Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ani-Feil-Aidd
Gwyn Thomas
ISBN: 9781848511729 (1848511728)Dyddiad Cyhoeddi Ionawr 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Jac JonesAddas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1 Fformat: Clawr Meddal, 245x165 mm, 36 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Taith anifeilaidd wyllt a gwallgo drwy'r wyddor ar ffurf mydr ac odl. Pwy fyddai wedi meddwl y gallai'r wyddor fod yn gymaint o hwyl?! O'r armadilo i'r ystlum, mae yna greaduriaid go ryfedd i'w canfod o fewn cloriau'r gyfrol unigryw hon o farddoniaeth, wrth i Gwyn Thomas a Jac Jones fynd i hwyl go iawn a gadael i'w dychymyg ffrwydro'n reiat o liw ac odl.

Mae dysgur wyddor, heb os, yn gallu bod yn dipyn o dasg i blentyn ond nid mwyach gydar llyfr hwn yn eich meddiant. Maer bardd Gwyn Thomas ar arlunydd Jac Jones wedi cael andros o hwyl yn llunio pob math o gerddi a lluniau amrywiol anifeiliaid. Ac amrywiol iawn ydyn nhw hefyd or armadilo ir ystlum! Mae rhai or anifeiliaid yn adnabyddus megis neidr a llew ond faint ohonoch chi rieni sydd wedi clywed am y threskiornithidae?

Peidiwch disgwyl penillion rhy ddifrifol am yr anifeiliaid hyn, da chi. Cael hwyl a mwynhau barddoniaeth ar yr un pryd yw'r nod. Maer heienan dysgu chwarae fiola mewn cerddorfa yn Vienna! Ac ydi, mae hin rili anodd/bod yn Llew efor ddannodd!

Dyma lyfr cwbl addas i blant o bob oed. Gwnaethpwyd ymdrech arbennig iawn i wneud yr wyddor Gymraeg, yr iaith, a'i barddoniaeth yn hwyl ddi-ben-draw! Dyma anrheg hyfryd syn werth pob ceiniog.

Sarah Down

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council
Gwybodaeth Bellach:
O A i Y yng Nghwmnir Anifeiliaid

Ydych chin gallu adrodd yr wyddor Gymraeg? A sydd am afal, b sydd am banana... ond mewn llyfr newydd mae A hefyd yn sefyll am Artist, ac Athro heb anghofio Armadilo! Ac mae B am Bardd, Brwsh (paent, wrth gwrs) a Baracwda. Y bardd ar Athro yw cyn-Fardd Cenedlaethol Cymru, yr Athro Gwyn Thomas o Fangor, ar artist a deiliad y brwsh paent yw Jac Jones o Sir Fn, un o artistiaid llyfrau plant mwyaf toreithiog Cymru a chyn-enillydd gwobr Tir na n-Og. Partneriaeth y ddau welir yn y llyfr newydd Ani-feil-aidd, Abiec farddol a lliwgar a gyhoeddir gan wasg Gomer.

Rwyn amau fod rhai ohonom, heb enwi neb, yn mynd yn wirionach wrth fynd yn hŷn, meddai Gwyn Thomas yn y rhagair ir gyfrol. Maer syniad yn debyg i hwnnw sydd wedi peri i raglenni teledu fel The Simpsons fod yn gymaint o lwyddiant: anelu at gynulleidfa syn rhychwantu oedolion a phlant ar ddwy lefel yr un pryd. Maen amlwg fod Gwyn, syn dad ac yn daid, yn nabod plant yn dda iawn. Gobeithio y bydd yr wyddor wirion yma at ddant rhywrai, yn blant ac, efallai, rai tadau a mamau, meddai Gwyn.

Ond un hanner y bartneriaeth ywr geiriau, ac maer gyfrol yn llawn o hiwmor o ddau fath hwnnw sydd yn y geiriau ar hiwmor gweledol a geir yn y lluniau. Y mae Jac Jones yn gallu gwneud gwyrthiau efo pob llyfr y mae on ei gyffwrdd, meddau Gwyn, ac mae ei gyfraniad enfawr ir llyfr hwn yn amlwg i bawb. Fel un sydd wedi rhoi rhai o gymeriadau mwyaf hirhoedlog llyfrau plant i ni Jac Jones yw artist Jac y Jwc, er enghraifft a llawer o lyfrau bendigedig T. Llew Jones mae gan Jac hiwmor direidus dros ben. Crocodeil yw anifail llythyren C yn Ani-feil-aidd, ac maer croc hwn yn enwog am fwyta pobl, gan gynnwys un dyn o dan ei gynffon, dyn gwallt tywyll mwstas, syn HYNOD o debyg i Jac Jones ei hun! Ac yna anifail y llythyren L ywr lama. Bydd oedolion efallain fwy tebygol o weld jc Lamabedr Pont Steffan, y lle gwyllt hwnnw yng ngorllewin Cymru nag y bydd plant, ac eto pwy ŵyr?

Y cyfan syn sicr yw hyn fu dysgur ABC erioed yn gymaint o hwyl, a chyda dau mor dalentog Gwyn Thomas a Jac Jones wrthi, does ryfedd yn y byd!
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ar y Fferm (CD)
 
£8.99
 
Prynwch
Cwm Rhyd y Rhosyn 1 (SCD2090)
 
£10.20
 
Prynwch
What's the Word ...
 
£6.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch