Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Bechgyn am Byth!: Dal y Don
Felice Arena, Phil Kettle
ISBN: 9781848511392 (1848511396)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Mitch VaneAddaswyd/Cyfieithwyd gan Dyfan Roberts.Addas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 188x126 mm, 48 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £3.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Un funud mae'n sbri mawr yn y môr ond yr eiliad nesaf mae Math a Rhys yn darganfod rhywbeth yn llechu yn y dŵr. Addasiad o Hit the Beach (cyfres Boys Rule!), Rising Stars.

A Welsh adaptation of Hit the Beach (Boys Rule!), Rising Stars. The Boys Rule! series has been written with the less able or more reluctant reader in mind, with funny storylines aimed especially at boys in Years 3 to 6 with a reading age of between 7 and 8.
Un o blith 10 teitl yn y gyfres Bechgyn am Byth! ywr llyfr hwn, sef cyfres sydd wedii hanelu at blant rhwng 7 a 9 oed sydd sgiliau darllen is nar cyffredin ac sydd, efallai, yn amharod i ddarllen oherwydd hynny.

Rhennir y llyfr yn bum pennod o stori syn sn am yr arwyr, Math a Rhys, yn mwynhau diwrnod ar lan y mr gydau teuluoedd. Drwy gyfuniad o baragraffau disgrifiadol byr a deialog rhwng y ddau, cawn fwynhau hynt a helynt anturiaethau glan-y-mr megis dysgu syrffio-corff, adeiladu castell tywod, claddu ffrindiau yn y tywod, bwyta hufen i a dianc rhag siarc!

Maer pwnc yn ddigon arwynebol ar un lefel ac maer profiad ynddoi hun yn un y gall plant or oedran yma uniaethu ag ef, sydd bob amser yn elfen bwysig wrth geisio denu plant at ddarllen. Ond cyflwynir yn ogystal isbynciau mwy dyrys sydd eton debygol o boeni bechgyn or oedran yma e.e. sut i ddelio gyda bechgyn hŷn gwawdlyd a chwiorydd bach syn boen, a beth syn cŵl neu beidio iw chwarae? Prysuraf i ddweud na cheir fawr o drafod ar y pynciau yma yn y llyfr prif ddiben eu cyflwyno yw cyfleu elfennau o fywyd bob dydd syn gyfarwydd i blant rhwng 7 a 9 oed fel y bydd y profiad o ddarllen amdanynt yn fwy diddorol.

Ar ddiwedd y llyfr, rhoddir gwybodaeth amrywiol am fywyd ar lan y mr, a hynny ar ffurf holiadur, rhestr o bethau pwysig am y traeth, ffeithiau ffynci ac ambell jc. Ceir awgrymiadau hefyd ynghylch sut i fynd ati i lunio drama ddychmygol yn seiliedig ar y stori ac anogaeth, ar ffurf llythyr gan yr awduron, i ddal ati i ddarllen a cheisio mwynhaur profiad.

Nid oes amheuaeth nad ywr llyfr hwn yn llwyddo o ran ei nod: cyflwynwyd stori syml ond effeithiol a chyflwynwyd hefyd wahanol fathau o ysgrifennu ir darllenydd paragraffau, deialog, llythyron, rhestrau, cwestiynau ac ati. Yn bersonol, teimlaf fod y rhestr o Eiriau Gorau ar y Traeth wedi mynd cam yn rhy bell ac yn ymylu ar fod yn rhy syml a nawddoglyd wrth gyflwyno ystyron geiriau cyffredin fel eli haul a hufen i ond, fel arall, y gobaith yw y bydd y stori hon ar lleill yn y gyfres yn golygu y caiff ystod ehangach o blant flas ar lyfrau yn y dyfodol.

Lynne Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Mabon:2. Ble Mae ...
Anne Brooke
£1.50
 
Prynwch
Cyfres Alun yr Arth: Alun ...
Morgan Tomos
£2.95
 
Prynwch
Swper Syrpreis y Cawr Bach
Timothy Knapman
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch