Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Siriol Swyn: Ffrindiau am Byth
Emma Thomson
ISBN: 9781848511309 (1848511302)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £3.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae Siriol Swyn a'i ffrindiau yn cael clyweliadau er mwyn ymuno â chôr yr ysgol, ond mae un broblem fach. Er gwaethaf brwdfrydedd Mali, mae'n swnio'n debycach i gath yn sgrechian. All y tylwyth teg ddim dychmygu bod yn y côr heb Mali. Wedi'r cwbl, mae ffrindiau gorau yn gwneud popeth gyda'i gilydd.

Whether she's auditioning for the school choir, saving the day, or trying to win a singing competition, Siriol Swyn is a fairy who knows how to enjoy herself! A Welsh adaptation of Friends Forever (Felicity Wishes series).
Dyma un o lyfrau y gyfres boblogaidd Siriol Swyn. Maer cynnwys ar ffurf tair stori fer, ond maer digwyddiadaun llifon naturiol or un ir llall i wneud un stori gyfan. Cyfeillgarwch ywr thema syn ymddangos drwyr storau a sut mae ffrindiau yn helpu ei gilydd mewn gwahanol ffyrdd.

Mae Mali eisiau ymuno Chr Tylwyth Teg Ysgol y Naw Dymuniad ond yn anffodus, dydy hi ddim yn gallu canu. Sylweddola ei ffrindiau, Siriol, Poli a Moli nad yw hin ddigon da a bydd yn cael ei siomi, felly maent yn mynd ati iw helpu i ymarfer. Gyda help ei ffrindiau, mae Malin gwella, ac maer pedair ffrind yn cael eu derbyn ir cr. Mae Miss Swyn, arweinydd y cr, am iddynt gystadlu mewn cystadleuaeth ryngwladol. Pan nad yw Miss Swyn yn gallu mynychur ymarferion amser cinio, mae Siriol yn penderfynu ei bod hi am wybod pam na all hi wneud hynny? Ymddengys ei bod wedi bod mor garedig ag edrych ar l ei ffrind gorau, y Fonesig Gwenhwyfar Swyn, sef cantores enwog sy wedi bod yn sl iawn.

Yn nhrydedd rhan y gystadleuaeth, maer tylwyth teg yn cwrdd Pi, Swfi a Pinca o Ysgol Mynydd y Gn. Mae Siriol wedi anghofio gwisgoedd y cr ond mae ei ffrindiau newydd yn rhoi torchau o flodau am eu gyddfau er mwyn iddynt edrych yn bert gogyfer r gystadleuaeth. Maent yn ennill y gystadleuaeth. Wrth dderbyn y tlws, mae Miss Swyn yn diolch i Ysgol Mynydd y Gn am ei chyfeillgarwch ac yn rhoir wobr iddynt, sef offer ysgol, fel arwydd o ddiolch.

Rosemary Thomas

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Dim ond pythefnos sydd i fynd tan y gystadleuaeth fawr ac mae aelodaur cr yn edrych ymlaen yn eiddgar ond pam nad yw Miss Alaw yn yr ysgol? Fyddan nhw ddim yn gallu ymarfer hebddi. A fydd yr athrawes yn dod yn l ir ysgol mewn pryd? Siriol syn achub y dydd wrth iddi ddod o hyd i rywun arbennig i arwain y cr.

Mae diwrnod y gystadleuaeth wedi cyrraedd ac mae pawb ar bigaur drain. Mae popeth yn mynd oi le. Nid yn unig bod Siriol wedi colli ei llais ond mae hi hefyd wedi colli gwisgoedd gwych y tylwyth teg! A fydd popeth yn mynd yn iawn yn y diwedd?
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Lliwia'r ABC
Liz Cole
£1.95
 
Prynwch
Cyfres Trwyn Mewn Llyfr: ...
Jacqueline Wilson
£3.99
 
Prynwch
Llyfrau Henri Helynt: ...
Francesca Simon
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch