Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Swigod: Mr D a'r Lleidr Llwyd
Helen Emanuel Davies
ISBN: 9781848511637 (1848511639)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae'r stori antur hon yn dilyn anturiaethau Cris, bachgen 10 mlwydd oed, wrth iddo fynd gyda'i fam i ofalu am siop hen bethau Tad-cu a Mam-gu tra'u bod nhw i ffwrdd. Mae pethau rhyfedd wedi bod yn digwydd yn y siop ac mae Cris yn benderfynol o ddarganfod beth sydd wrth wraidd yr holl ddigwyddiadau amheus yn ogystal â cheisio datrys dirgelwch trysor Castell Efa.

This story follows the adventures of Cris, a 10 year old boy, as he and his mother look after his Grandparents' antique shop while they are away. Strange things have been happening in the shop and Cris is determined to get to the bottom of these events as well as trying to solve the mystery of the treasure of Castell Efa.
Mae Cris wedi bod yn edrych ymlaen yn arw at dreulioi wyliau haf gydai dad yn Rhufain. Siom felly ywr newyddion bod yn rhaid iddo ofalu am siop hen bethau ei fam-gu ai dad-cu yn Llanadar yn lle teithio ir Eidal. Ond yn Llanadar mae Cris yn cwrdd Heledd, Heulyn a Lolipop yr asyn, ac maer hwyl yn dechrau.

Soniar awdur am anturiaethau Cris, Heledd a Heulyn wrth iddynt geisio darganfod cyfrinach Castell Efa, ond mae Barry, gweithiwr gwawdlyd y siop, am ddwyn eu gwybodaeth au cliwiau, ac Ella Higgins am orfodi teulu Heledd, Heulyn, a mam-gu a thad-cu Cris i symud ou cartrefi.

Hoffais y stori oherwydd y cymeriadau lliwgar, ar anturiaethau cyffrous y maent yn eu cael. Credaf fod yr awdur wedi llwyddo i bortreadu cymeriadau bywiog a chredadwy. Mae rhai penodau wedi'u hysgrifennu yn y trydydd person, ar lleill wedi eu hysgrifennu ar ffurf dyddiadur un or cymeriadau. Mae arddull y llyfr yn un hawdd iw ddeall, ac maer stori hefyd yn addas i blant hŷn.

Efa Lois Thomas

Gellir defnyddior adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Mae Helen Emanuel Davies yn byw ym Mhenparcau, Aberystwyth ac mae hi wedi ysgrifennu ac addasu nifer fawr o lyfrau i blant o bob oed gan gynnwys Creaduriaid Rhyfeddol, Cariad Cari a Sion a'r Siwmper Aur.
Gwybodaeth Bellach:Mae Barri, yr helpwr anghynnes yn y siop, yn gwneud bywyd yn anodd i Cris ond wrth lwc mae ei ffrindiau newydd, Heledd a Heulyn, wrth law i'w helpu. Er bod Heulyn mewn cadair olwyn, mae'n cymryd rhan flaenllaw wrth i'r tri ffrind fynd ati i ddatrys y broblem. Cawn glywed am yr holl ddatblygiadau cyffrous wrth i Cris ysgrifennu at Mr D yn ei ddyddiadur newydd.

Ymdrinnir ag anabledd Heulyn yn sensitif iawn a bydd darllenwyr anabl yn gallu uniaethu a'r cymeriad. Cyflwynir y stori ar ffurf naratif a dyddiadur ac mae'r antur yn siŵr o apelio at fechgyn yn ogystal merched.

************************************

Trysor Cudd mewn Siop Hen Bethau

Un o raglenni poblogaidd y BBC yw Cash in the Attic a gan ei bod yn ei ail gyfres ar bymtheg erbyn hyn, maen amlwg ei bod wedi cydio yn nychymyg y gwylwyr. O dan haen o lwch, mewn bocs yn y llofft neun sgleinio mewn seld, mae gan nifer ohonom bethau pwysig a dibwys hefyd a drosglwyddwyd o un genhedlaeth ir llall. Pwy a ŵyr, efallai bod yna drysor gwerthfawr iawn yn llechu yn rhywle? Dirgelion siop hen bethau yw cefndir nofel ddiweddaraf yr awdures Helen Emanuel Davies o Aberystwyth, Mr D ar Lleidr Llwyd, a gyhoeddir gan wasg Gomer.

Nid yn Llanadar yr oedd Cris, bachgen 10 mlwydd oed, wedi bwriadu treulio'i wyliau haf ond yno maen mynd gydai fam i ofalu am siop hen bethau ei fam-gu a'i dad-cu. Ar waelod bocs o hen lyfrau daw Tad-cu o hyd i ddarn papur yn sn am Gastell Efa ac maen herio Cris i ddatrys cyfrinach trysor Castell Efa. Mae yna ddigwyddiadau amheus yn digwydd yn y siop ac mae Cris yn benderfynol o ddarganfod beth sydd wrth wraidd y cwbl, yn enwedig gan fod Barri, yr helpwr anghynnes yn y siop, yn gwneud bywyd yn anodd iawn iddo. Dawr efeilliaid pengoch, Heledd a Heulyn, syn byw drws nesaf ir siop hen bethau, yn ffrindiau newydd i Cris ac er bod Heulyn mewn cadair olwyn, maen cymryd rhan flaenllaw i ddatrys y dirgelion. Gyda chriw ffilm yn yr ardal hefyd, maen amlwg y bydd hwn yn haf iw gofio i Cris.

Mr D? Mr Dyddiadur yw hwn a chawn gip ar feddyliau, dyheadau ac ofnau Cris wrth iddo ysgrifennu yn ei ddyddiadur drwyr nofel. O fyd y gemau cyfrifiadur i helyntion y gorffennol a chyffror presennol, mae Mr D ar Lleidr Llwyd, teitl yng nghyfres Swigod yn stori antur a fydd yn siŵr o gydio yn nychymyg plant tua 9-11 oed.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Adnabod - Casgliad o ...
Meirion Morris
£9.99
 
Prynwch
Favourite Caravan and ...
Cindy Thompson
£1.99
 
Prynwch
Cheval 7 - The Terry ...
 
£7.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch