Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cant y Cant - i Ddysgwyr
R. Alun Charles
ISBN: 9781848511101 (1848511108)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £7.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol o ddeunydd ffeithiol ar gyfer dysgwyr gan diwtor Cymraeg profiadol.

Factual material for Welsh learners by an experienced Welsh tutor.
Yn yr oes dechnegol sydd ohoni, clywir cwyn gynyddol ymhlith athrawon eu bod yn ei chael hi'n anodd i berswadio disgyblion - yn blant neu'n oedolion - i ddarllen cyfrolau hir megis nofelau neu lyfrau ffeithiol. Ac, wrth gwrs, gallwn ddeall amharodrwydd dysgwyr Cymraeg i ymladd eu ffordd drwy lyfr yn eu hiaith newydd. Ond un o'r dulliau gorau - os nad y dull gorau - o gryfhau gafael person ar iaith - boed honno'n famiaith neu'n ail iaith - yw trwy ddarllen cymaint phosibl o ddeunyddiau amrywiol.

Ac mae'r gyfrol Cant y Cant gan R. Alun Charles yn ateb y galw ac yn cynnig arweiniad ardderchog i fyd llyfrau. Fe welwch pa mor addas yw teitl y gyfrol pan ddyweda' i mai'r hyn a geir yma yw cant o ddarnau darllen, pob un yn gan gair o hyd, wedi'u trefnu'n thematig o dan ddeg o benawdau Pontydd, Anifeiliaid, Bwydydd, Y Cymry Cyntaf, Trychinebau, Canolfannau Chwaraeon, Menywod, Cartwnau, Steil ac Adeiladau Enwog.

Mae'r themu amrywiol yn cynnig digon o gyfle i gyflwyno ystod eang o ddarnau darllen - deg i bob thema, wrth gwrs! Daw deunydd y darnau o Gymru a thros y byd, felly maent yn fodd i ehangu gwybodaeth gyffredinol y darllenwyr yn ogystal gwella'u hiaith. Gan mai at ddysgwyr Cymraeg yr anelir y gyfrol, mae'r darnau darllen wedi'u saerno'n ofalus gan ddefnyddio patrymau iaith addas. Ceir geirfa gynhwysfawr i gyd-fynd phob darn, a nodir ffurf luosog enwau ynghyd 'u cenedl - a hynny'n glir trwy ddefnyddio b goch i ddynodi enwau benywaidd ac g las i ddynodi enw gwrywaidd. Ymdrinnir phrif batrwm iaith y gyfrol - sef y frawddeg oddefol - Cafodd Huw ei eni, Cafodd y bont ei chodi ac ati - yn y rhagair.

Rhaid canmol diwyg y llyfr, gyda'i luniau lliwgar ac ambell fraslun a chartŵn. Rwy'n arbennig o hoff o'r gath gartwnaidd, Humphrey, sydd wedi'i gosod ar stepiau rhif 10, Stryd Downing! Mae pob darn darllen ar dudalen newydd a lle na cheir llun i gyd-fynd 'r darn, mae'r dudalen ei hun yn lliw piws deniadol. Does dim rhaid darllen y llyfr o glawr i glawr - gellir ei agor yn unrhyw le, darllen tudalen neu ddwy ac yna'i roi o'r neilltu.

Er mai at ddysgwyr yr anelir y gyfrol hon, gallai fod yn adnodd gwerthfawr i wella safon iaith a gwybodaeth gyffredinol Cymry Cymraeg yn ogystal. Diolch i Alun Charles a Gwasg Gomer am gyflwyno i ni gyfrol ddefnyddiol dros ben.

Ann M. Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
100 o ddarnau darllen i ddysgwyr
Sut maer cwrs Cymraeg yn mynd?

Maen mynd yn dda iawn, diolch.

Wyt tin darllen Cymraeg hefyd?

Weithiau, ond mae nofelau Cymraeg yn hir iawn!

Beth am ddarllen dim ond 100 gair?

Dim problem!

Mae angen geirfa ar ddysgwyr hefyd . . .

Rwyn cytuno cant y cant.

100 o eiriau, cant o bynciau. Mae rhywbeth yn y llyfr hwn ar gyfer pawb!

Pob hwyl i chi wrth ymarfer ac ymestyn eich gafael ar yr iaith Gymraeg.

Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
50 o Ganeuon i'r Dysgwyr
Alun Ifans
£1.00
 
Prynwch
Dictionary of Welsh and ...
Alun Rhys Cownie
£12.99
 
Prynwch
Cryno-Ddysg y Cymry - ...
Cennard Davies
£6.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch