Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres yr Hebog: Ail-Lwytho'r Game Boy
Alan Durant
ISBN: 9781848510760 (1848510764)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Elin Meek.Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 195x129 mm, 72 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae Nia a Cai yn dod o hyd i gêm GameBoy arbennig yn y gamlas. Ond mae pethau rhyfedd yn digwydd wrth iddyn nhw ddechrau ei chwarae. Maen nhw'n cael eu sugno i mewn iddi, a chyn bo hir mae Cai wedi diflannu. A fydd Nia'n llwyddo i'w achub? Neu a fydd y ddau ohonynt wedi'u dal yn gaeth am byth? Addasiad o Game Boy Reloaded.

Brother and sister Nia and Cai find an old GameBoy game in the canal. But it's like nothing else they've seen before; it sucks you inside the game. Cai vanishes and it's up to Nia to save him. Can she do it or will they both be trapped inside forever? A Welsh adaptation of Game Boy Reloaded.
Cawn hanes Nia a'i brawd bach Cai wrth iddynt ddod o hyd i gêm gyfrifiadur mewn lleoliad go anarferol ac yna'r anturiaethau sy'n dilyn hyn. Mae'r penodau'n rhai byr a byrlymus, wedi'u strwythuro fel gêm gyfrifiadurol. Dilynwn gynnwrf a chyffro amrywiol lefelau'r gêm wrth i Nia geisio datrys dirgelwch diflaniad Cai.

Mae'r llyfr hwn yn addas iawn i blant blynyddoedd hŷn yr ysgol gynradd a blynyddoedd iau yr ysgol uwchradd ac mae'r darluniau campus gan Sue Mason yn ychwanegu at yr ysfa i fynd ymlaen i'r bennod nesaf i ddarllen mwy am yr antur.

Mae'n llyfr y byddai bechgyn a merched wrth eu bodd yn ei ddarllen ac oherwydd y cynnwys cyfrifiadurol, mae'n llyfr perffaith i ddenu plant at ddarllen, gan roi seibiant i'w gêmau cyfrifiadurol am ychydig!

Addasiad Cymraeg yw'r stori gan Elin Meek ac fe geir defnydd da o idiomau Cymreig ac ymdrech ganmoladwy i blethu termau cyfrifiadurol yn naturiol i mewn i'r testun drwy gydol y stori.

Lowri Angharad Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Stori Jigi Ap Sgiw: ...
Michael Lawrence
£5.99
 
Prynwch
Cyfres yr Hebog: Codi ...
Diana Hendry
£4.99
 
Prynwch
Cyfres yr Hebog: ...
Eric Brown
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch