Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cornel Aur
Manon Rhys
ISBN: 9781848511064 (184851106X)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 197x128 mm, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o straeon, cerddi a llên meicro. Dyma gyfrol hirddisgwyliedig, annisgwyl Manon Rhys, awdur Cwtsho, Cysgodion, Tridiau ac Angladd Cocrotshen, Y Palmant Aur, ynghyd â'r nofel Rara Avis a gyrhaeddodd Restr Fer Llyfr y Flwyddyn, 2006.

A collection of prose, poetry and micro literature.
Yn llith gywrain o leisiau benywaidd, aiff Manon Rhys i darllenydd i fydoedd amrywiol. Maer gyfrol hon yn un amryliw yn ei chyferbyniadau cyfoethog rhwng cymeriadau brith. O lwydni unig byd y digartref, penwythnos gwyllt yng nghwmni ffrind gorau, torcalon a henaint, maer awdur yn ein hudo i fydoedd sydd yn real ac yn afreal ar yr un pryd.

Ond nid yn unig o un feddylfryd i'r llall y teithiwn, cawn ein tywys hefyd yn ddaearyddol o Fflorens i Gaerdydd, o Gonnemara i Amsterdam ar Alban ac mae pob lleoliad yn dod i hud ai ledrith ei hun. Maer darllenydd, fel petai, yn cael ei gludo o le i le o fewn cyrff gwahanol y cymeriadau di-ri.

Yn farddonol ei hiaith ai harddull, maer gyfrol yn gelfyddyd gydag ymwybod ac is-ymwybod pob cymeriad yn atsain ym mydr pob pennod. Defnyddir dyfyniadau o gelfyddydau eraill hefyd ymysg y perlau barddonol sydd yn atgyfnerthu llais y cymeriadau.

Er gwaethaf naws gyfoethog y gyfrol, gellir dadlau iddi fod fymryn yn elitaidd ac anodd treiddio iddi mewn rhai mannau. Mae hi wedi cael ei hysgrifennu ar gyfer darllenwyr llenyddol ac yn fy nhyb i, fe all fod yn anghyraeddadwy i rai darllenwyr ar brydiau. Chwa o awyr iach ywr dychwelyd ir byd real weithiau. Gwelir yma allu hyblyg yr awdur i uniaethu chymeriadau o fewn sawl haen a dosbarth.

Cawn yma flas ar sawl emosiwn yn eu plith, ansicrwydd, ofn ac agweddau tuag at ddynion sydd yn dod law yn llaw llais benywaidd dewisol yr awdur ac, yn hynny o beth, gall pob merch deimlo empathi ir eithaf tuag at y cymeriadau lu - mae pob dynes wedi'i chau yn ei chornel aur ei hun. Wrth droi pob dalen, maer darllenydd, fel petai, yn agor cist i belydrau rhyfeddol seicoleg benywaidd a hynny drwy ddefnyddio arddull arbennig, unigryw. Mae Cornel Aur yn drysor heb ei ail.

Llinos Griffin

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Ganed Manon Rhys yn Nhrealaw, Cwm Rhondda. Addysgwyd yn Ynyswen, Treorci, Ysgol y Porth, Y Rhondda, Ysgol Glan Clwyd, Y Rhyl a cholegaur Brifysgol yn Aberystwyth a Chaerdydd. Maen awdur sawl nofel a chyfrol o straeon byrion, yn sgriptwraig cyfresi teledu poblogaidd megis Palmant Aur a Pobol y Cwm ac yn diwtor ysgrifennu creadigol. Hi hefyd yw cydolygydd y cylchgrawn llenyddol Taliesin.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Brig 'Susannah' of ...
Lewis W. Lloyd
£1.50
 
Prynwch
Ac Yna Clywodd Sŵn y Mr
Alun Jones
£9.99
 
Prynwch
Maison du Soleil, Y
Mared Lewis
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch