Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llanw Bwlch
John Albert Evans
ISBN: 9781848512078 (1848512074)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 216x140 mm, 112 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Pris Llawn: £7.99 
Ein Pris: £3.00 
Rydych yn Arbed: £4.99 (62.5%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant John Albert Evans o Fwlch-llan, y tiwtor Cymraeg a'r cyn-ymgynghorydd iaith. Ar ôl cyfnod o 40 mlynedd yn un o hoelion wyth dysgu'r Gymraeg fel ail iaith, mae'r awdur yn mynegi ei farn yn blwmp ac yn blaen am rai o sefydliadau mwyaf parchus y genedl. Sefydliadau sy'n cynnwys ysgolion Caerdydd a de-ddwyrain Cymru, yr Urdd a Nant Gwrtheyrn.

The autobiography of John Albert Evans from Bwlch-llan, Ceredigion, a former Welsh language advisor and tutor.
John Albert Evans fu un o brif gyfranwyr Cymru tuag at ddysgu Cymraeg fel ail iaith. Yn Llanw Bwlch cawn hanes ei frwydr, un unig a di-ddiolch ar brydiau, a fun gymysgedd o lawenydd a siom.

Magwyd John Albert mewn cymdeithas uniaith Gymraeg ym Mwlch-llan (ystyriwch arwyddocd y teitl) a chawn eironi diddorol iawn am enwi gartref. Wedi i Saesnes ddod yno, newidiwyd enw Aeron View i Golwg Aeron.

Fel athro, cafodd John ei hun yng nghanol brwydr ieithyddol danllyd y chwech ar saithdegau. Bun frwydr anodd a chwerwn aml yn erbyn rhagfarn dinosoriaid Llafur ar yr un llaw a dihidrwydd Cymry da ar y llaw arall.

Y bennod fwyaf dadlennol yw honno am saga Canolfan Iaith Nant Gwrtheyrn. Cawn, am y tro cyntaf, y stori lawn am y brwydro mewnol a orfododd John i ymddiswyddo. Cawn yr hanes hwnnw heb unrhyw chwerwedd nac ymgais i daflu bai.

Mae hon yn gyfrol hapus a chynnes. Ond hoffwn fwy. Maer awdur yn bodlonin rhy aml ar gyffwrdd yn unig. Maen codi cymaint o sgwarnogod diddorol heb fynd ar eu hl. Dywed mai gwell fyddai gwarior arian a deflir at gyfieithu tuag at sefydlu mwy o gyrsiau dwys ar ddysgu Cymraeg. Dywed hefyd nad nifer cynyddol siaradwyr Cymraeg ywr elfen bwysicaf bellach, ond yn hytrach gywirdeb iaith. Cytunaf yn llwyr, ond hoffwn fwy o drafod.

Wedi dweud hynny, dyma hunangofiant ddi-frol gan ŵr a roddodd ddeugain mlynedd tuag at Gymreigio Cymru. Ymhlith y cannoedd a wnaeth elwa oi ymdrechion y maer gwleidydd Ron Davies ar pl-droediwr Mark Aizelwood. Fel y dywed y broliant, mae Llanw Bwlch yn fwy na hunangofiant. Yn wir, maen agoriad llygad.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Mae Llanw Bwlch yn fwy na hunangofiant: maen agoriad llygad.

Ar l cyfnod o 40 mlynedd fel un o hoelion wyth dysgur Gymraeg fel ail iaith, mae John Albert Evans yn mynegi ei farn yn blwmp ac yn blaen am rai o sefydliadau mwyaf parchus y genedl. Sefydliadau syn cynnwys ysgolion Caerdydd a de-ddwyrain Cymru, yr Urdd a Nant Gwrtheyrn.

Wrth ein tywys ar ei siwrnai o gefn gwlad Ceredigion ir brifddinas, a thu hwnt i honno i bellafoedd America ac Awstralia, maer awdur yn cwmpasu cyfnod tyngedfenol yn hanes Cymru, ac yn codi llen ar un o lwyfannau cudd y 1960au ar 1970au wrth i ddrama tynged yr iaith Gymraeg gael ei hysgrifennu y tu l i ddrysau caedig. Dyma atgofion difyr, ac o bosibl, dadleuol.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Tiwniwr Piano, Y
Catrin Dafydd
£3.00
 
Prynwch
Cymru - Y 100 Lle i'w ...
John Davies
£19.95
 
Prynwch
Blwyddyn Fan Hyn a Fan Draw
Iolo Williams
£4.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch