Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Cawdel: Dirgelwch Gwersyll Caerdydd
Gareth Lloyd James
ISBN: 9781848511385 (1848511388)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm, 144 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Taith beryglus i Wersyll Caerdydd yng nghwmni Glyn, Jac, Deian a Rhodri; dilyniant i Dirgelwch Gwersyll Glan-llyn. Wedi hynt a helynt y criw ffrindiau yng Nglan-llyn y llynedd, ar daith i Wersyll Caerdydd yr â nhw nesaf, gan dynnu nyth cacwn am eu pennau unwaith yn rhagor!

A journey full of danger to the Urdd Camp at the Millennium Centre for Glyn, Jac, Deian and Rhodri; a sequel to Dirgelwch Gwersyll Glan-llyn. After last year's adventures at Glan-llyn, the gang are off to the Cardiff camp this year, and once more create havoc.
Os ydych chi wedi darllen Dirgelwch Gwersyll Glan-llyn byddwch yn adnabod ac wedi dod i hoffir pedwar bachgen direidus Glyn, Jac, Deian a Rhodri. Os nad ydych chi, bydd ail nofel Gareth Lloyd James, Dirgelwch Gwersyll Caerdydd, yn sicr och perswadio i ddarllen ei nofel gyntaf!

Yn yr ail nofel maer bechgyn yn cadwn driw iw cymeriadau Glyn syn cael bai ar gam ac yn cael ei gosbin hallt gan Mr Llwyd, yr athro diflas, a Deian ywr un llawn triciau. Maer merched yn boen, yn enwedig Megan, ond llwyddar bechgyn iw trechu gyda help rhywbeth go anghyffredin!

Nofel gyffrous iawn yn llawn helyntion a digwyddiadau anturus yw hon; un enghraifft o hyn yw pan mae'r nofel yn mynd ni ar wib drwy Gaerdydd ble cawn olygfeydd go wahanol! Ond diolch i fenter y bechgyn, caiff perfformiad Cwmni Theatr yr Urdd ei achub!

Maer nofel yn darllen yn llyfn, yn symud yn gyflym ac yn denu or cychwyn.

Nona Breese

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Yn wreiddiol o Gwmann ger Llanbedr Pont Steffan, mae Gareth Lloyd James bellach wedi ymgartrefu yn Aberystwyth ac yn Ddirprwy Bennaeth yn Ysgol Gymraeg Aberystwyth. Maen weithgar iawn gydar Urdd, bun llywydd y mudiad rhwng 2007-2008 ac ef yw is-gadeirydd y pwyllgor gwaith ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Ceredigion 2010.
Gwybodaeth Bellach:
Pan mae un o brif actorion y Cwmni Theatr yn mynd ar goll, gydar heddlu yn amau herwgipiad, mae cyfrinach Glyn yn arwain y bechgyn ar daith beryglus i achub yr actores ifanc, yn ogystal rhywun llawer agosach ac anwylach ganddynt.

********************************
Gwersyll Caerdydd ar anturiaeth fawr

Canolfan Mileniwm Cymru un o brif ganolfannau celfyddydol y byd gydai adeilad trawiadol, yw un o eiconau prifddinas Cymru erbyn hyn. Y Ganolfan unigryw hon a Stadiwm y Mileniwm syn serennu ar glawr cyfrol ddiweddaraf Cyfres Cawdel, Dirgelwch Gwersyll Caerdydd gan Gareth Lloyd James. Wyddech chi fod Canolfan Mileniwm Cymru hefyd yn gartref i un o wersylloedd yr Urdd gyda lle i 153 o bobl aros dros nos? Gyda neuadd/theatr, lolfeydd, ffreutur ac ystafelloedd dosbarth, dyma gyrchfan hwylus i ddosbarthiadau ysgol. Glyn, Jac, Deian a Rhodri ywr criw ffrindiau syn ymweld Gwersyll Caerdydd yn ail nofel y gyfres a gyhoeddir gan Wasg Gomer.

Mae tynnu nyth cacwn am eu pennaun dod yn rhwydd iawn ir bechgyn hyn ac mae pethaun mynd o ddrwg i waeth wedi i un o brif actorion Cwmni Theatr yr Urdd ddiflannu. Tybed a fydd drygioni ganol nos y bechgyn o gymorth ir heddlu ddatrys y dirgelwch a datgelu ambell gyfrinach arall ddigon defnyddiol ynglŷn r Gwersyll yng Nghanolfan y Mileniwm? Yn gefnlen i helyntion y nofel mae dinas Caerdydd ei hun ac fe ddawr anturiaethaun fyw ir darllenydd gydar lleoliadau cyfarwydd.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Crys Rhif Saith, Y
Alan Gibbons
£5.99
 
Prynwch
I Spy...
Joan Peake
£4.99
 
Prynwch
Drip Drip
Siân Lewis
£4.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch