Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Trydydd Peth, Y – Enillydd y Fedal Ryddiaith 2009
Siân Melangell Dafydd
ISBN: 9781848510906 (184851090X)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2009
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 197x128 mm, 168 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae George Owens yn 90 oed ac yn myfyrio ar natur dŵr: ar yr H a'r O, ond hefyd ar y trydydd peth annirnad hwnnw sy'n gwneud dŵr yn ddŵr. A dyma olrhain hanes perthynas George ag enghraifft benodol o'r elfen honno, sef afon fawr ei gynefin, afon Dyfrdwy. Nofel arobryn y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Meirion a'r Cyffiniau, 2009.

George Owens, a 90 year old man, is pondering about the elements of water: the H and the O, and also the third nonapprehendable element that makes water water. And George's relationship with the river of his locality, the river Dee, is portayed in this novel. This novel won Siân Melangell Dafydd the Literary Medal at the 2009 National Eisteddfod.
Er nad oedd cadeirio yn y Bala eleni fe fu hi'n Eisteddfod lewyrchus i lenyddiaeth Gymraeg gyda llenorion ifanc yn ennill nifer o'r prif wobrau. Enw newydd i mi oedd un Si‚n Melangell Dafydd, er pe bawn i'n edrych yn ofalus drwy gopÔau diweddar o gylchgronau fel Taliesin a Tu Chwith, mae'n siŵr na fyddwn yn hir cyn dod ar ei draws.

Bychan o ran maint yw cyfrolau'r Fedal Ryddiaith. Nid yw amodau'r gystadleuaeth yn gadael iddynt fod dros 40,000 o eiriau. Ond mae rhywbeth yn dweud wrthyf fod y gyfrol fechan a enillodd eleni yn mynd i gael andros o ddylanwad ar ein llenyddiaeth dros y blynyddoedd nesaf wrth i awduron eraill ddilyn patrwm Y Trydydd Peth wrth ysgrifennu am y cwlwm rhyngddynt a rhyw afon arbennig. A lwyddan nhw i wneud cystal job ohoni a Sian Melangell Dafydd sy'n gwestiwn arall.

Wrth wrando ar y feirniadaeth yn y pafiliwn roedd rhywun yn disgwyl gweld hen ŵr mewn oedran mawr yn sefyll ar ei draed i dderbyn y Fedal, gan mai George Owens sydd bellach yn ddeg a phedwar ugain yw prif wrthrych y stori ac mae'r hanes i gyd yn troi o gwmpas ei berthynas ef ‚'r afon Ddyfrdwy. Creadur ecsentrig yw George sy'n mynnu fod cyfreithiau Hywel yn profi mai ef yw perchennog yr afon. Dyma'r obsesiwn y mae ef, ei wraig, ei deulu a'i gymdogion yn gorfod byw gydag ef. Chwerthin am ei ben a wna rhai wrth i'w briod ddioddef yn dawel. Ond er mwyn profi'r pwynt mae George yn mynd ati i nofio'r afon. Digwydd hynny ychydig cyn boddi Cwm Celyn. A dyma'n sicr adran gryfaf a mwyaf diddorol y gwaith.

Prin fod yma linyn storÔol cryf fel yng nghystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen ond fe ddeuwn yn gyfarwydd iawn ag arferion a hanes trigolion glannau'r afon. Deuwn hefyd i wybod am hynt a helynt bywyd George ei hun a dod i wybod nad ei wraig druan oedd ei gariad go iawn ond efaciwÓ o Lerpwl y cyfarfu ‚ hi yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Plethir tipyn o bopeth i mewn i'r stori, ac mae byd natur yn gefndir pleserus i'r cyfan wrth i fywyd yr unigolyn a'i gymdogaeth fynd yn un ‚ bywyd afon Dyfrdwy. Yr un yw taith bywyd a thaith yr afon rywsut. Does ond diolch fod George wedi goroesi i adrodd yr hanes ac na fu iddo wynebu'r un dynged ‚'r 'Eneth G‚dd ei Gwrthod' a gafodd ddiwedd trist yn y dyfroedd hyn.

Dafydd Morgan Lewis

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiat‚d Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Brig 'Susannah' of ...
Lewis W. Lloyd
£1.50
 
Prynwch
Welsh in the Twenty-First ...
 
£29.99
 
Prynwch
Tywysogion
Huw Pryce
£20.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch