Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Straeon o'r Mabinogi
Mererid Hopwood
ISBN: 9781848511798 (1848511795)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Brett BreckonAddas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Caled, 222x192 mm, 152 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £9.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o straeon y Mabinogi wedi eu haddasu'n arbennig ar gyfer plant. Gall y chwedlau fod yn astrus i'r gynulleidfa iau ac mae galw am fersiynau syml ohonynt yn aml. Bydd dehongliad Mererid Hopwood o'r straeon yn sicr o daro deuddeg, ynghyd ag arlunwaith hyfryd Brett Breckon. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2011.

A collection of stories from the Mabinogi, specially adapted for children. The tales can be confusing at times for a young audience and there are often calls for simplified versions. Mererid has a great interest in the field and her interpretations of the tales are sure to prove popular, as will be the illustrations by Brett Breckon. Reprint; first published in 2011.
Nid ar chwarae bach y mae ceisio adrodd straeon y Mabinogi i blant. Y maer pedair cainc yn creu byd cymhleth, clytiog ac yn portreadur dwys ar doniol, y cariadus ar creulon, ac ar ben hynny y mae rhywun yn delio ag un o eiconau ein lln. Felly roedd argraff gyntaf rhywun or gyfrol hon yn eithriadol bwysig, a rhaid dweud bod y cipolwg cyntaf yn plesio'n fawr. Maen gyfrol hardd a sylweddol, mae llygaid praff a phig grymus yr eryr yn meddiannur clawr, ac o fodior tudalennau maer darllenydd yn ymwybodol o bwysaur gyfrol, ac o drwch papur y dalennau, heb sn am urddas syml y lluniau hynod gyfoethog. O graffu ymhellach y mae hyd yn oed patrymau lliwgar canol oesol y cloriau yn datgelu difyrrwch wrth i chwi ddarganfod ambell lygoden ddigywilydd yn cuddio yn y patrwm.

Ond un peth yw argraff gyntaf. Y darllen syn cyfri. Mae prif ffrwd y straeon y Mabinogi wedi eu cynnwys ar llinyn storol yn llifon rhwydd drwyddynt oll. Fe geir stori hudol Pwyll yn cyfarfod Rhiannon, mae stori Branwen a Matholwch yma, gan gynnwys cysgod dialgar Efnisien. Ceir hanes Pryderi ar niwl dros Ddyfed, a hanes Gwydion, Lleu a Blodeuwedd. Ond yn rhyfedd iawn maer bennod am Bwyll yn Annwfn ychydig yn chwithig, felly hefyd hanes darniog Math ac Arianrhod, ac nid oes sn yma am y grafanc yn cipio ebol ac yn yn gollwng Pryderin faban yn y stabl. O ganlyniad, nid oes sn am Rhiannon yn gorfod cario gwesteion ir llys ar ei chefn. Ou cymharu r darnau am Annwfn, byddair straeon hyn wedi bod fwy deniadol a difyr i blant. Ond y mae golygu a dewis a dethol straeon y Mabinogi bob amser yn dibynnu llawer ar fympwy personol. Nid ywr detholiad yn amharu dim ar lif y straeon.

Aralleiriad cyfoes, rhwydd iw ddeall a geir yma, nid ymgais i ail greu neu roi blas ar eirfa ganol oesol y Pedair Cainc. O ddewis y llwybr hwn ni ellid gofyn am ragorach mynegiant. Maer lluniau ar dweud yn cydblethun hyfryd, oni bai efallai am y golygfeydd o frwydr. Mae lluniaur brwydro ar lladd yn llawer iawn mwy graffig nar geiriau, fel petai awdur ac artist yn anghydweld am oedran y darllenydd.

Dyma gyfrol chwaethus, rhwydd a difyr iw darllen ar lluniau yn llawn urddas a dirgelwch, ac felly maen gyflwyniad cynnar gwerthfawr i Bedair Cainc y Mabinogi.

John Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Mae Mererid Hopwood wedi ymgartrefu yng Nghaerfyrddin yn y gorllewin ers blynyddoedd er iddi gael ei haddysg gynnar yng Nghaerdydd. Cafodd radd gyntaf mewn Sbaeneg ac Almaeneg o Brifysgol Cymru Aberystwyth a doethuriaeth o Goleg y Brifysgol Llundain. Maen Uwch Ddarlithydd yng Nghyfadran Gysylltiol Coleg Prifysgol y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin. Maen brifardd dwbl ac yn brif lenor ac mae galw mawr amdani i ddarlithio a chynnal gweithdai barddoni.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Chwedlau Hud a Lledrith o ...
Jane Pugh
£2.50
 
Prynwch
Tomi ap Gwyn
Gordon Jones
£4.95
 
Prynwch
Llyfrau Lliwio'r ...
Robat Gruffudd
£1.65
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch