Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dala'r Llanw
Jon Gower
ISBN: 9781848510661 (1848510667)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 196x127 mm, 190 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Mai 2009
Ffuglen fyrlymus wedi'i lleoli yn Buenos Aires, Oakland, Califfornia, a Chaerdydd gan gyn-ohebydd celfyddydau BBC Cymru. Tair dinas sy'n llawn dop 'da storïau, ac o dipyn i beth, drwy'r bwrlwm, cawn ein tywys ar daith ryfedd ar draws y byd, i fydoedd dieithr, cyfarwydd a chyffrous. Derbyniodd ganmoliaeth uchel gan dri beirniad cystadleuaeth y Fedal Ryddiaith 2008.

A work of extraordinary vigour set in Buenos Aires, Oakland, Califfornia and Cardiff by a former BBC Wales Arts and Media correspondent. The novel was highly commended in the 2008 National Eisteddfod's Prose Medal competition.
Hon yw nofel gyntaf Jon Gower yn y Gymraeg ac mae ei ddychymyg a’i allu i ddarlunio ffantasi yn gaffaeliad i’r byd llenyddol. Wrth i’r nofel fynd rhagddi, y mae ei naws ôl-fodernaidd yn dwysáu, ac er nad yw’r math hwn o ffuglen yn mynd â’m bryd fel arfer, cefais fy argyhoeddi.

Rhennir y nofel i dair rhan: ‘Buenos Aires, yr Ariannin’, ‘Oakland, Califfornia’ a ‘Caerdydd, Cymru’. Eir ati, ar y naill law, i roi darlun realaidd o’r dinasoedd gan bortreadu cymeriadau sydd yn dioddef tlodi a gormes mewn cymuned o gangiau, ond ar y llaw arall, llwyddodd yr awdur i greu darlun ffantasïol. Dyma ddarlun sy’n tyfu o ran i ran; y mae’n tarddu yn yr Ariannin ac erbyn cyrraedd Cymru, mae’n afon rymus dros y cyfan.

Stori ydyw am Horacio a’i wraig, Flavia. Ar ôl iddynt dderbyn y newyddion mai dim ond pythefnos yn unig sydd gan Flavia i fyw, mae Horacio’n gwireddu dymuniad olaf ei wraig trwy ei rhoi ar daith ar yr afon gan nad oedd hi erioed wedi bod y tu allan i Buenos Aires, a hynny mewn cwch wedi’i wneud o bapur. Deuir o hyd iddi yng Nghaliffornia ac er ei bod wedi marw, y mae hi’n parhau i anadlu. Gŵyr neb ei hanes ac mae hi’n wyrth yn llygaid yr Americanwyr, cymaint felly fel mai hanes ‘Marina’, ‘menyw y môr’ yw crefydd newydd yr unfed ganrif ar hugain. Gan symud i Gaerdydd, gwelir trafodaeth yn y Cynulliad i dderbyn ‘Marina’ fel crefydd swyddogol y wlad.

Stori annhebygol, does dim dwywaith amdani! Ond eto, dyma un sy’n procio’r meddwl ac yn crafu wyneb y cysyniad o grefydd. Mae’r nofel yn gyfuniad o’r dwys a’r difyr, yn darlunio amgylchiadau lleddf ond hefyd yn llwyddo i greu hiwmor wrth ddychan y gymdeithas gyfoes. Mae hi’n gywrain ei harddull ac yn wreiddiol ei chynnwys. Edrychaf ymlaen at nofel nesaf Jon Gower!

Angharad Watkins

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Cafodd Jon Gower ei fagu yn Pwll, Llanelli a derbyniodd ei addysg yn Ysgol Ramadeg y Bechgyn yno. Graddiodd mewn Saesneg yn Nghaergrawnt ac ers chwarter canrif mae wedi bod yn gweithio yn y cyfryngau. Fe oedd gohebydd celfyddydau a'r cyfryngau i BBC Cymru rhwng 2000 - 2006. Mae wedi cyhoeddi naw llyfr gan gynnwys An Island Called Smith, enillydd Gwobr John Morgan. Hon yw ei nofel gyntaf yn Gymraeg.
Gwybodaeth Bellach:
Buenos Aires, Yr Ariannin. Oakland, Califfornia. Caerdydd, Cymru. Tair dinas sy’n llawn dop ’da storïau (mae ambell un yn wir, ond sdim ots am hynny…). O dipyn i beth, drwy’r bwrlwm, cawn ein tywys ar daith ryfedd ar draws y byd, i fydoedd dieithr, cyfarwydd a chyffrous.

“Fel llyfr taith gan rhywun ar sbîd, cawn ein cymryd ar ras trwy bentwr o storïau, ffantasïau, ffeithiau hanesyddol a disgrifiadau daearyddol a phensaernïol o’r tair dinas…”
Aled Islwyn

“Hwn oedd y gwaith a roddodd y wefr fwyaf i mi. Yn y gyfrol hon y mae ffresni a beiddgarwch dychymyg anhygoel.”
Aled Jones-Williams

“Rwy’n hoff iawn o hiwmor yr awdur… Does dim amheuaeth nad dyma awdur mwyaf dychmygus y gystadleuaeth.”
Catrin Beard

Cyfansoddiadau a Beirniadaethau Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd a’r Cylch, 2008
Diweddarwyd ar 12 Mehefin 2009
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Maison du Soleil, Y
Mared Lewis
£7.95
 
Prynwch
Coginio gyda Dudley
Dudley Newbery
£5.00
 
Prynwch
Seren Wen ar Gefndir Gwyn
Robin Llywelyn
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch