Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Swigod: Ceffylau'r Cymylau
Jerry Hunter
ISBN: 9781848511613 (1848511612)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 94 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £4.99 
Ein Pris: £2.00 
Rydych yn Arbed: £2.99 (59.9%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nid oes neb yn gwybod am y gyfrinach hon, hynny yw, neb ond un fenyw fach ... Ond mae'r amser wedi dod i Nain drosglwyddo'r gyfrinach i'w hwyres, Rhian. Mewn man dirgel ar fynydd hudolus yng ngogledd Cymru, mae'r Bont Wen yn ymffurfio o'r cymylau ar un diwrnod arbennig o'r flwyddyn yn unig, gan wneud llwybr i geffylau'r cymylau i gyrraedd y ddaear.

No one knows about this secret, that is, nobody but a small woman ... But the time has come for Nain to share the secret with her grand-daughter, Rhian. In a secret magical mountain in north Wales, the White Bridge forms from the clouds on one particular day of the year, making a path for the cloud horses to reach the ground.
Un o nofelau diweddaraf Cyfres Swigod ar gyfer darllenwyr rhwng 9 ac 11 oed yw Ceffylau池 Cymylau, a chefais gryn fwynhad o段 darllen. Stori yw hi am ferch naw oed o池 enw Rhian sy地 byw mewn tyddyn rhywle yng ngogledd Cymru gyda段 rhieni a段 chwiorydd bach pedair oed. Dwy ffrind orau sydd gan Rhian yn y byd i gyd - ei merlen, Lisabeth, a段 nain sy地 byw tafliad carreg oddi wrthi ar lethrau池 mynyddoedd. Dilynwn daith Rhian wrth iddi ddod i ddysgu chwilfydedd heintus, yng nghwmni ei nain fythol ifanc, am ryfeddodau byd natur, ac am y gyfrinach fawr nad yw Nain wedi ei rhannu neb erioed o池 blaen - Cyfrinach Ceffylau池 Cymylau.

Nofel hudol yn ymdrin dychymyg a diniweidrwydd plentyndod yw hon yn anad dim, ac un sy地 darlunio池 cyfeillgarwch arbennig sy地 bodoli rhwng Rhian a段 nain. Mae池 agosatrwydd rhyngddynt yn hyfryd, ac wrth i Nain addysgu段 hwyres am bob math o bethau yn ymwneud 竰i chynefin o段 chwmpas, llwydda i addysgu池 darllenydd ifanc yn ogystal.
Stori wledig wedi ei gwreiddio地 ddwfn yng nghefn gwlad ac ym myd natur yw hi, a chyflwynir y darllenydd i enwau nifer o adar, anifeiliaid, planhigion a choed. Gobeithio y bydd yn llwyddo hefyd i feithrin diddordeb a mwynhad Cymry ifanc yn y byd naturiol o置 cwmpas.

Ceir elfen gref o ffantasi a dirgelwch i池 stori wrth i Rhian, a池 darllenydd, ysu am glywed cyfrinach fawr Nain, ac fe地 cedwir ar bigau池 drain o ddechrau池 llyfr hyd ei ddiwedd. Wrth i Nain adrodd hanesion ei phlentyndod, mae池 arddull yn hudol, chwedlonol bron, ac yn hoelio'n sylw yn gampus.

Arddull swynol, delynegol a geir i池 nofel, ac mae池 penodau byr, darllenadwy yn sicrhau fod y stori地 llifo地 rhwydd. Defnyddir ieithwedd weddol anodd ar adegau a fyddai地 sicr o herio ac ymestyn darllenwyr wrth i Megan holi ei nain am ystyron amrywiol eiriau (megis 蘇erw, 惣sbail, ac 粗sgynfaen). Gwneir defnydd hyfryd o droeon ymadrodd gydol y nofel hefyd - ymadroddion megis 奏afliad carreg cawr , 僧or galed haearn Sbaen a 僧echan i - ac mae池 cyfan hyn yn siŵr o gyfoethogi iaith y darllenydd ifanc.

Ceir sawl cyfeiriad yn y nofel at rigymau, salmau o池 Beibl, chwedlau池 Mabinogi a darnau o farddoniaeth - megis yr olygfa pan ddechreua Nain ddyfynu cerdd enwog R. Williams Parry pan ddaw池 ddwy ar draws llwynog ar lethrau池 mynydd. Yn ogystal hyn, mae池 ffaith fod straeon Nain am ei phlentyndod wedi eu gwreiddio yng nghyfnod yr Ail Ryfel Byd, ac yn cyfeirio地 benodol at yr ifaciws a ddaeth o Lerpwl i ogledd Cymru, yn golygu nad stori hyfryd o ddarllenadwy yw hon yn unig - gallai brofi地 adnodd addysgol defnyddiol yn ogystal.

Mae lluniau arbennig Jane Griffiths Jones yn ychwanegu at y stori hefyd, ac er fod yr hen air yn honni na ddylid barnu llyfr yn l ei glawr, rhaid i mi nodi fod y darlun bendigedig ar glawr y llyfr hwn yn rhagflas berffaith o池 wledd sydd i ddilyn.

Datblygodd y nofel hon o stori yr arferai池 awdur ei hadrodd wrth ei blant ei hun, ac o ganlyniad, ceir elfen lafar gref iddi. Byddai地 stori berffaith i blant wrando ar oedolyn yn ei hadrodd. Cyflwyna池 awdur y llyfr i Megan a Luned, ei ferched, 堵yda diolch am ofyn i mi sgwennu池 nofel hon, ac rwy'n siŵr y bydd plant Cymru benbaladr am ddiolch iddynt hefyd.

Mared Llwyd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiat稘 Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Ar hyn o bryd mae'r Americanwr Jerry Hunter yn ddarlithydd yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Cymru, Bangor. Cyn hynny bu'n ddarlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd ac ym Mhrifysgol Havard yn yr Unol Daleithiau. Enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn yn 2004 am ei gyfrol Llwch Cenhedlaeth - Y Cymry a Rhyfel Cartref America.
Gwybodaeth Bellach:
Unwaith y flwyddyn, a dim ond unwaith y flwyddyn, daw ceffylau池 cymylau i lawr i池 ddaear.

Does neb yn gwybod pryd yn union mae地 digwydd. Does neb yn gwybod ble yn union chwaith. Neb ond un ...

Hon yw nofel hudolus gyntaf yr awdur Jerry Hunter, a ysgifennwyd yn dilyn anogaeth ei blant arno i rannu池 stori gyda chynulleidfa ehangach.

Cyfrol swynol a thelynegol sy地 sicr o apelio at ddarllenwyr o bob oed.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
History of Education in ...
Gareth Elwyn Jones
£4.00
 
Prynwch
Tandem Hud, Y
Mererid Hopwood
£4.95
 
Prynwch
Gwenddydd - Enillydd y ...
Jerry Hunter
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch