Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Swigod: Diolch Sgrwff!
Gwen Redvers Jones
ISBN: 9781848511743 (1848511744)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae'r stori yn dilyn profiadau bachgen ifanc o'r enw Twm sy'n ofalwr ar ei frawd bach anabl, Ifan. Crwt bach sionc a direidus oedd Ifan cyn bod mewn damwain car a laddodd y tad. Rhaid i'r fam weithio oriau hir er mwyn cynnal y teulu. Cawn wybod am deimladau rhwystredig Twm wrth i'w fywyd gylchdroi o amgylch dau beth yn unig; ysgol a gofalu am Ifan.

The story follows the experiences of a small boy called Twm who cares for his disabled brother, Ifan. Ifan was a fun-loving kid before being involved in an accident wich killed his father. Their mother has to work long hours to support the family. We learn about Twm's frustrations as his live rotates around two things; school and caring for Ifan.
Maer llyfr hwn yn sn am fachgen or enw Twm Dafis. Roedd Twm am fynd allan ar l ysgol i chwarae yn y parc efoi ffrindiau, ond yn lle hynny, maen rhaid iddo ofalu am ei frawd iau, Ifan. Cafodd Ifan niwed mewn damwain car, a bu farwr tad yn yr un ddamwain. Un diwrnod, wrth i Twm gerdded adref or ysgol, sylwodd ar gi bach, sgrwfflyd, brwnt, a dilynodd y ci Twm yr holl ffordd adref. Rhoddodd Twm fwyd iddo ai enwi'n Sgrwff, ond nid oedd ei fam yn hapus i gael ci yn y tŷ, a bun rhaid mynd Sgrwff i gartref cŵn yr RSPCA.

Rai wythnosaun ddiweddarach, cafodd mam Twm alwad ffn or cartref cŵn i ddweud bod Sgrwff ar goll. Roedd Twm wedi torri ei galon, ond ar noson ei ben-blwydd, dyma ymwelydd annisgwyl iawn yn dod ir tŷ, sef Sgrwff! Dawr cin dipyn o arwr yn y stori - rhaid ei darllen er mwyn gweld a yw Twm yn cael cadw Sgrwff wedir cyfan.

Roeddwn in hoffir llyfr yn fawr iawn oherwydd roedd disgrifiadau da iawn ynddo. Roeddwn yn hoffir ffordd yr oedd Twm yn disgrifioi frawd a oedd wedi dioddef niwed iw ymennydd. Maen amlwg fod angen tipyn o ofal arno, ond dyw Twm byth yn cwyno ar ei fyd.

Alwen Morris

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Yn wreiddiol o Flaenau Ffestiniog, mae Gwen Redvers Jones yn awdures brofiadol ac yn gyn-athrawes. Cyn ymddeol bu'n athrawes Gymraeg yn Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Caerfyrddin ac mae hin byw yng Nghwmffrwd ar gyrion y dref. Mae ei hadnabyddiaeth o blant o bob oed dros yr holl flynyddoedd o gymorth, maen siŵr, wrth fynd ati i lenydda ar eu cyfer. Enillodd wobr Tir na n'Og deirgwaith.
Gwybodaeth Bellach:
Mae ymddangosiad Sgrwff y ci yn cynnig dihangfa i Twm a gwelwn y gyfeillgarwch rhwng y ddau yn datblygun hyfryd. Yn sicr, mae diwedd cofiadwy y nofel yn ddigon i dynnu deigryn i unrhyw lygad.

*****************************

Y Gofalwr ifanc

Yn l cyfrifiad 2001 roedd yna 175,000 o ofalwyr ifanc ym Mhrydain sef plant neu bobl ifanc o dan 18 oed syn cynorthwyo i ofalu am aelodau eraill y teulu. Yn aml maer gwaith hwn yn ofal dyddiol a chyson gan roi cryn gyfrifoldeb ar ysgwyddau ifanc. Gall fod yn rhiant, brawd neu chwaer anabl neun aelod or teulu syn dioddef salwch corfforol neu feddyliol. Mae clywed straeon rhai or gofalwyr ifanc hyn yn cyffwrdd y galon bob tro. Gofalwr ifanc or enw Twm Dafis yw prif gymeriad Diolch, Sgrwff! gan Gwen Redvers Jones, nofel i blant yng nghyfres Swigod a gyhoeddir gan wasg Gomer.

Yn wahanol iw ffrindiau, dyw Twm ddim yn gallu chwarae rygbi, mynd i'r parc a gwneud pethau cyffredin bob dydd fel pob bachgen arall. Mae ei frawd bach Ifan yn anabl yn dilyn damwain car a laddodd ei dad a rhaid iw fam weithio oriau hir bellach er mwyn cynnal y teulu.

Cylchdroi o amgylch dau beth yn unig, ysgol a gofalu am Ifan, mae bywyd Twm ac mae bywyd yn anodd. Ond nid yw bywyd mor ddiflas hynny chwaith wrth i gi bach strae ei ddilyn adref or ysgol un diwrnod. Dyma Sgrwff ac mae ei ymddangosiad yn cynnig dihangfa i Twm. Datblyga cyfeillgarwch hyfryd rhwng y bachgen ar ci gan gyffwrdd calon y darllenydd. Mae yna dristwch a hapusrwydd yn y nofel hon a anelir at blant tua 9-11 oed.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Blwyddyn Iolo
Iolo Williams
£7.95
 
Prynwch
Curig a'r Morlo
Gareth F. Williams
£5.95
 
Prynwch
Cyfres Gweld Sêr: ...
Cindy Jefferies
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch