyd teuluol y cymeriadau.

This novel for teenage readers is about people's relationships with each other, and their efforts in maintaining these relationships. Ems confesses to his friend, Angharad, that he's gay, and both their lives - at school and at home - are seen through the eyes of Angharad.
Bywgraffiad Awdur:
Brodor o Gwm Afan yw Ioan Kidd ond maen byw bellach yng Nghaerdydd. Cyhoeddodd y nofel i blant Craig y Lladron yng nghyfres Cled (Gomer, 1994) ac yn ddiweddar addasodd y nofel Tyllau. Mae Ioan yn gyn-athro uwchradd a bun newyddiadurwr gydar BBC Cymru am nifer fawr o flynyddoedd. Bun olygydd Ffeil, rhaglen newyddion i blant a phobl ifanc am 11 mlynedd cyn troi at weithion llawrydd.
Gwybodaeth Bellach:
Yn l ystadegau diweddar, maer oed y mae person ifanc yn dod allan gan ddatgan ei fod/ei bod yn hoyw wedi gostwng ryw ddeng mlynedd. Canol yr arddegau ir arddegau hwyr ywr oed cyfartaledd bellach, nid yr ugeiniau, ar ysgol nid coleg neu waith ywr byd y maer person yn troi ynddo. Dyna brofiad Ems, bachgen ysgol 14 oed, yn nofel newydd Ioan Kidd, Maen anodd weithiau, yn y gyfres Whap! a gyhoeddir gan Wasg Gomer.

Drwy lygaid y prif gymeriad Angharad, neu Anji, yr adroddir y stori ac Ems yw ei ffrind gorau. Mae hin meddwl y byd ohono ef ac yntaun ymddiried yn llwyr ynddi hi. Dyna pam y dywedodd wrthi un diwrnod, Anji, mae da fi rwbeth i weud wrthot to, rhwbeth pwysig, rhwbeth alle newid popeth rhynton ni Anji, fin hoyw! Hoyw as hell.

Tybed beth fydd ymateb Angharad ac a fydd ei pherthynas ag Ems yn newid?

Trafodir nifer o themu cyfoes yn y nofel : perthynas pobl i gilydd, tor-priodas, rhywioldeb, bygythiadau, ffyddlondeb, ffugio. Maen ymwneud r dwys ar doniol a thrwyr cyfan dawr darllenydd i adnabod merch annibynnol ei hysbryd wrth iddi hithau ddod i adnabod ei hunan.

Brodor o Gwm Afan yw Ioan Kidd ac er ei fod yn byw yng Nghaerdydd ers 30 mlynedd, yn l iw fro enedigol yr aeth i leoli Maen anodd weithiau. Mae blas tafodiaith gorllewin Morgannwg ar y ddeialog a dinas Abertawe ar ardal yn cael lle yn y nofel.Meddai Ioan Nofel onest, ddi-lol a hollol berthnasol i arddegwyr yw Maen Anodd Weithiau, ond mae ynddi negeseuon i bobl o bob oed.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Straeon ac Arwyr Gwerin ...
John Owen Huws
£4.95
 
Prynwch
Cyfres Cip ar Gymru / ...
Rhian A. Davies
£1.95
 
Prynwch
Cyfres Cip ar Gymru / ...
Iestyn Roberts
£2.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch