Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cwrw am Ddim – A Rhesymau Eraill dros Ddysgu'r Iaith
Chris Cope
ISBN: 9781848510678 (1848510675)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm, 198 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Pris Llawn: £8.99 
Ein Pris: £3.00 
Rydych yn Arbed: £5.99 (66.6%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori ddifyr Americanwr sydd wedi mynd ati'n frwdfrydig i ddysgu'r Gymraeg ar hap ar ôl gweld cyfeiriad at yr iaith ar y we.

The story of an American who has enthusiastically learnt Welsh after randomly seeing a reference to the language on the web.
Dyma lyfr hynod ddiddorol sydd wedii ysgrifennu gan Americanwr syn ymdrin i brofiadau wrth ddysgur iaith.

Tra oedd e'n ymweld Dolgellau, fe glywodd Chris Cope dair o ferched pert yn siarad Cymraeg ac roedd hynnan ddigon iw sbarduno i ddysgur iaith.

Ar l dychwelyd ir Unol Daleithiau, mae en teimlon anghysurus ei fod yn Americanwr dan lywyddiaeth George W. Bush. Felly, mae en encilio'n ddyfnach iw fyd bach Cymraeg gyda chymorth ei gyfrifiadur ai allu i ymdrin r dechnoleg newydd. Erbyn 2005, mae e wedi penderfynu symud i Gymru ond maen wynebu problemau ariannol cyn iddo allu gwneud hynny.

Wrth ymweld Chymru, maen llwyddo yn ei gais i astudio Cymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Ond yn ystod y cyfnod yma yn ei hanes, mae en sylweddoli ei fod yn wynebu her anferth ac yn dioddef o ddiffyg hyder.

Ar yr ochr ysgafnach i bethau, mae en dod o hyd i gwrw Brains ar Mochyn Du ac yn raddol maen adennill ei hyder. Ond wedyn mae 'na gwestiynau ynglŷn i ddinasyddiaeth. Ai Americanwr yw e neu rywun sy'n datblygu'n raddol i fod yn Gymro?

I Gymry brodorol ac ir rhai ohonom syn dysgu neu wedi dysgur iaith, dyma lyfr lle gellir uniaethu r awdur ac edmygu ei ddyfalbarhad.

Sut mae ei wraig yn ymdopi hyn i gyd? Wel, maen rhaid i chi brynur llyfr i ddod o hyd i'r ateb.

Owen John Thomas

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Mae Chris Cope yn ffigwr adnabyddus ym myd seibr y blogwyr, ac mae ganddo golofn yn Barn.
Mwy am yr awdur: http://cymraeg.chriscope.co.uk
Gwybodaeth Bellach:
Codi llen ar y Gymry Gymraeg ynysig ac ar awr dywyllaf yr awdur ... Neu sut y baglodd Americanwr ar draws gwersi Cymraeg pan na allai chwilio am porn ar ei gyfrifiadur. Heb anghofio sut y trodd dysgu iaith y nefoedd yn uffern ar y ddaear. A disgrifiad or modd y ceisiodd ladd ei hun.

Mae Cwrw am Ddim yn gofnod blogonest am ymchwil a helyntion un a siomwyd gan ei wlad enedigol, ai ymgais i fabwysiadu gwlad newydd, ddieithr lle mae barddoniaeth yn bwysig. Yn anffodus, maer awdur yn casu barddoniaeth.

Ffraeth, lliwgar, sensitif ac er ei waethaf yn sylwebaeth gymdeithasol werthfawr, mae Cwrw am Ddim yn cynnig mwy na
sylw am y Profiad Cymraeg or tu-allantu-mewn, maen sylw ar y profiad dynol.

Unrhyw sylw arall? Go f*** yourself if my use of English upsets you. O.

Fech rhybuddiwyd!

DYSGU CYMRAEG ER MWYN CAEL CWRW AM DDIM

Pam fod pobl yn mynd ati i ddysgu iaith newydd? Ai am eu bod nhwn mynd ar eu gwyliau ac yn ysu i beidio chael eu hadnabod fel ymwelwyr? Efallai eu bod nhw am greu argraff ar ferch neu ŵr arbennig? Neu am eu bod nhwn teimlon ddiflas un prynhawn, gyda dim byd arall iw wneud ond pori drwyr rhyngrwyd gan benderfynu yn y fan ar lle eu bod am ddysgur Gymraeg.

Dynan union ddigwyddodd i Chris Cope, Americanwr o Texas sydd bellach yn byw yng Nghymru, ac maer cyfan wedii gofnodi mewn cyfrol newydd a gyhoeddir gan wasg Gomer, Cwrw am Ddim.

Wedii eni ai fagu yn America, drwy hap a damwain y daeth Chris ar draws y Gymraeg, a hynny wrth bori drwy wefannau'r BBC ar y rhyngrwyd. Drwy glicio ar un ddolen ar l y llall, gan wrando ar ddegau o ieithoedd gwahanol, fe ddeffrodd y Gymraeg rywbeth yn ei enaid, ac fe benderfynodd ei fod am fynd ati i ddysgur iaith iddoi hun drwyr we. Erbyn hyn, mae Chris wedi ymgartrefu yng Nghaerdydd gydai wraig, wedi graddio yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd ac ar fin dechrau cwrs l-radd yno fis Hydref.

Roedd rhywbeth am Gymru yn pigo ar fy nghalon i mewn ffordd, ond maen anodd i mi ddweud pam mod i wedi mynd ati i ddysgur Gymraeg digwyddodd hynny ar hap. Ond dwin teimlo yn y bn mod i fod i ddysgur Gymraeg; maen swnion rhyfedd ond dyna ni! eglura Chris a fu hefyd yn destun rhaglen ddogfen Gymraeg.

Mae Cwrw am Ddim yn gofnod gonest gan Chris or daith arbennig ai harweiniodd i adael America, gan ddilyn ei freuddwyd a symud i Gymru er mwyn ceisio bywyd gwell. Or modd y darganfur Gymraeg ar frwydr i fynychur Brifysgol, gan gyrraedd Cymrun llawn brwdfrydedd a gobaith, ir modd y daeth y Gymraeg yn agos at ddifetha popeth a rhoi diwedd ar ei fywyd, maer cyfan rhwng cloriaur gyfrol hon.

Nid cyfrol i ddysgwyr yw Cwrw am Ddim ond, yn hytrach, cyfrol am ddysgwr syn cynnig cipolwg ar fywyd y Cymry Cymraeg or tu allan, gan gynnig sylwebaeth ffraeth a lliwgar or Profiad Cymraeg. Or Eisteddfod i farddoniaeth, ac o Gymry Cymraeg Caerdydd ir Fro Gymraeg, mae sawl agwedd o Gymrun dod dan y lach gan Chris.

Doeddwn i ddim yn ysgrifennu gydar amcan o wneud rhywun yn grac doeddwn i ddim yn meddwl 'this will really annoy them', ond dwi yn ymwybodol y bydd pobl yn dweud eu bod nhwn anghytuno mi. Dwi ddim yn ceisio bod yn rebel na dim byd felna, dwi jest yn ceisio mynegi fy hunan.

Yn flogiwr brwd, mae Chris wedi ennyn dilynwyr ar draws y byd syn mwynhau darllen am ei droeon trwstan wrth geisio dysgur iaith a dysgu bod yn Gymro. Yn ddiflewyn-ar-dafod, maen adrodd ei hanes or llon ir lleddf, gan gynnwys cyfnod pan wnaeth e ddigalonnin llwyr yn ei gwrs ai allu yn y Gymraeg nes iddo geisio lladd ei hun. Ond maer gyfrol hefyd yn llawn hiwmor, gyda sawl stori ddoniol am brofiadau Chris wrth iddo geisio ymdoddi i wlad a diwylliant newydd.

Meddai Chris, Wrth wneud cwrs gradd yn y Gymraeg, mae o iw gymryd yn ganiataol fod rhywun yn gwybod am hanes Cymru, ond ron in meddwl mod in mynd i ganolbwyntio ar gystrawen, gramadeg a geiriau ac ati; doeddwn i ddim wedi meddwl am hanes y wlad, ac felly yn aml iawn doedd gen i ddim point of reference i wahanol bethau. Roedd y darlithydd yn cyfeirio at Dafydd ap Gwilym ac yn gwneud ystum gydai fawd yn cyfeirio at y gorffennol, ond roeddwn in meddwl ei fod yn cyfeirio at yr ystafell drws nesaf a bod Dafydd ap Gwilym yn aelod gwych o staff Prifysgol Caerdydd!

Yn gyfrol ddigri, ddwfn ac yn llawn difyrrwch, mae Cwrw am Ddim yn gofnod un dyn o sut y daeth dysgu iaith y nefoedd bron i fod yn uffern ar y ddaear.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Joan of Kent - The First ...
Penny Lawne
£9.99
 
Prynwch
Stori Sydyn: Gorau ...
Dylan Ebenezer
£1.00
 
Prynwch
Ar Drywydd Dewi Sant
Gerald Morgan
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch