Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Bechgyn am Byth!: Rebels Ceir Rasio
Felice Arena, Phil Kettle
ISBN: 9781848511446 (1848511442)Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2010
Cyhoeddwr: Gomer
Darluniwyd gan David CoxAddaswyd/Cyfieithwyd gan Dyfan Roberts.Addas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 188x126 mm, 48 tudalen Iaith: Cymraeg Adargraffu Ein Pris: £3.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Gwibia Jos a Cai i lawr yr allt yn y cert gwib o waith eu hunain, heb sylweddoli pa mor anodd yw ei rheoli ac maen nhw'n anelu yn syth at gi Cai! Addasiad o Race Car Dreamers (cyfres Boys Rule!), Rising Stars.

A Welsh adaptation of Race Car Dreamers (Boys Rule!), Rising Stars. The Boys Rule! series has been written with the less able or more reluctant reader in mind, with funny storylines aimed especially at boys in Years 3 to 6 with a reading age of between 7 and 8.
Mae llyfrau cyfres Bechgyn am Byth wedi’u hanelu at fechgyn blynyddoedd 3 a 6 sydd ag oedran darllen rhwng 7 ac 8. Addasiadau o lyfrau Saesneg y gyfres ‘Boys Rule!’ ydynt, ac mae Dyfan Roberts wedi gwneud gwaith campus o’u trosi.

Mae Rebels Ceir Rasio yn adrodd hanes Jos a Cai wrth iddynt fynd ati i adeiladu cart gwib yng ngarej Cai. Tybiaf fod hon yn stori a fyddai’n apelio at y rhan fwyaf o fechgyn yr oed targed, gan ei bod yn ddigon syml a bachgennaidd ond eto’n llwyddo i osgoi bod yn rhy blentynnaidd. Ac er bod elfen gref o hwyl a direidi’n perthyn i’r stori, llwydda hefyd i gyflwyno neges ddifrifol, sef diogelwch plant ar gertiau gwib.

Mae’r rhan fwyaf o’r stori’n cael ei hadrodd ar ffurf deialog rhwng y ddau ffrind, a byddai’n llyfr delfrydol i barau ei ddarllen yn uchel gyda’i gilydd, neu chwarae rôl wrth actio’r golygfeydd. Defnyddir iaith gwbl addas gydol y llyfr - mae’r cystrawennau’n syml a gwneir defnydd effeithiol o ferfau’r presennol wrth adrodd y stori er mwyn gwneud y digwyddiadau’n fyw i’r darllenydd. Ceir tipyn o ailadrodd hefyd, er mwyn cynorthwyo’r darllenydd i ymgyfarwyddo â geiriau a ffurfiau brawddegau, ac i ennyn eu hyder wrth ddarllen. Mae’r ffont o faint addas ac nid yw’r tudalennau wedi’u gorlwytho â gormodedd o destun. Er taw ieithwedd syml a ddefnyddir ar y cyfan, cyflwynir ambell air mwy heriol (echelydd, llywio, sglefrfyrddwyr, chwyrnellu), ac o ganlyniad i hyn, mae’n debygol y byddai angen cymorth darllenydd mwy rhugl, neu athro/rhiant, ar y darllenwyr lleiaf hyderus er mwyn ymdopi â’r testun.

Yng nghefn y llyfr ceir adrannau ychwanegol, ar ffurf penodau byrion, sy’n cyflwyno gwybodaeth i gyd-fynd â’r stori - ‘Geiriau Gorau Rasio’, ‘Pethau Pwysig Rasio’, ‘Ffeithiau Ffynci’ a ‘Holi am Hwyl’. Ceir hefyd lythyr at y darllenydd gan yr awduron Saesneg gwreiddiol, a sgript o ddeialog rhyngddynt. Mae’r cyfan hyn, yn ogystal â’r lluniau byw, llawn cyffro a geir ar bob tudalen, yn gwneud y llyfr yn un diddorol a darllenadwy dros ben.

Os yw llyfrau eraill cyfres Bechgyn am Byth cystal â Rebels Ceir Rasio, mae’n argoeli i fod yn gyfres lwyddiannus tu hwnt.

Mared Llwyd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres o Ddigwyddiadau ...
Lemony Snicket
£5.99
 
Prynwch
Cyfres Maes y Mes: ...
Nia Gruffydd
£3.99
 
Prynwch
Peth Gwaethaf am fy Chwaer, Y
Jacqueline Wilson
£6.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mefus yn y Glaw
Mari Emlyn
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Hedgehog Book, The
Hugh Warwick
£9.99
 
Prynwch
Plant
Midnight Swan, The
Catherine Fisher
£6.99
 
Prynwch