Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
E-Ffrindiau
Lois Arnold
ISBN: 9781848511057 (1848511051)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2018
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 196x126 mm Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.99 
Sgôr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Stori am ddwy ffrind sy'n cyfnewid negeseuon e-bost ac yn dysgu Cymraeg. Athrawes Ymarfer Corff sy'n byw yn agos i Sydney yn Awstralia yw Ceri, ac mae Sara, ei e-ffrind, yn byw mewn pentref heb fod yn bell o Gaerdydd ac yn teithio i'r brifddinas bob dydd i weithio mewn swyddfa. Deunydd darllen i ddysgwyr Cymraeg ar lefel mynediad. Cyhoeddwyd yn gyntaf yn 2009.

A story about two friends exchanging e-mails and learning Welsh. Ceri is a PE teacher in a school near Sydney in Australia. Sara, her e-friend, lives in a village not far from Cardiff and commutes to the city every day to work in an office. Reading material for Welsh learners at entry level. First published in 2009.
Nofel gyfoes iawn yw E-ffrindiau. Mae hi’n dechrau gyda merch yn Awstralia, Ceri, yn hysbysebu am e-ffrind sy’n dysgu Cymraeg i ysgrifennu ati fel ei bod hi’n gallu ymarfer ei Chymraeg. Mae Sara, sy’n byw yn ne Cymru, yn cysylltu â hi. Mae’r nofel yn gyfres o e-byst rhwng y ddwy dros gyfnod o flwyddyn. 'Dyn ni’n dysgu mwy amdanyn nhw, eu teuluoedd, eu bywyd bob dydd, traddodiadau gwahanol y ddwy wlad – Dydd Gŵyl Dewi, Santes Dwynwen (Cymru), Sioe Frenhinol y Pasg, Easter Bilby (Awstralia) yn ogystal â’u dosbarthiadau Cymraeg. 'Dyn ni hefyd yn cael gwybod bod cysylltiad agos iawn rhwng Ceri a Chymru, a dyna pam mae hi eisiau dysgu Cymraeg.

Oherwydd eu bod nhw’n cysylltu trwy e-bost mae rhai tudalennau’n fyr iawn, yn enwedig ar y dechrau, sy’n wych ar gyfer dysgwyr ac mae geirfa ar waelod pob tudalen yn ogystal ag un fwy cynhwysfawr yng nghefn y llyfr. Ro’n i’n hoffi clywed yn fawr am rai o’u tactegau ar gyfer dysgu a chofio geiriau newydd neu ramadeg – mae Sara’n cofio’r gair ‘adeiladwr’ – the builder ‘ad a ladder’ ac yn cofio ‘dw i ddim yn rhugl eto’ – ‘Rigoletto’. Mae rhan gyntaf y llyfr yn yr amser presennol ond ar ôl i'r cymeriadau astudio ffurfiau gorffennol a dyfodol y ferf yn eu dosbarthiadau, maen nhw’n defnyddio’r amserau hyn yn eu he-byst.

Mae clawr y llyfr yn dweud ei fod ar gyfer Safon Mynediad, ond dw i’n credu ei fod braidd yn rhy anodd ar gyfer y safon hon. Mae rhai brawddegau anodd yma – er enghraifft, ‘beth os dyw’r teulu ddim eisiau clywed oddi wrth blentyn fy nhad’ neu ‘Dyw hi ddim eisiau parti pen-blwydd mae Emma’n dweud’. Gan nad yw ‘bod’ wedi cael ei gyflwyno ar y cwrs 'dyn ni’n cael brawddegau fel ‘mae’n esgus da i fwyta llawer mae pobl yn dweud’ ac ‘mae hi’n drist iawn mae hi’n dweud’. Ond wedi dweud hynny, mae’n nofel sy’n symud yn hawdd ac yn gyflym a 'dyn ni’n gweld y ddwy yn dod yn ffrindiau agos yn ystod y flwyddyn. Buasai dysgwyr yn sicr yn mwynhau'r nofel ond buaswn i’n tybio ei bod yn fwy addas ar gyfer Safon Sylfaen.

Shân Morgan

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Ganed Lois Arnold yn Surrey, ond mae’n byw yn y Fenni ers rhai blynyddoedd bellach. Dysgodd Gymraeg yn rhugl ac erbyn hyn mae’n gweithio’n rhan amser fel tiwtor Cymraeg i Oedolion yng Ngholeg Gwent yn y Fenni. Cyhoeddodd ei chasgliad cyntaf o storïau byrion i ddysgwyr, Cysgod yn y Coed gyda Gomer yn 2004.
Gwybodaeth Bellach:
Nofel i ddysgwyr o lefel Mynediad / Sylfaen ymlaen gyda'r ddwy ffrind yn y stori yn cyfnewid ebyst ac yn dysgu Cymraeg. Ysgrifennwyd y testun gan diwtor Cymraeg gan ddechrau'n syml iawn gyda'r eirfa a'r cystrawennau a ddefnyddir yn datbygu wrth i'r llyfr fynd yn ei flaen, gan ddilyn yr hyn sy'n cael ei ddysgu yng Nghwrs Mynediad. Mae'r llyfr hwn ar gael fel e-lyfr hefyd.
Rhoddodd Ursula Safar o CARDIGAN i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"I have been learning Welsh since October last year and absolutely love reading the emails between the two welsh learners! It also helps with the email communication between other students of my class and our tutor! What a brilliant idea to write a book for adult learners that is so easy and enjoyable to read, as well as relevant.(Welsh translation of review available next year.)"
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Scrabble yn Gymraeg
 
£28.99
 
Prynwch
50 o Ganeuon i'r Dysgwyr
Alun Ifans
£1.00
 
Prynwch
Modern Welsh Dictionary
 
£10.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch