Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Yn y Tŷ Hwn
Sian Northey
ISBN: 9781848511583 (1848511582)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2011
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm, 144 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Mai 2011
Gan fod ei choes mewn plastar bu Anna'n gaeth i'w thŷ am wythnosau. Wrth i ni gerdded o gwmpas ystafelloedd Nant yr Aur yn ei chwmni fe sylweddolwn fod ei gorffennol ynghlwm wrth y tŷ a hynny ers degawdau. Ond erbyn i Anna gryfhau digon i allu cerdded heb ffyn baglau, mae'r gorffennol hwnnw wedi newid yn llwyr.

With her leg in plaster, Anna was housebound for weeks. We are taken on a tour around the rooms of Nant yr Aur, guided by Anna. And we realise her past has tied her to the house for decades. But as she recovers from her injury and is able to walk without crutches, Anna is released from her past.
Nant yr Aur ydyr tŷ dan sylw ac mae gafael y tŷ hwn yn gryf ar Anna, ai gorffennol trasig yno yn ei chaethiwo ar waethaf ei hud. Cysur oedd y tŷ iddi yn ei harddegau, ai lecyn unig yn cynnig cyfle am heddwch a sigart fach ar riniog y drws. Bellach, a hithau ar ffyn baglau, y maer tŷ iddi yn garchar go iawn.

Y maer nofel fer hynod hon yn ymwneud cholled a galar ond nid nofel drist mohoni. Hanes gwraig hŷn ond ifanc iawn ei ffordd sydd yma, un syn barod i fentro ar fywyd newydd erbyn diwedd y nofel. Hanes ei thaith hi ydyr nofel hon ac yn ystod y siwrne honno y mae ei hatgofion yn llifo fel rubanau amryliw, ac mae Anna yn gwneud cwilt ohonynt cyn cysgu.

Dynion ydy mwyafrif cymeriadaur nofel hon. Y mae Ioan, Dylan a Huw yn perthyn i orffennol Anna, ac Emyr yn bresenoldeb yn Nant yr Aur ar hyd y blynyddoedd ond Sin syn aflonyddu ar bethau. Ei ymddangosiad o yn Nant yr Aur, yn anad neb na dim arall, syn rhyddhau Anna.

Fel y byddai rhywun yn ei ddisgwyl gan awdures lln ficro, maer dweud yn hynod gynnil yn y nofel hon. Maer stori yn symud yn chwim, a byr iawn ydyr penodau. Dyma awdur syn parchui darllenydd ac syn fwy na pharod i awgrymu yn hytrach na dweud.

Dyma nofel iw mwynhaun hamddenol a chael cyfle i dreulio amser yng nghwmni gwraig ddifyr iawn sydd, ar waethaf ei gorffennol, yn mwynhau gwneud y pethau bychain am mai dyna ydy cyfrinach byw ar eich pen eich hun, yn l Anna.

Fe gyhoeddodd Sian Northey nofel i blant yn ddiweddar hefyd a mawr obeithiaf fod yna nofel arall i oedolion ar y gweill.

Janet Roberts


Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Mae Sian Northey yn fam ac yn nain ifanc sydd wedi hen ennill ei phlwy fel awdur lln micro. Ei theulu syn cadw siop lyfrau yr Hen Bost ym Mlaenau Ffestiniog. Yn awdur, bardd a golygydd, llenydda yw ei byd. Hon yw ei nofel gyntaf i oedolion.
Gwybodaeth Bellach:
Bu Annan gaeth iw thŷ am wythnosau ai choes mewn plastar. Wrth i ni dreulio amser yn ei chwmni yn Nant yr Aur fe ddawn amlwg fod y tŷ wedi ei chaethiwo ers degawdau. Erbyn iddi gryfhau digon i allu cerdded heb ffyn baglau mae ei gorffennol wedi newid yn llwyr. Yn ogystal bod yn folawd i fan a lle, maer nofel delynegol hon yn ymdrin chymhlethdod emosiynol cwlwm perthyn.

Pencampwraig y dweud cynnil yw Sian Northey, y math o ddweud syn cyfleu cymaint mwy nar geiriau sydd ar y tudalen. Dyma awdur syn dilyn yr egwyddor werdd ir llythyren drwy beidio ag afradloni geiriau.
Diweddarwyd ar 19 Hydref 2011
.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Writers of Wales: Dorothy ...
Claire Flay
£7.99
 
Prynwch
Offa's Dyke
David Hill
£14.99
 
Prynwch
Cerddi'r Cywilydd
Gerallt Lloyd Owen
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Perl
Bet Jones
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Miriam, Daniel and Me
Euron Griffith
£9.99
 
Prynwch
Plant
Mali a'r Goleudy
Malachy Doyle
£12.99
 
Prynwch