Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Swigod: Sam, Y Capten a'r Siarc Od
Siân Lewis
ISBN: 9781848511187 (1848511183)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2010
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Catrin MeirionAddas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm, 88 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae'n Ddiwrnod y Llyfr ac mae plant y dosbarth i gyd wedi eu gwisgo fel cymeriadau amrywiol o fyd llyfrau. Ar y ffordd adref o'r ysgol, mae un o'r plant yn cael ei gamgymryd am un o'r cymeriadau gan ddechrau ar antur fawr.

It's World Book Day and all the children in the class have dressed up as various book characters. On the way home from school, one of the children is mistaken for one of the characters, sparking a great adventure.
Stori ir plant iau, 7-9 oed, ywr stori hon. Maer clawr yn lliwgar gyda chymeriadau anhygoel yn chwarae offerynnau cerddorol arno. Bydd y teitl, ar addewid o stori am fr-ladron, yn apelio at y plant, yn enwedig, efallai, at y bechgyn.

Sam Hopcyn ywr prif gymeriad ac maen ddisgybl Blwyddyn 3 yn Ysgol Llanllyfr. Maer ysgol yn mynd i ddathlu Diwrnod y Llyfr trwy gynnal cystadleuaeth Gwisgo fel Cymeriad mewn Llyfr ac yn anfon llythyron adre gyda'r disgyblion er mwyn iddyn nhw gael caniatd eu rhieni i gymryd rhan. Yr addewid yw y gall rhywbeth arswydus, cyffrous neu anturus ddigwydd ar y diwrnod! Pan wl Sam y geiriau hyn, nid yw am gymryd rhan ac maen cuddior llythyr yng ngwaelod ei fag. Ond mae ei fam yn cael llungopi o'r llythyr gan ffrind iddi ac yn mynd ati i wno gwisg y mr-leidr Barti Ddu i'w mab.

Mae Sam yn dal yn benderfynol nad yw am gymryd rhan ac yn mynd i wisg ysgol gydag e yn ei fag. Wrth iddo newid rhwng y sied a wal yr ysgol, mae rhywbeth rhyfedd yn digwydd mae mr-leidr go iawn yn ymddangos ac yn bygwth bwydo Sam ir siarcod! Mae pethau'n mynd o ddrwg i waeth ac mae Sam yn profir union bethau nad oedd eisiau eu profi ar ddechrau'r llyfr!

Stori iw mwynhau yw hon, ac mae'n llawn o ddigwyddiadau cyffrous i sbarduno trafodaethau dychmygol a diddorol.

Rosemary Thomas

*****************************

Mae Sin Lewis yn hen law ar ysgrifennu llyfrau bywiog a diddorol ar gyfer plant oed cynradd, a gwelwn ei dawn ar ei gorau yn y llyfr hyfryd hwn ar gyfer plant iau Cyfnod Allweddol 2. Maen sicr y bydd y rhan fwyaf o blant yr oed hwn yn cael eu denun syth at y llyfr o weld y llun bendigedig ar y clawr ac o ddarllen y broliant syn addo stori lle mae pethau sbwci, cyffrous neu anturus yn medru digwydd. Llyfr llawn hwyl a dychymyg a gawn yma, a stori antur tra gwahanol ir arfer.

Maer syniad o glymur stori dathliadau Diwrnod y Llyfr Ysgol Llanllyfr yn un clyfar, ar hyn a gawn yw hanes taith ddiddorol Sam Hopcyn, plentyn Blwyddyn 3, wrth iddo gwrdd phob math o gymeriadau gwyllt a gwallgof ar long Capten Cranc y mr leidr milain.

Maer ysgrifennun gynnil a chlyfar, ar penodau byrion yn rhai y gall plant or oed yma ymdopin rhwydd hwy. Maer iaith a ddefnyddir yn gwbl addas ir oed targed. Defnyddir patrymau a chystrawennau gweddol syml, ac ailadroddir hwyn gyson er mwyn hybu ymwybyddiaeth plant o Gymraeg cywir (Roedd en hoffi, Doedd e ddim yn hoffi, ac ati). Ceir defnydd o idiomau ac ymadroddion bendigedig gydol y gyfrol (cyn pen chwinc, dros ben llestri), yn ogystal geirfa forwrol addas pan for cymeriadau ar fwrdd y llong (canllaw, astell, angori), a defnydd o enwau pwyntiaur cwmpawd - hyn oll yn cyfoethogi ac ymestyn iaith y darllenydd ifanc. Roeddwn i wrth fy modd dewis yr awdur o enwau hefyd (Mrs Swyn Cadwaladr y brifathrawes, Ysgol Llanllyfr, a llong y Jac Do-re-mi, er enghraifft), yn ogystal r modd y llwydda i chwarae ar eiriaun glyfar mewn sawl man yn y llyfr. Mae ei defnydd o hiwmor cynnil, tafod-yn-y-boch hefyd yn effeithiol dros ben, ac maer storin symud yn ei blaen yn gyflym gan gyfleu cyffro a gwallgofrwydd y digwyddiadau rhyfedd.

Mae lluniau bendigedig yr arlunydd Catrin Meirion yn ychwanegu at ddoniolwch y stori ac yn dod hynodrwydd y cymeriadau ar plot yn fyw ir darllenydd.

Mae Sam, y Capten ar Siarc Od yn siŵr o gydio yn nychymyg plant ledled Cymru, ac, o safbwynt athrawes ysgol gynradd, byddain lyfr perffaith iw fwynhau ai werthfawrogi fel dosbarth cyfan. Cefais fwynhad pur oi ddarllen, a gwnaeth i mi ddyheu am gael bod yn blentyn, mewn byd lle nad oes pen draw ir dychymyg, unwaith yn rhagor!

Mared Llwyd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Poeth! - Cerddi Poeth ac Oer
 
£4.95
 
Prynwch
Cyfres Miss Prydderch: 5. ...
Mererid Hopwood
£5.99
 
Prynwch
Cyfres Miss Prydderch: 4. ...
Mererid Hopwood
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch