Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Gwyddel, Y - O Geredigion i Galway
Diarmuid Johnson
ISBN: 9781848510845 (1848510845)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 216x140 mm, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Pris Llawn: £7.99 
Ein Pris: £3.00 
Rydych yn Arbed: £4.99 (62.5%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant yr amldalentog Diarmuid Johnson, cerddor a bardd, ieithydd, academydd a newyddiadurwr, gŵr a'i wreiddiau yng Ngheredigion, ond a aned yng Nghaerdydd ac a fagwyd yn Wyddel twymgalon ar yr Ynys Werdd. 13 llun du-a-gwyn a 5 llun lliw.

The autobiography of the multi-talented Diarmuid Johnson, musician and poet, linguist, academic and journalist, who has family ties with Ceredigion, but who was born in Cardiff and raised in Ireland. 13 black-and-white and 5 colour photographs.
Mae digon o ddwli ystrydebol yn cael ei draethu am Iwerddon ac ymddengys fod yna ddigon o bobl wrth eu boddau gydar math yna o beth. Nid dyna a gewch chi yn y llyfr hwn ond yn hytrach hanes Cymro o Wyddel neu Wyddel o Gymro ai febyd ai lencyndod yn Galway. Wrth adrodd ei hanes personol nid yn ddiflas o amseryddol ond trwy nifer o atgofion a phrofiadau difyr yn gweu yn l ac ymlaen trwyi gilydd, yn l themu y penodau cawn ddigon o ddisgrifiadau byw o fywyd Iwerddon or chwedegau ir wythdegau a llawer o wybodaeth ddiddorol am hanes, diwylliant ac iaith y wlad yn cael eu cyflwynon rhwydd a gafaelgar.

Dyna i chir bachgen fun codin blygeiniol er mwyn nofio ym Mae Galway yn nannedd y mellt ar cesair, neur gŵr ifanc yn trefnu cyrsiau Gwyddeleg trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer dysgwyr brwd o Gymry. Clywn am brotestiadau yn erbyn ymweliad yr Arlywydd Regan a phwysigrwydd torri mawn ir aelwyd unigol, ac er mwyn cynhyrchu trydan mewn rhai achosion. Fel un a fun ddigon ffodus i dreulio tair blynedd yn Galway yn ystod y nawdegau maer hanesion yn dod nifer o atgofion pleserus yn l i mi: bywiogrwydd y sn gerddorol, huotledd mynych y bobl a gwylltineb hudolus Conamara.

Mae gwreiddiau Cymreig yr awdur yn sir Aberteifi ac felly mae ganddo atgofion melys plentyn am wyliau haf yno a chan ei fod bellach yn byw yng Ngheredigion, cawn sylwadau ac argraffiadau oedolyn am y Gymru gyfoes. Gyda llaw, oni bai am bwnc y llyfr, fyddech chi erioed wedi ystyried bod yr awdur wedi treulio diwrnod y tu fas i Geredigion a sŵn y Gymraeg.

Nid yw popeth yn fl i gyd. Mae gan yr awdur eiriau llym am y twf economaidd dilyffethair a drawsnewidiodd Iwerddon gyfan yn ystod y nawdegau a thu hwnt gan wneud iddo deimlon ddieithr yn ei wlad ei hunan, ond os am weld sut le oedd Iwerddon cyn hynny, darllenwch y gyfrol hon.

Robert Lacey

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Prynu Dol a Storïau ...
Kate Roberts
£5.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch