Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Blwyddyn Fan Hyn a Fan Draw
Iolo Williams
ISBN: 9781848511828 (1848511825)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Caled, 246x168 mm, 144 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £9.99 
Ein Pris: £4.00 
Rydych yn Arbed: £5.99 (60.0%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dyddiadur blwyddyn ym mywyd un o naturiaethwyr mwyaf adnabyddus a phoblogaidd Cymru. Cafodd Iolo Williams flwyddyn brysur yn teithio ar hyd a lled Cymru yn ystod 2010 ac yn byw ymysg llwythau brodorol America. Mae'r gyfrol hon yn gyfle i ddod i adnabod un o gymeriadau mwyaf hoffus Cymru'n well.

The diary of Iolo Williams, one of Wales's most renowned nature andwildlife presenters, during a busy 2010 when he travelled the length and breadth of Wales and spent a period in America living with indigenous tribes. The volume provides an opportunity to get to know this very likeable character.
Mae yna o leiaf ddau fath o ddyddiadur, y naill wedi ei ysgrifennu heb ddisgwyl ar ran yr awdur y bydd unrhyw un arall byth yn ei weld, a'r llall yn un sydd wedi ei ysgrifennu yn unswydd er mwyn i eraill ei ddarllen, megis y dyddiadur gwleidyddol - dyddiadur Margaret Thatchers a Tony Benns y byd hwn. Ac yn y categori hwn y mae cyfrol ddiweddaraf Iolo Williams, Blwyddyn Fan Hyn a Fan Draw, yn ffitio, yn gronicl o'i fywyd prysur gyda'i deulu a'i gymdogaeth, ynghyd 'i waith fel darlledwr. Dwi'n cyfeirio yn gyntaf at y genre gan y gall dyddiadur godi cwr y llen ar fywyd unigolyn yn ei gynefin yn well nag y gall unrhyw ffurf arall ar lenydda ei gwneud.

Gogoniant y dyddiadur ydi bod pob sylw a chofnod wedi eu lleoli mewn lle ac amser, a dyma sydd yn rhoi strwythur a synnwyr i'r naratif. Weithiau cyhoeddir cyfrolau nad ydynt yn ddyddiaduron go iawn - megis dyddiadur yr enwog Adrian Mole, ond buan iawn y daw'r darllenydd i weld mai tresmaswyr ydy'r rhain o faes arall. Mae'n amlwg o'r cychwyn bod Iolo wedi cyflwynon onest yn nhrefn amser a lleoliad y rhannau hynny o'i fywyd bob dydd yn 2010 y mae'n fodlon rhannu ni, ac mae ei sylwadau yn gryfach o'u cyhoeddi ar y ffurf hon. Er mai rhan o showbiz Cymraeg yw'r gyfrol yn y bn, yn cyflwyno bywyd anarferol Cymro anarferol, mae gan bawb ei stori, yn enwedig y rhai fel Iolo sydd yn sylwgar a meddylgar o'r byd o'u cwmpas.

Mae Iolo yn naturiaethwr go iawn, ac wedi llwyddo i hogi ei sgiliau dros y blynyddoedd er gwaethar gofynion showbiz bondigrybwyll sydd wastad arno. Mae'n rhaid rhyfeddu at y tinc awthentig cyson sydd ar ei straeon symlaf - y gylfin braff yn Llanbedr, clwydfa'r cigfrain yn Niwbwrch, a'r ehedyddion yn nhwyni Gronant, Prestatyn yn canu ymhobman uwch ei ben wrth iddo gamu trwyr moresg "a hithau ond yn fis Chwefror". Nid pethau ffug ffansol mo'r rhain. Ac mae'r cyfan wedi ei gyfochri gyda straeon doniol a dynol am gymeriadau hen ac ieuanc sydd yn dangos bod Iolo Williams yn gwerthfawrogi ei gyd-ddyn llawn cymaint byd natur. Diolch amdano, ai allu ai hyder i wneud hyn oll yn y Gymraeg.

Duncan Brown

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Dramâu'r Byd: ...
August Strindberg
£3.99
 
Prynwch
Cyfres Nabod: 2. Gwenwch!
Nia Parry
£6.95
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 35. ...
Elinor Bennett Wigley
£9.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch