Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Mae'r Ddraig 'Na'n Boen!
Julie Sykes
ISBN: 9781848511026 (1848511027)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Melanie WilliamsonAddaswyd/Cyfieithwyd gan Catrin Beard.Addas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1 Fformat: Clawr Meddal, 265x260 mm, 32 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £5.99   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Llyfr hynod ddoniol a difyr am ddraig fach sy'n achosi anrhefn ar y fferm. Mae ei anadl tanllyd yn troi'r wyau'n galed, y llafur yn dost a'r llaeth yn iogwrt! Ond tybed a fydd Mari'n llwyddo i gael trefn ar y ddraig cyn i bethau fynd o ddrwg i waeth? Addasiad o That Pesky Dragon (Hodder).

A humorous story about a little dragon causing chaos on the farm. The dragon's fiery breath turns the eggs to hardboiled, the wheat fields to toast and the cows milk to yoghurt! A Welsh adaptation of That Pesky Dragon (Hodder).
Wel, os ydych chi eisiau stori ddoniol i'w darllen ich plentyn, dymar llyfr i chi. Mae Mari'n byw ar fferm yng nghanol twr go lew o anifeiliaid ond, yn sydyn un diwrnod, mi ddoth anifail arall i ymweld r fferm neb llai na draig. Ond er i rieni Mari deimlo'n ofnus, draig gyfeillgar ywr ymwelydd ond, fel maer testun yn awgrymu, mae hi'n medru bod yn ddraig weddol boenus. Difyr iawn yw dilyn ei helyntion wrth iddi galedur wyau i hanadl cynnes; llwydda hefyd i droi llaeth y buchod yn iogwrt ac mae'n llosgi cae o wenith tad Mari yn un darn o dost mawr, yn ogystal mynd yn sownd mewn ffynnon.

Wel, mae Mari wedi gwirioni ac felly maen rhaid ir ddraig aros ar y fferm. Dyma lyfr hynod o liwgar sy'n cynnwys lluniau atyniadol a geiriau sy'n gwibio atoch o bob cyfeiriad. Llyfr Saesneg yw'r fersiwn gwreiddiol ond mae wedi cael ei addasu'n grefftus ir Gymraeg gan Catrin Beard. Da o beth hefyd yw i blant Cymru ddysgu enwau torfol megis praidd o ddefaid, gyr o wartheg a nythaid o ieir. Dyma anrheg ben-blwydd hyfryd.

Sarah Down

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Rhoddodd Sioned Roberts o Blaenau Ffestiniog i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"I bawb arall ar y ffarm, maer ddraig yn boen ond mae Mari druan yn poeni am y ddraig sydd ar ben y bryn yn rrrrrrhuuuoo trwyr amser. Pan welwch y llyfr yma ar silff mewn siop, maen bendant o ddenu sylw plentyn. Maen glawr meddal, deniadol a lliwgar. Maer lluniau doniol a'r lliwiau hyfryd yn parhau drwyr llyfr. Fe fydd y lluniau yma ar unwaith yn denu plant, a byddant wrth eu bodd yn edrych arnynt ac yn dyfalu beth sydd yn mynd i ddigwydd nesaf. Maer lluniau hefyd yn crynhoi'r hyn sydd yn digwydd yn y stori. Maer llyfr yn hynod o addas i blant bach sydd o dan 7 oed. Credaf y dylair stori gael ei darllen gan riant neu athro er mwyn dod r stori'n fyw ir plentyn, naill ai mewn grŵp neu yn unigol. Pan mae Mari, y ferch fach yn y stori, yn mynd i fynyr bryn at y ddraig, mae hin llawn emosiynau a theimladau gwahanol; mae hin dechrau petruso a phoeni . . . efallai y dylai fod wedi gwrando ar ei rhieni wedir cyfan? Fe fydd y plant yn gallu uniaethu theimladau Mari o ofn ac ansicrywdd, a bydd hyn yn datblygu eu dychymyg ac yn dod r stori'n fyw yn eu meddyliau. Maen stori sydd yn mynd i wneud i blant deimlo ar bigau drain . . . beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf? Maer stori'n gorffen yn hapus gydar ddraig yn byw gyda Mari ar y ffarm, daw hyn phleser a mwynhad ir plant ar ddiwedd y stori. Dyma lyfr sydd yn werth ei ddarllen – maen stori ddoniol, hapus ac maer awdur Julie Sykes wedi agor y drws i ddychymyg plentyn mewn ffordd hwylus a deniadol. "
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Llyfrau Llawen: ...
Andrew Fusek Peters
£3.95
 
Prynwch
Cyfres Gwalch Balch: 9. ...
Rose Impey
£4.25
 
Prynwch
Cyfres Alun yr Arth: Alun ...
Morgan Tomos
£2.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch