Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Patagonia - Croesi'r Paith/Crossing the Plain
Matthew Rhys
ISBN: 9781848511972 (1848511973)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Caled, 208x305 mm, 118 tudalen Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Ar gael Ein Pris: £19.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Paradwys oedd yr addewid. Ond anialwch a gafwyd. Ac ar ôl ugain mlynedd o grafu byw, penderfynodd yr ymfudwyr Cymreig i Batagonia taw digon oedd digon. Aeth cnewyllyn ohonynt tua'r gorllewin i chwilio am dir ffrwythlon yng ngodre'r Andes, 700 cilomedr a phum wythnos a hanner o daith ar gefn ceffyl. Dyma'r siwrnai a wynebodd Matthew Rhys 125 o flynyddoedd yn ddiweddarach.

This is Hollywood actor Matthew Rhys's photographic account of his month-long journey on horseback from the Atlantic to the Andes. His co-riders were all descendants of the 30 Welsh speakers who had made the same gruelling journey 125 years ago.
English review follows

Dyma gyfrol eithriadol o braf iw bodio. Cyfrol o luniau yw hi'n gyntaf oll, rhai du a gwyn, yn cofnodi taith or Gaiman yn y Wladfa i Gwm Hyfryd wrth draed yr Andes. Eilbeth ywr testun ar lawer ystyr, ond maen dal yn rhan bwysig iawn or gyfrol hefyd.

Maer llyfr yn rhoi cipolwg ar fywyd garw rhai o bobl Patagonia, ac yn rhoi peth goleuni i ni ar antur enfawr y mewnfudwyr cynnar ir Wladfa. Adrodd hanes taith grŵp o bobl yn 2005 oedd am ddathlu siwrnai fentrus y Cymry or Gaiman ir Andes y maer gyfrol gyfan. Grŵp o ŵyr a fentrodd 700 cilometr ar draws y paith yn 1885 oedd y Los Rifleros, ugain mlynedd wedi glaniad y Mimosa yn y Wladfa. Llwyddodd Matthew Rhys i berswadior criw oedd am ail-greu taith y Los Rifleros iw dderbyn fel un or grŵp, a'r nod oedd cyrraedd Cwm Hyfryd erbyn y dathliadau blynyddol yno. Maer gyfrol wedyn yn bortreadau du a gwyn or cwmni, lluniau or daith ar ceffylau ac ugain pwt byr o destun ar wahanol bynciau.

Mae ambell bennod yn portreadu pobl, ar penodau hyn sydd yn aros yn y cof. Roedd Vincent, er enghraifft, wedi breuddwydio am y daith hon ar hyd ei fywyd, ac wedi paratoi'n fanwl, ond wedi gorfod cyfaddef ar ol tridiau fod y cyfan yn ormod iw esgyrn deg a thrigain oed. Yn l Matthew Rhys, roedd Vincent wedi cyfaddef iddo grio yr holl ffordd adref. Mae edmygedd tawel yn y portread o Mario Miguens, arweinydd y daith, ac un a fun gymorth mawr i Matthew Rhys wrth drin ei geffyl. Disgrifir Nantlais, brawd Vincent, fel tad-cu a Trefor fel un wedi ei naddu or graig. Penodau byrion iawn ywr rhain ond mae cynildeb y disgrifiadau yn caniatu ir lluniau ddod r cymeriadau yn fyw.

Mae cynildeb y dweud yn y gyfrol hon yn beth amheuthun. Os trowch ati'n disgwyl llif geiriau a disgrifiadau manwl, fe gewch eich siomi. Cewch yr un siom os ydych yn chwilio am hanes arwriaeth y Cymry yn 1885. Yr hyn a geir yw lluniau du a gwyn llawn cymeriad lluniau sy'n cael siarad drostynt eu hunain gan ddefnyddio geiriau yn ffrm iddynt a dim mwy.

Maen gyfrol sydd yn rhoi i chi flas ar gwmnaeth gynnes a hynny ar daith galed trwy dirwedd llwm. Mae rhywun yn ymdeimlo llawenydd a hiraeth y bennod olaf wrth ei darllen ac yn teimlo didwylledd y perthyn a deimlodd Matthew Rhys ar y daith.

John Roberts

*******************************************

This is primarily a photographic journal of a journey on horseback from Chubut on the eastern coast of Patagonia to Cwm Hyfryd in the Andes foothills. The journey was completed by a group of horsemen in 2005 and was an attempt to replicate the epic journey by the Los Rifleros de Chubut group who went to seek new lands in 1885. The Welsh settlement in Patagonia was twenty years old by then and the bleak dusty lands were proving too difficult to farm, so they travelled 700 kilometres over a five week period to arrive in a wonderful green valley which they named Cwm Hyfryd (Beautiful Valley). Matthew Rhys was accepted as a member of the journey to celebrate 120 years since the first journey. The journal includes black and white photographs from the first journey as well as the 2005 journey. The photographs give a glimpse of the hard life and the harsh and dusty environment of the plain. There are photographs of people, of day-to-day events and of the vast dusty plain, most of which have been taken by Matthew Rhys himself. The journal is also coloured by a brief and evocative piece of text in both Welsh and English. The writing is as bare as the plain itself, but it frames the photographs well.

The twenty chapters are divided into portrayals of the travellers as well as milestones on the way. The text gives the photographs colour and in a surprisingly simple way brings people like Vincent, Nantlais, Mario Miguens and Trefor alive. The final chapter has captured a deep feeling of hiraeth that a pilgrimage evokes in its participants. One feels that this book is a tangible statement of Matthew Rhyss feeling of belonging during the journey.

John Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Junior Scrabble yn Gymraeg
 
£19.99
 
Prynwch
These Poor Hands - The ...
B. L. Coombes
£10.99
 
Prynwch
Stwffia dy ffon hoci!
Haf Llewelyn
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch