Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Milwr Bychan Nesta
Aled Islwyn
ISBN: 9781848510913 (1848510918)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm, 304 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £3.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Gorffennaf 2009
Nofel am berthynas anarferol rhwng ffoadur a phensiynwraig mewn byd cyfarwydd sydd eto'n sinistr. Hen wraig sy'n byw ar ei phen ei hun yw Nesta Bowen, un annibynnol a hunanfeddiannol. Daw dyn ifanc i'w bywyd, sef ei 'milwr bychan'. Mae'n byw yn y goedwig y tu hwnt i'w gardd, ac yn raddol caiff ei groesawu i'w chartref, a dadlennir datblygiad eu perthynas yn y nofel.

A novel about an unusual relationship between a pensioner and a refugee. Nesta Bowen is an elderly woman, living independently and is extremely self-possessed. An anonymous young man, the 'little soldier', enters her life. He lives in the forest beyond her garden, and as time progresses, he is welcomed into her home, and their relationship unfolds in this novel.
Nofel ac iddi naratif hudolus a hyderus yw Milwr Bychan Nesta, lle maer awdur, Aled Islwyn, yn gwneud datganiad dadleuol am y byd sydd ohoni heddiw. Gan chwaraen graff r cyfarwydd ar anghyfarwydd, maen rhoi ir darllenydd lith feirniadol am yr hyn sy'n waraidd a'r hyn sy'n anwaraidd mewn bywyd cyfoes a hynny drwy ein tywys i loches byngalo Nesta Bowen. Wedi ir wraig weddw wahodd dihiryn iw chartref iw ddiogelu rhag isfyd anghysurus Coed Cadno, cawn ein denu rhwng pedair wal ddiogel sydd yn datblygu i fod yn llawn cysur i ninnau wrth ir awdur ein hatgoffa or erchyllterau sydd ambell waith yn ymddangos ymhell, ond sydd hefyd yn agos at garreg ein drws ni ein hunain.

'Henaint, ni ddaw ei hunan' yn y nofel hon daw gydag urddas a dewrder wrth i Nesta dorri ar undonedd ei bywyd a derbyn dyn dieithr ac iddo hanes amheus iw haelwyd. Buan iawn y daw ei dyddiau ynysig yn rhai diddorol ac ar brydiau yn rhai swreal. Torrir ar y naratif gan islais graffig y dyn; er ei fod yn amhleserus iw ddarllen, heb os mae'n mynd at wraidd bywyd milwr a thrais rhyfel mewn modd cignoeth a chaled. Er hynny, mae Milwr Bychan Nesta yn nofel syn bell o fod yn faich iw darllen. Difyr ywr pytiau sydd yn drysur darllenydd ambell waith wrth iddo gael ei gamarwain rhwng bywyd go iawn a bywyd opera sebon Nesta.

Yn awr ac yn y man, maer digwyddiadau rhyfedd o fewn y nofel yn tueddu i fod yn hirwyntog ond gwneir iawn am hynny gan arddull swynol yr awdur arddull syn cynnal y nofel.

Gwelir sut y gall dau enaid hollol wahanol ddod at ei gilydd, gan drawsnewid byd y naill ar llall er gwell weithiau ac er gwaeth dro arall. Dyma nofel syn peri i ni gwestiynu ein moesau ein hunain mewn byd anwaraidd ai caur drws yn glep ar y byd tu allan ywr ateb? Yn ddi-os, mae hon yn epig o nofel a fydd yn procio cydwybod pob un ohonom. Mae dawn arbennig yr awdur i wneud hynny ai arddull gyhyrog iw canmol ir eithaf.

Llinos Griffin

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Y mae Aled Islwyn yn enillydd Gwobr Daniel Owen ddwywaith, a nodweddir ei waith thrafodaeth gynnil am berthynas unigolion au
hunaniaeth au cymdeithas. Dyma seithfed cyfrol Aled Islwyn i Wasg Gomer.
Gwybodaeth Bellach:
Roedd y drefn yn wr. Yn un a roddai bwys ar les ei dinasyddion; ond yn y coed mae mafon gwyllt all floeddio brad ar fwrdd y gegin.

Mae bywyd Nestan newid pan ddaw o hyd i ddyn yn cysgu ar feranda ei byngalo ar gwr y coed. O hyn ymlaen byddai ganddi rywbeth difyrrach nar teledu a rhywun a fyddain llai o siom iddi nai theulu.

Ond mae arogl dail Coed Cadno ar y dyn ac maen hyderus yn ei her. Wedir cwbwl, lloches i faeddod a rhai ar ffo rhag munudau dewr neu wallgof neu lifoleuadau yw Coed Cadno.

Mewn byd cyfarwydd sydd eton anghysurus yn ei hanner dieithrwch maer awdur yn graddol ddatgleu islais o dyndra ac o ofn, o drais personol ac o rym gwladwriaeth wrth i Nesta ar dyn glosion betrus at ei gilydd. Mae eu perthynas fregus yn esgor ar wefr hen gyffro ac atgof am hen gyfrinachau.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Maison du Soleil, Y
Mared Lewis
£7.95
 
Prynwch
Cymer y Seren
Cefin Roberts
£8.95
 
Prynwch
Pigion 2000: Daniel Owen ...
Daniel Owen
£1.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch